All Crossword Puzzles

Chapter 1 Last 12 VOC 2021-01-21

Chapter 1 Last 12 VOC crossword puzzle
Across
 1. a religious settlement in Augsburg
 2. set aside
 3. members of the society of jesus
 4. a member of a protestant church
 5. the doctrine that god has decided all things be forehand
 6. christians that belong to non-catholic churches
Down
 1. the church of England
 2. a government controlled by religious leaders
 3. a meeting of roman catholic leaders
 4. a member of a protestant group that believed in baptizing only who were old enough

10 Clues: set asidethe church of Englandmembers of the society of jesusa member of a protestant churcha religious settlement in Augsburga meeting of roman catholic leadersa government controlled by religious leaderschristians that belong to non-catholic churchesthe doctrine that god has decided all things be forehand...

EPP 2021-01-21

EPP crossword puzzle
Across
 1. vous allez en découvrir beaucoup
 2. sans lui, on est seul
 3. document professionnel qui permet de présenter son parcours
 4. vous allez la trouver
 5. ça prend du temps
 6. vous allez devoir les contacter
Down
 1. il permet de découvrir un domaine
 2. elle peut être spontanée ou réponse à une offre
 3. il vous permettra d'atteindre votre but
 4. un de vos objectifs
 5. utile pour être au niveau

11 Clues: ça prend du tempsun de vos objectifssans lui, on est seulvous allez la trouverutile pour être au niveauvous allez devoir les contactervous allez en découvrir beaucoupil permet de découvrir un domaineil vous permettra d'atteindre votre butelle peut être spontanée ou réponse à une offredocument professionnel qui permet de présenter son parcours

TUGAS KETERAMPILAN PROTISTA 2021-01-21

TUGAS KETERAMPILAN PROTISTA crossword puzzle
Across
 1. protista mirip hewan.
 2. membran sel.
 3. alat gerak cilliata.
 4. contoh jamur lendir.
 5. ciri protista.
 6. sel pada protista.
 7. sel tunggal.
 8. bersifat eukariotik.
 9. kelompok sporozoa.
 10. alga coklat adalah.
Down
 1. jamur air.
 2. bintik mata merah.
 3. alga merah adalah.
 4. bukan protista.
 5. protista mirip tumbuhan.
 6. jamur lendir.
 7. sifat alga.
 8. mengobati gondok.
 9. banyak sel.
 10. alga api adalah.

20 Clues: jamur air.sifat alga.banyak sel.membran sel.sel tunggal.jamur lendir.ciri protista.bukan protista.alga api adalah.mengobati gondok.bintik mata merah.alga merah adalah.sel pada protista.kelompok sporozoa.alga coklat adalah.alat gerak cilliata.contoh jamur lendir.bersifat eukariotik.protista mirip hewan.protista mirip tumbuhan.

Все о животных 2021-01-21

Все о животных crossword puzzle
Across
 1. лучший друг человека
 2. Крупное сумчатое животное
Down
 1. рыжая и хитрая
 2. любит гоняться за мышами

4 Clues: рыжая и хитраялучший друг человекалюбит гоняться за мышамиКрупное сумчатое животное

Jésus nourrit plus que 5000 personnes. 2021-01-21

Jésus nourrit plus que 5000 personnes. crossword puzzle
Across
 1. Seulement Jésus pouvait le faire
 2. Jésus avait deux à partager
 3. Jésus avait cinq à partager
 4. Jésus traversait le lac dans une
Down
 1. les petits des moutons
 2. les douze hommes qui travaillaient avec Jésus
 3. Ils ont ramassé douze après

7 Clues: les petits des moutonsJésus avait deux à partagerIls ont ramassé douze aprèsJésus avait cinq à partagerSeulement Jésus pouvait le faireJésus traversait le lac dans uneles douze hommes qui travaillaient avec Jésus

Pope Lick Monster 2021-01-21

Pope Lick Monster crossword puzzle
Across
 1. The monster is 1/3 sheep,1/3 human and 1/3?
 2. Something the monster uses to control people's minds
 3. Structure used as a road or path to cross a body of water or obstacle.
 4. A way of transportation on railroads
Down
 1. A creature that is typically frightening
 2. A tool used to chop wood
 3. The monster is 1/3 goat,1/3 human and 1/3?
 4. The state where the Pope Lick Monster is located in
 5. The monster is 1/3 sheep,1/3 goat and 1/3?

9 Clues: A tool used to chop woodA way of transportation on railroadsA creature that is typically frighteningThe monster is 1/3 goat,1/3 human and 1/3?The monster is 1/3 sheep,1/3 goat and 1/3?The monster is 1/3 sheep,1/3 human and 1/3?The state where the Pope Lick Monster is located inSomething the monster uses to control people's minds...

Uzņēmējdarbība 2021-01-21

Uzņēmējdarbība crossword puzzle
Across
 1. patērētā (nolietotā) kapitāla aprēķināšana un atmaksāšana
 2. maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā novērst iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un apmierināt kreditoru prasījumus.
 3. uzņēmuma vai amatpersonas likumīga pārbaude, ko veic īpaši lietpratīga persona (auditorfirma), un tā ietver informācijas apkopošanu par komercdarbību, šīs informācijas novērtēšanu, pārbaudot aprēķinu pareizību un dodot savu revīzijas (pārbaudes) atzinumu.
 4. uzņēmuma potenciāla maksātspēja
 5. aprot situāciju, kad ražošanā tiek ievadīts daudz dažādu resursu, bet gala produkts ir viendabīgs.
 6. nosaka mantošanas tiesības, īpašumtiesības un darījumu, līgumu veidus un to noslēgšanas nosacījumus
 7. veido, lai justos drošāk, izmanto, lai segtu zaudējumus, bet to var izdarīt tikai pamatojoties uz dalībnieku un akcionāru lēmumu.
 8. ir process, kas nosaka, mēra un dara zināmu finansiālo informāciju, lai dotu iespēju šīs informācijas lietotājiem pieņemt lēmumus un spriedumus
 9. nosaka būtiskākās prasības uzņēmumu dibināšanā, pārvaldē, peļņas sadalē, īpašnieku atbildībā.
 10. Konta atlikumu sauc par
Down
 1. atklāta saimnieciska darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants
 2. izejvielas, materiāli, ko paredzēts izlietot produkcijas ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, kas paredzēti pārdošanai.
 3. kurš aizņemas naudu
 4. tiesas spriedumu konstatēts parādnieka stāvoklis, kad tas nespēj nokārtot savas parāda saistības
 5. var dažādi cilvēki, reģioni, valstis
 6. atlīdzība, ko vēlas saņemt kreditors par to, ka viņš ir aizdevis naudu debitoram.
 7. maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā parādnieka likvidācija un kreditoru pieprasījumu apmierināšana no līdzekļiem, kas iegūti likvidācijas procesā, atsavinot parādnieka mantu likumā noteiktā kārtībā
 8. Komercreģistrā ierakstīta fiziska persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība)
 9. kurš aizdod naudu
 10. finanšu pakalpojums, kura rezultātā līzinga devējs nodod līzinga ņēmējam tiesības izmantot līzinga objektu apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem

20 Clues: kurš aizdod naudukurš aizņemas nauduKonta atlikumu sauc paruzņēmuma potenciāla maksātspējavar dažādi cilvēki, reģioni, valstispatērētā (nolietotā) kapitāla aprēķināšana un atmaksāšanaatlīdzība, ko vēlas saņemt kreditors par to, ka viņš ir aizdevis naudu debitoram.atklāta saimnieciska darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants...

Definitsioonide ristsõna 2021-01-21

Definitsioonide ristsõna crossword puzzle
Across
 1. Lõik, mis ühendab kolmnurga tippu vastaskülje keskpunktiga
 2. Sirgnurga poolitamisel saadud nurk
 3. Kaks lõikuvat sirget, mis lõikumisel moodustavad täisnurga.
 4. Nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed
 5. Murd, mille lugeja on väiksem kui nimetaja
 6. Rööpkülik, mille kõik küljed on võrdsed
 7. Nurk, mille suurus on rohkem kui 90 kraadi
 8. Võrdsete külgedega ristkülik
 9. sirglõik, mis ühendab kaht ringjoone punkti ja läbib ringi keskpunkti
Down
 1. Ringi kahe raadiuse vahele jääv osa
 2. Murd, mille lugeja on suurem kui nimetaja või nimetajaga võrdne
 3. ... kolmnurk, kõik nurgad on väiksemad kui 90 kraadi
 4. Ringjoone kahe punkti vaheline lõik
 5. Kolme tipuga hulknurk
 6. Nurk, mille haarad moodustavad 180 kraadi

15 Clues: Kolme tipuga hulknurkVõrdsete külgedega ristkülikSirgnurga poolitamisel saadud nurkRingi kahe raadiuse vahele jääv osaRingjoone kahe punkti vaheline lõikRööpkülik, mille kõik küljed on võrdsedNurk, mille haarad moodustavad 180 kraadiMurd, mille lugeja on väiksem kui nimetajaNurk, mille suurus on rohkem kui 90 kraadi...

Chapter 1 last 12voc 2021-01-21

Chapter 1 last 12voc crossword puzzle
Across
 1. calvins teaching
 2. followers of knox
 3. applied to christians
 4. members
 5. church
Down
 1. begging of time
 2. reform its self
 3. catholic bishops and cardinals
 4. famous settlement
 5. baptize again
 6. set asside
 7. controlled by religious leaders

12 Clues: churchmembersset assidebaptize againbegging of timereform its selfcalvins teachingfamous settlementfollowers of knoxapplied to christianscatholic bishops and cardinalscontrolled by religious leaders

Ziemas Sporti 2021-01-21

Ziemas Sporti crossword puzzle
Across
 1. Sporta veids, kurā sportists uz dēļa.
 2. Sporta veids, kurā komandas uz ātrumu ar kamanām dodas lejā pa īpašām bobsleja trasēm.
 3. Sporta veids, kurā apvienota slēpošana un šaušana.
 4. Komandas sporta veids kuru spēlē uz ledus.
Down
 1. Sporta veids, kurā sportisti slido mūzikas pavadījumā.
 2. Komandas sporta veids ,kurā tiek izmantoti gandrīz 20kg smagi akmeni.
 3. Kādā sporta veidā brāļi Dukuri piedalījās olimpiskajās spēlēs?
 4. Sporta veids, kurā tās dalībnieki ar slidām kājās cenšas pēc iespējas ātrāk veikt distanci.

8 Clues: Sporta veids, kurā sportists uz dēļa.Komandas sporta veids kuru spēlē uz ledus.Sporta veids, kurā apvienota slēpošana un šaušana.Sporta veids, kurā sportisti slido mūzikas pavadījumā.Kādā sporta veidā brāļi Dukuri piedalījās olimpiskajās spēlēs?Komandas sporta veids ,kurā tiek izmantoti gandrīz 20kg smagi akmeni....

Cardiovascular CW 1 2021-01-21

Cardiovascular CW 1 crossword puzzle
Across
 1. an otoscope is used to visually examine the ______
 2. half of the heart which is largest
 3. circulation which goes to the body
 4. this occurs in muscle that is exercised a lot
 5. only artery that carries deoxygenated blood
 6. a smaller version of an artery
 7. the color arteries are designated in medical drawings
 8. part of the largest artery past the diaphragm
 9. one of the three parts of the cardiovascular system
 10. arteries carry blood ______ ______ the heart
 11. largest vein in the body
 12. vessel where gas and nutrients are exchanged
Down
 1. implanted in the body to deliver small electrical shock
 2. valve between the right atrium and right ventricle
 3. excessive flow or discharge of blood
 4. the largest artery in the body
 5. half of the heart which contracts first
 6. the middle layer of an artery
 7. valves do this when the heart contracts
 8. any abnormal beat of the heart

20 Clues: largest vein in the bodythe middle layer of an arterythe largest artery in the bodya smaller version of an arteryany abnormal beat of the hearthalf of the heart which is largestcirculation which goes to the bodyexcessive flow or discharge of bloodhalf of the heart which contracts firstvalves do this when the heart contracts...

Peppa facts by Briella seilg 2021-01-21

Peppa facts by Briella seilg crossword puzzle
Across
 1. how many friends does peppa have
 2. peppa pigs favorite food
 3. how many family members are in peppas family
Down
 1. peppas little brothers favorite toy
 2. pig who is peppas mom

5 Clues: pig who is peppas mompeppa pigs favorite foodhow many friends does peppa havepeppas little brothers favorite toyhow many family members are in peppas family

Все о животных 2021-01-21

Все о животных crossword puzzle
Across
 1. лучший друг человека
 2. Крупное сумчатое животное
Down
 1. у слона есть
 2. любит гоняться за мышами
 3. мышь Летающее млекопитающее

5 Clues: у слона естьлучший друг человекалюбит гоняться за мышамиКрупное сумчатое животноемышь Летающее млекопитающее

chapter 1 last 12voc. 2021-01-21

chapter 1 last 12voc. crossword puzzle
Across
 1. a member
 2. cancel or set
 3. of tent a meeting Roman catholic
 4. of Augsburg a 1555 agreement
 5. the doctrine that god
 6. members of society
Down
 1. a goverment
 2. a body
 3. relating to church
 4. member of a christian
 5. the reformation

11 Clues: a bodya membera govermentcancel or setthe reformationrelating to churchmembers of societymember of a christianthe doctrine that godof Augsburg a 1555 agreementof tent a meeting Roman catholic

chapter 1 last 12voc. 2021-01-21

chapter 1 last 12voc. crossword puzzle
Across
 1. a member
 2. cancel or set
 3. of tent a meeting Roman catholic
 4. of Augsburg a 1555 agreement
 5. the doctrine that god
 6. members of society
Down
 1. a goverment
 2. a body
 3. relating to church
 4. member of a christian
 5. the reformation

11 Clues: a bodya membera govermentcancel or setthe reformationrelating to churchmembers of societymember of a christianthe doctrine that godof Augsburg a 1555 agreementof tent a meeting Roman catholic

ciccio 2021-01-21

ciccio crossword puzzle
Across
 1. grasso
Down
 1. di carne o verdura

2 Clues: grassodi carne o verdura

the lost world 2021-01-21

the lost world crossword puzzle
Across
 1. united
 2. hair below the nose
 3. a bunch of people watching a thing
 4. something that can't be better
 5. something terrible
Down
 1. someone crazy
 2. a person who is from there
 3. someone who studies
 4. synonym of all
 5. an opportunity

10 Clues: unitedsomeone crazysynonym of allan opportunitysomething terriblehair below the nosesomeone who studiesa person who is from theresomething that can't be bettera bunch of people watching a thing

Tuck Everlasting 2021-01-21

Tuck Everlasting crossword puzzle
Across
 1. who got shot by the shotgun.
 2. what thing is all alone in the tucks home.
 3. what part was Winnie meets Angus Tuck.
 4. what was the shape that Angus Tuck put on tree
 5. who was at the fosters home.
 6. what made the tucks look young.
 7. who didn't drink the spring water.
 8. what did Grannie believe in.
 9. how old was Jesse.
 10. the town in the story.
 11. what was the thing that pa got a bite from.
Down
 1. how old did Jesse look like.
 2. what color means caution.
 3. who believe in elves.
 4. what thing that Winnie talk to about running away.
 5. first part of the plot diagram.
 6. who was Jesse's brother.
 7. what Grannie hear and thought it was elves.
 8. who did Winnie at the Tucks house
 9. who was Winnie's crush.
 10. what was Angus Tuck dreaming about.
 11. what happen to Winnie.

22 Clues: how old was Jesse.who believe in elves.what happen to Winnie.the town in the story.who was Winnie's crush.who was Jesse's brother.what color means caution.who got shot by the shotgun.how old did Jesse look like.who was at the fosters home.what did Grannie believe in.first part of the plot diagram.what made the tucks look young....

Все о животных 2021-01-21

Все о животных crossword puzzle
Across
 1. лучший друг человека
 2. мышь Летающее млекопитающее
Down
 1. любит гоняться за мышами
 2. Крупное сумчатое животное

4 Clues: лучший друг человекалюбит гоняться за мышамиКрупное сумчатое животноемышь Летающее млекопитающее

FRUİTS 2021-01-21

FRUİTS crossword puzzle
Across
 1. üzüm
 2. elma
 3. nar
Down
 1. portakal
 2. armut
 3. çilek
 4. erik
 5. karpuz
 6. kavun
 7. muz

10 Clues: muznarüzümerikelmaarmutçilekkavunkarpuzportakal

Tucks Everlasting 2021-01-21

Tucks Everlasting crossword puzzle
Across
 1. Winnie can't see this animal
 2. it represents caution
 3. this is miles and Jesse's mom
 4. Winnie was riding on what while she was kidnapped
 5. who showed up at Winnie fosters house
 6. Angus use this weapon
 7. Winnie got
 8. the second thing on the diagram
 9. Grannie thought it was what singing
 10. this is the letter that is carved on the tree
Down
 1. the setting of the story
 2. this is the first thing on the diagram
 3. lives forever
 4. Angus was dreaming of this
 5. Angus got a
 6. Winnie's only friend was
 7. Mae's favorite procession
 8. who told Winnie to get up from the grass
 9. this person wanted to run away
 10. Winnie has a crush on

20 Clues: Winnie gotAngus got alives foreverit represents cautionAngus use this weaponWinnie has a crush onthe setting of the storyWinnie's only friend wasMae's favorite processionAngus was dreaming of thisWinnie can't see this animalthis is miles and Jesse's momthis person wanted to run awaythe second thing on the diagramGrannie thought it was what singing...

. 2021-01-21

. crossword puzzle
Across
 1. study that in school
Down

1 Clue: study that in school

The Life and the Times of the Ant Vocabulary 2021-01-21

The Life and the Times of the Ant Vocabulary crossword puzzle
Across
 1. a place to keep supplies
 2. a room
 3. to make something stronger
 4. moving things from one place to another
 5. hard to find
 6. carrying something from one place to another
Down
 1. giving one thing and getting another
 2. an extra amount of something
 3. relating to the way people live together
 4. things in the way of one's path or progress

10 Clues: a roomhard to finda place to keep suppliesto make something strongeran extra amount of somethinggiving one thing and getting anothermoving things from one place to anotherrelating to the way people live togetherthings in the way of one's path or progresscarrying something from one place to another

Spanish Vocab 2021-01-21

Spanish Vocab crossword puzzle
Across
 1. me gusta ir a la escuela. soy...
 2. me neither
 3. no es perezoso
 4. me gusta dibujar
 5. hoy es domingo. mañana es...
 6. to skate
 7. me gusta pasar tiempo con amigos. soy...
 8. ella es trabajadora. ella le gusta...
 9. él es estudioso. a él le gusta...
 10. according to...
Down
 1. nice, friendly
 2. A Paco le gusta practicar deportes. Paco es...
 3. to run
 4. no es impaciente
 5. no es serio
 6. no es ordenada
 7. to swim
 8. me gusta montar en monopatín y patinar. soy...
 9. el mes en la primavera
 10. shy

20 Clues: shyto runto swimto skateme neitherno es serionice, friendlyno es ordenadano es perezosoaccording to...no es impacienteme gusta dibujarel mes en la primaverahoy es domingo. mañana es...me gusta ir a la escuela. soy...él es estudioso. a él le gusta...ella es trabajadora. ella le gusta...me gusta pasar tiempo con amigos. soy......

EPP 2021-01-21

EPP crossword puzzle
Across
 1. un de vos objectifs
 2. sans lui, on est seul
 3. vous allez la trouver
 4. il vous permettra d'atteindre votre but
 5. elle peut être spontanée ou réponse à une offre
 6. vous allez en découvrir beaucoup
 7. document professionnel qui permet de présenter son parcours
Down
 1. utile pour être au niveau
 2. il permet de découvrir un domaine
 3. vous allez devoir les contacter
 4. ça prend du temps

11 Clues: ça prend du tempsun de vos objectifssans lui, on est seulvous allez la trouverutile pour être au niveauvous allez devoir les contactervous allez en découvrir beaucoupil permet de découvrir un domaineil vous permettra d'atteindre votre butelle peut être spontanée ou réponse à une offredocument professionnel qui permet de présenter son parcours

'Night' Review 2021-01-21

'Night' Review crossword puzzle
Across
 1. Elie's final concentration camp
 2. these people led an uprising which caused the Nazis to leave
 3. brothers who became Elie's friends at the camp
 4. what Elie and his father lied about upon arrival at Auschwitz
 5. Elie's religious mentor
 6. Elie had surgery because this was infected
 7. tried to warn Elie's family of the dangers ahead while still living in Sighet
 8. Jewish prayer for the dead
 9. this music was not allowed while in the camps
 10. worked the crematoria
 11. prisoners' identification while in the camps
 12. Jewish girl who passed as Aryan
Down
 1. the number of people who survived the train ride to Buchenwald
 2. bargained with Elie to try to get his gold crown
 3. died after his skull was bashed in - Elie's father
 4. played the violin
 5. wrote the novel Night to tell about his experiences in the concentration camps
 6. punished Elie for seeing him with a girl
 7. in the train, screamed about seeing fire (last name)
 8. young boy who was tortured and hanged
 9. the most important thing in Elie's young life
 10. guards at the concentration camps
 11. the process of deciding the fate of the prisoners
 12. town where Elie is from
 13. Elie lost this at the concentration camp
 14. Jews were moved here when taken from their homes
 15. left behind by his own son on the way to Gleiwitz
 16. Elie's identity while a prisoner in the concentration camps
 17. Elie tried to convince his father to move here
 18. ran the selections at Auschwitz (last name)
 19. Elie's little sister

31 Clues: played the violinElie's little sisterworked the crematoriatown where Elie is fromElie's religious mentorJewish prayer for the deadElie's final concentration campJewish girl who passed as Aryanguards at the concentration campsyoung boy who was tortured and hangedpunished Elie for seeing him with a girlElie lost this at the concentration camp...

Mark Mermelstein 2021-01-21

Mark Mermelstein crossword puzzle
Across
 1. soy simpático
 2. me gusta en verano
 3. no soy gracioso
 4. take risks
 5. outdoor sport in winter
 6. la computerdora soy gusta ver la tele
 7. talk loudly
 8. soy estudious
 9. soy practicar deportes
Down
 1. videojuegos on tele
 2. soy bueno
 3. deportes soy deportista
 4. soy intelligente
 5. soy _ practicar deportes
 6. to move fast
 7. ni orderanero
 8. la tele sit on a couch and_
 9. soy dibujar

18 Clues: soy buenotake riskstalk loudlysoy dibujarto move fastsoy simpáticoni orderanerosoy estudiousno soy graciososoy intelligenteme gusta en veranovideojuegos on telesoy practicar deportesdeportes soy deportistaoutdoor sport in wintersoy _ practicar deportesla tele sit on a couch and_la computerdora soy gusta ver la tele

Gab’s Vocabulary Unit 7 2021-01-21

Gab’s Vocabulary Unit 7 crossword puzzle
Across
 1. to use up
 2. to crush
 3. to make twisting or turning movements
 4. not permitted
 5. to lie
 6. to analyze with great care
 7. to keep doing something in spite of difficulties
 8. to recall one’s past thoughts,feelings,experiences
 9. a statement that speaks to a person’s character
 10. a note to aid one’s memory
Down
 1. causing excitement or anger
 2. easily fooled
 3. to approve or permit
 4. to involve deeply
 5. marked by strong emotion
 6. to dilly dally
 7. to enjoy greatly
 8. a person who has committed a crime
 9. an event resulting in death
 10. to clean or polish by hard rubbing

20 Clues: to lieto crushto use upeasily foolednot permittedto dilly dallyto enjoy greatlyto involve deeplyto approve or permitmarked by strong emotionto analyze with great carea note to aid one’s memorycausing excitement or angeran event resulting in deatha person who has committed a crimeto clean or polish by hard rubbing...

EPP 2021-01-21

EPP crossword puzzle
Across
 1. ça prend du temps
 2. vous allez en découvrir beaucoup
 3. vous allez la trouver
 4. sans lui, on est seul
 5. elle peut être spontanée ou réponse à une offre
 6. il vous permettra d'atteindre votre but
Down
 1. il permet de découvrir un domaine
 2. vous allez devoir les contacter
 3. document professionnel qui permet de présenter son parcours
 4. un de vos objectifs
 5. utile pour être au niveau

11 Clues: ça prend du tempsun de vos objectifsvous allez la trouversans lui, on est seulutile pour être au niveauvous allez devoir les contactervous allez en découvrir beaucoupil permet de découvrir un domaineil vous permettra d'atteindre votre butelle peut être spontanée ou réponse à une offredocument professionnel qui permet de présenter son parcours

TUCK EVERLASTING 2 2021-01-21

TUCK EVERLASTING 2 crossword puzzle
Across
 1. this is the mother of jessie and miles
 2. this is the father of jessie and miles
 3. they carved this letter into the tree to mark their territory
 4. this man killed himself with what weapon
 5. this is jessies older brother
 6. the start plot of the story
Down
 1. winnie got tossed on the back of this
 2. what curse do the tucks have
 3. the second part of the plot diagram
 4. Winnie ran into this man in the woods
 5. winnie was talking to this animal
 6. this color mean caution
 7. what did grandma hear
 8. Mae loves this.

14 Clues: Mae loves this.what did grandma hearthis color mean cautionthe start plot of the storywhat curse do the tucks havethis is jessies older brotherwinnie was talking to this animalthe second part of the plot diagramwinnie got tossed on the back of thisWinnie ran into this man in the woodsthis is the mother of jessie and miles...

Good morning class! 2021-01-21

Good morning class! crossword puzzle
Across
 1. PE
 2. ....... assistant
 3. I can't run in the ...
 4. I use it to write the lesson
 5. a scientific school subject
 6. I must put it on my table
 7. who wants to be the ......?
 8. I use it to underline something
 9. Sorry I am ....!
 10. I use it during the maths lessons
 11. I can run in the ...
Down
 1. a school subject (grammar,reading...)
 2. Monday, Tuesday...
 3. you are a ...
 4. I can read ... in the library
 5. be .....!(silence!)
 6. I put my food in it
 7. I write my English lessons in it
 8. ... I open the window?
 9. I can see all my school subjects on it
 10. Can I go to the ...?
 11. a ......... mouse
 12. Calm ....!

23 Clues: PECalm ....!you are a ...Sorry I am ....!....... assistanta ......... mouseMonday, Tuesday...be .....!(silence!)I put my food in itCan I go to the ...?I can run in the ...I can't run in the ...... I open the window?I must put it on my tablea scientific school subjectwho wants to be the ......?I use it to write the lesson...

Bones and Muscles Working Together 2021-01-21

Bones and Muscles Working Together crossword puzzle
Across
 1. They learned how bones and muscles...
 2. Muscles move our bones by...and streching.
 3. They didn't use... to create bones.
Down
 1. ......can't walk without bones.
 2. They used...to create muscles to move.
 3. ...... help us move arms and legs.
 4. .........are help to keep our structure together.
 5. The...looked like a real man.

8 Clues: The...looked like a real man.......can't walk without bones....... help us move arms and legs.They didn't use... to create bones.They learned how bones and muscles...They used...to create muscles to move.Muscles move our bones by...and streching..........are help to keep our structure together.

tuck ever cross puzzle 2021-01-21

tuck ever cross puzzle crossword puzzle
Across
 1. the music
 2. winnie's need new friends
 3. the mother
 4. at this part of the story /
 5. carved on a tree
 6. the old lady
 7. the town that are in
 8. how old old jesse is
 9. what winnie wanted to drink out of
 10. the animal that got shot
 11. what snakes do to victoms
 12. the tucks first animal
 13. right before the rising action
 14. the father
Down
 1. the Tucks curse
 2. the oldest
 3. where God is
 4. the guy who showed up to Winnie's house
 5. what Hunters use
 6. the only child
 7. how old jessie clames to be
 8. Mae's youngest
 9. Great claims the music came from
 10. what happened to Winnie

24 Clues: the musicthe oldestthe motherthe fatherwhere God isthe old ladythe only childMae's youngestthe Tucks cursewhat Hunters usecarved on a treethe town that are inhow old old jesse isthe tucks first animalwhat happened to Winniethe animal that got shotwinnie's need new friendswhat snakes do to victomsat this part of the story /...

LAW EXAM REVIEW 2021-01-21

LAW EXAM REVIEW crossword puzzle
Across
 1. A search warrant allows the police to look in a ______ location
 2. Monarchs are only accountable to this under the concept of Divine Right
 3. A first degree murder is ____ and deliberate
 4. This intent is the desire to commit one wrongful act for the sake of accomplishing another
 5. payment made by the offender to the victim of a crime
 6. Habeas Corpus ensured that anyone detained is charged within this time period
 7. Stare Decisis means to stand by this...
 8. the intention to commit a crime, even when the crime is not completed
 9. Laws that govern activity within a person's nation
 10. Threatened or actual contact without consent
 11. Vires that means the government has the power to pass laws
 12. the ability to conduct one's affairs without being hampered
 13. Guilt is determined in a civil case based on a ___ of probabilities
Down
 1. Consciously taking an unjustifiable risk that a reasonable person would not take
 2. The Charter is entrenched in this
 3. a denial of or justification for a criminal act
 4. an act or an omission of an act that s prohibited under federal statute
 5. a court order prohibiting an action
 6. Section 33 of the Charter
 7. Actus Reus is the guilty...
 8. legal responsibility for a wrongful action
 9. Laws that identify crimes and prescribes punishment
 10. When a decision is made based on a previous case
 11. a state of mind in which someone desires to carry out a wrongful act
 12. They created the Twelve Tables
 13. A type of trial in which the guilt or innocence of a person is determined by a duel
 14. When a mother kills her newborn baby
 15. Travelling courts in England
 16. Earliest known set of codified laws

29 Clues: Section 33 of the CharterActus Reus is the guilty...Travelling courts in EnglandThey created the Twelve TablesThe Charter is entrenched in thisa court order prohibiting an actionEarliest known set of codified lawsWhen a mother kills her newborn babyStare Decisis means to stand by this...legal responsibility for a wrongful action...

Revision-Class4(General) 2021-01-21

Revision-Class4(General) crossword puzzle
Across
 1. I am tiny boy,I imitate birds.
 2. Tine Mena climbed this mountain
 3. I imitated crows,so my friends called me this
 4. I have three degrees of comparison
Down
 1. I was afraid of flying
 2. walk slowly with heavy steps
 3. I am the Tate of the match

7 Clues: I was afraid of flyingI am the Tate of the matchwalk slowly with heavy stepsI am tiny boy,I imitate birds.Tine Mena climbed this mountainI have three degrees of comparisonI imitated crows,so my friends called me this

Software 2021-01-21

Software crossword puzzle
Across
 1. Word Processing
 2. Security Tool
 3. Code that allows two programs to communicate with each other.
 4. Consists of items we can see or touch.
 5. creates a copy of files and programs
 6. consists of more than one medium
 7. Often used in engineering.
 8. Text editor, calculator, command prompt
 9. Verify the user
 10. Does configuration and maintenance tasks
 11. The OS also provides and runs the -?
 12. Change or addition to a computer
Down
 1. Application software
 2. software allows users to contact people over the internet
 3. Controls connection to a network
 4. stores fragments of data close to each other
 5. Enter, edit, and search data
 6. This loads when the computer is booted.
 7. Processes that run at the same time.
 8. Something which allows certain information to pass through

20 Clues: Security ToolWord ProcessingVerify the userApplication softwareOften used in engineering.Enter, edit, and search dataControls connection to a networkconsists of more than one mediumChange or addition to a computercreates a copy of files and programsProcesses that run at the same time.The OS also provides and runs the -?...

gardening crossword 2021-01-21

gardening crossword crossword puzzle
Across
 1. a process used in flowers that encourages further blooming
 2. part of a tree that can be used to make
 3. trees that shed their leaves every year
 4. the original name for this is the love apple
Down
 1. grounds a great source of nitrogen for your soil
 2. the liquid flowers produce to attract insects
 3. the name for the chocking of a branch by a wire or other material
 4. the name for any plant that grows in the wrong place
 5. the general term given to trees and shrubs whose leaves fall in the autumn

9 Clues: part of a tree that can be used to maketrees that shed their leaves every yearthe original name for this is the love applethe liquid flowers produce to attract insectsgrounds a great source of nitrogen for your soilthe name for any plant that grows in the wrong placea process used in flowers that encourages further blooming...

Afryka 2021-01-21

Afryka crossword puzzle
Across
 1. tytul krzyozwki
 2. Imie mojego najmlodszego brata
Down
 1. Moje imie
 2. Pies
 3. imie mojego taty

5 Clues: PiesMoje imietytul krzyozwkiimie mojego tatyImie mojego najmlodszego brata

Διατροφή για ενήλικες 2021-01-21

Διατροφή για ενήλικες crossword puzzle
Across
 1. Ο υγιής ενήλικας πρέπει να το τρώει λίγες φορές το μήνα.
 2. Ονομάζεται έτσι το κρέας που έχει συντηρηθεί με χρήση μεθόδων όπως κάπνισμα, προσθήκη αλατιού, χρήση χημικών ουσιών.
 3. Τουλάχιστον 3 μερίδες την εβδομάδα για κάθε υγιή ενήλικα.
 4. Τόσες το πολύ μερίδες προτείνονται την ημέρα για δημητριακά και πατάτες.
Down
 1. Προτείνετε η κατανάλωση 4 μερίδων την ημέρα.
 2. Ένα ποτήρι ... την ημέρα για τις γυναίκες και δυο για τους άντρες.
 3. Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν λίγες ....
 4. Ανήκει στην ομάδα λίπη-έλαια-ελιές-ξηροί καρποι και αποτελεί συστατικό μακροζωίας.

8 Clues: Προτείνετε η κατανάλωση 4 μερίδων την ημέρα.Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν λίγες ....Ο υγιής ενήλικας πρέπει να το τρώει λίγες φορές το μήνα.Τουλάχιστον 3 μερίδες την εβδομάδα για κάθε υγιή ενήλικα.Ένα ποτήρι ... την ημέρα για τις γυναίκες και δυο για τους άντρες.Τόσες το πολύ μερίδες προτείνονται την ημέρα για δημητριακά και πατάτες....

Helen Keller Crossword Ch. 1-6 2021-01-21

Helen Keller Crossword Ch. 1-6 crossword puzzle
Across
 1. Helen became blind and _____ when she was 19 months old.
 2. Helen probably had _____ fever.
 3. Helen's teacher came from _____ Institute in Boston, Massachusetts.
Down
 1. Helen's baby sister was named _____.
 2. The breakfast food Helen tried to steal from Miss Annie's plate.
 3. Miss Annie _____ came to help Helen.

6 Clues: Helen probably had _____ fever.Helen's baby sister was named _____.Miss Annie _____ came to help Helen.Helen became blind and _____ when she was 19 months old.The breakfast food Helen tried to steal from Miss Annie's plate.Helen's teacher came from _____ Institute in Boston, Massachusetts.

Intro Economics EdPuzzle 2021-01-21

Intro Economics EdPuzzle crossword puzzle
Across
 1. the study of people and choices
 2. an item that lasts for fewer than 3 years when used regularly
 3. something that is performed for someone
 4. a purchase or investment that you have been planning for a long time
 5. number of principles that guide the Economic way of thinking
 6. a tangible and useful item to use to satisfy a want or need
 7. one tool economists use
 8. the father of modern economics
Down
 1. unlimited wants and needs and limited resources
 2. amount you earn before taxes are deducted
 3. a term that refers to a worth that can be expressed in dollars and cents
 4. the number of the basic elements of a budget
 5. amount of your paycheck after taxes are deducted/removed
 6. an item that lasts for 3 or more years when used regularly
 7. expenses that must be paid, but are unpredictable amounts
 8. helps you keep track of your money

16 Clues: one tool economists usethe father of modern economicsthe study of people and choiceshelps you keep track of your moneysomething that is performed for someoneamount you earn before taxes are deductedthe number of the basic elements of a budgetunlimited wants and needs and limited resourcesamount of your paycheck after taxes are deducted/removed...

Treasures of the Earth ''Metals" 2021-01-21

Treasures of the Earth ''Metals" crossword puzzle
Across
 1. What happened when you burn malachite?
 2. Which one on the periodic table has the number 29?
 3. Which one on the periodic table has the number 26?
 4. All that bonding with atoms make this?
 5. What did carbon dioxide and iron make?
 6. What is the name for pure carbon?
 7. Which metal doesn't bond well with gold?
 8. Are always in the elements?
 9. What type of copper was formed as weapons?
 10. Which form of copper was produced first?
 11. Which one on the periodic table has the number 13?
Down
 1. What did copper do in Egyptian times as surgical utensils?
 2. What are the positive atoms?
 3. The most beautiful metal is?
 4. What weakness metals after you are done smelting it?
 5. What element mixed with tin and copper create this?
 6. What are the negative atoms?
 7. What is invisible to people's eyes?
 8. Which one of these elements was mixed with steel?
 9. What is the name of this combination of metal and rubber?

20 Clues: Are always in the elements?What are the positive atoms?The most beautiful metal is?What are the negative atoms?What is the name for pure carbon?What is invisible to people's eyes?What happened when you burn malachite?All that bonding with atoms make this?What did carbon dioxide and iron make?Which metal doesn't bond well with gold?...

Квіти 2021-01-21

Квіти crossword puzzle
Across
 1. квітка білого кольору
 2. квітка жовтого кольору
Down
 1. квітка пам'яті
 2. квітка червоного кольору

4 Clues: квітка пам'ятіквітка білого кольоруквітка жовтого кольоруквітка червоного кольору

Offences 2021-01-21

Offences crossword puzzle
Across
 1. following other people against their will
Down

1 Clue: following other people against their will

Unit 2 - Daily Test 2021-01-21

Unit 2 - Daily Test crossword puzzle
Across
 1. I need a _____ to clean my floor.
 2. A lot of people work on their computers here.
 3. Every school has one who is responsible for running the school and this person is called _____.
 4. Every child wants to do it when he sees a Button.
 5. When two people talk angry with each other, they often _______.
Down
 1. Unfortunately, what's not going on in the cinema at the moment?
 2. When someone has done something bad, they usually get a _________.
 3. That's your favourite rabbit to eat.
 4. What's a small dot and glows brightly when you look up into the sky at night?
 5. When my parents work, they're usually _____.

10 Clues: I need a _____ to clean my floor.That's your favourite rabbit to eat.When my parents work, they're usually _____.A lot of people work on their computers here.Every child wants to do it when he sees a Button.Unfortunately, what's not going on in the cinema at the moment?When two people talk angry with each other, they often _______....

The ocean 2021-01-21

The ocean crossword puzzle
Across
 1. Turtles sometimes mistake a plastic bag for this organism
 2. fishing too much
 3. the increase in global temperature
 4. A rich ocean environment, where you can find thousands of organisms
 5. largest ice mass on earth
 6. when an object cannot be naturally broken down for hundreds of years
 7. pollutes the ocean
Down
 1. this type of plastic makes up 40 percent of plastic waste
 2. there are 4 of these bodies of water in the whole world
 3. melts due to climate change
 4. a massive wave of water created by an earthquake
 5. the escape of oil into a body of water
 6. when water covers land
 7. A shelled sea-living reptile that is at risk of extinction

14 Clues: fishing too muchpollutes the oceanwhen water covers landlargest ice mass on earthmelts due to climate changethe increase in global temperaturethe escape of oil into a body of watera massive wave of water created by an earthquakethere are 4 of these bodies of water in the whole worldthis type of plastic makes up 40 percent of plastic waste...

Клейн Анастасія 2021-01-21

Клейн Анастасія crossword puzzle
Across
 1. засіб для відбору даних
 2. дає змогу спростити процес введення
 3. дає можливість вибрати з бази потрібні відомості
Down
 1. набір макровказівок, які створюються користувачем для автоматизації виконання конкретних операцій.
 2. двовимірні таблиці, які використовують для збереження даних у реляційних базах даних.

5 Clues: засіб для відбору данихдає змогу спростити процес введеннядає можливість вибрати з бази потрібні відомостідвовимірні таблиці, які використовують для збереження даних у реляційних базах даних.набір макровказівок, які створюються користувачем для автоматизації виконання конкретних операцій.

Forces and fields 2021-01-21

Forces and fields crossword puzzle
Across
 1. electricforces, electricfield
Down
 1. circuit, electric fields
 2. current

3 Clues: currentcircuit, electric fieldselectricforces, electricfield

Chanel 2021-01-21

Chanel crossword puzzle
Across
 1. .........és a 20.század divatjának egyik legkiemelkedőbb alakja volt.
 2. 1971..... 10 ekkor halt meg.
 3. Coco Chanel állampolgársága.
 4. Mi volt az 1900-as évek elején?
 5. stílusa ilyen volt.
Down
 1. Chanelből az évek alatt ...... vált.
 2. Mi az igazi neve?
 3. Parfüm készítője.
 4. 1883......19-én született Chanel?
 5. Első divatüzletében miket lehetett vásárolni.
 6. tartós divattá tette ezt a dolgot.
 7. ......,felszanadult és elegáns dinamikus nő szimbóluma.

12 Clues: Mi az igazi neve?Parfüm készítője.stílusa ilyen volt.Coco Chanel állampolgársága.1971..... 10 ekkor halt meg.Mi volt az 1900-as évek elején?1883......19-én született Chanel?tartós divattá tette ezt a dolgot.Chanelből az évek alatt ...... vált.Első divatüzletében miket lehetett vásárolni.......,felszanadult és elegáns dinamikus nő szimbóluma....

Vocabulary - Miss Peregrine's Home for Peculiar Children 2021-01-21

Vocabulary - Miss Peregrine's Home for Peculiar Children crossword puzzle
Across
 1. - Stiff or fixed; not able to be bent or moved
 2. - Strange or mysterious; difficult or impossible to explain
 3. Reluctant; unwilling.
 4. Rise or cause to rise and hover in the air, especially by means of supernatural or magical power.
 5. Moving quickly around in small space, or full of people doing this.
 6. Firmly resolved or determined.
 7. - To walk towards or away from someone, trying not to be noticed.
 8. Having or seeming to have no end.
 9. - Looking bright and attractive but in fact cheap and of low quality.
Down
 1. -Not securely held or in position; dangerously likely to fall or collapse.
 2. Loud, unpleasant, and prolonged noise.
 3. To change from a liquid or soft state to a thick or solid state.
 4. Praise enthusiastically.
 5. Done openly and unashamedly.
 6. A belief that is clearly false and that indicates an abnormality in the affected person’s content of thought.
 7. material or clothes that have become thin or damaged because they have been used a lot.
 8. - To cause something to continue
 9. Persuade (someone)to do something by sustained coaxing or flattery.
 10. -Farming
 11. - An idyllic place or experience is extremely pleasant, beautiful, or peaceful.

20 Clues: -FarmingReluctant; unwilling.Praise enthusiastically.Done openly and unashamedly.Firmly resolved or determined.- To cause something to continueHaving or seeming to have no end.Loud, unpleasant, and prolonged noise.- Stiff or fixed; not able to be bent or moved- Strange or mysterious; difficult or impossible to explain...

Tuck Everlasting 2021-01-21

Tuck Everlasting crossword puzzle
Across
 1. this persons wife left him
 2. warning, caution
 3. the setting of the story
 4. the beginning of the story
 5. Mae's only pretty possession
 6. the tucks put Winnie on this when kidnapping her
 7. this person told Winnie to get off the grass
 8. the animal Winnie was talking to
 9. the only one who didn't drink the water
 10. this man was looking for a family
 11. Angus Tuck shot himself with this
 12. what the Tucks did to Winnie
 13. the reason the tucks stopped aging
 14. Tucks have this stops them from aging
Down
 1. This happened to Angus Tuck
 2. the age Jessie Looks
 3. Grannie thought these were playing the music
 4. this was the first Tuck Winnie met
 5. what Angus Tuck carved into the tree
 6. before climax
 7. this person wanted to run away
 8. this person gave Winnie her sun hat
 9. what Angus tuck was dreaming of
 10. how old Jessie really is
 11. This peron didn't want to get up with Mae

25 Clues: before climaxwarning, cautionthe age Jessie Looksthe setting of the storyhow old Jessie really isthis persons wife left himthe beginning of the storyThis happened to Angus TuckMae's only pretty possessionwhat the Tucks did to Winniethis person wanted to run awaywhat Angus tuck was dreaming ofthe animal Winnie was talking to...

Latin/Greek roots crossword 6 2021-01-21

Latin/Greek roots crossword 6 crossword puzzle
Across
 1. a period of ten years
 2. a nine-sided polygon
 3. based on the number 10
Down
 1. a period of 100 years
 2. a length equal to 1⁄100 meter; ten millimeters
 3. the eleventh month of the year, formerly the ninth

6 Clues: a nine-sided polygona period of ten yearsa period of 100 yearsbased on the number 10a length equal to 1⁄100 meter; ten millimetersthe eleventh month of the year, formerly the ninth

My crossword Varun 2021-01-21

My crossword Varun crossword puzzle
Across
 1. of drink
 2. of forgot
 3. of give
 4. of catch
 5. of wear
Down
 1. of blow
 2. of throw
 3. of write
 4. of drive
 5. of ride

10 Clues: of blowof giveof rideof wearof throwof drinkof writeof driveof catchof forgot

hilalkarayigit 2021-01-21

hilalkarayigit crossword puzzle
Across
 1. Böbrekler,üreterler ve idrar kesesinden oluşan sistemdir.
 2. Bedene alınan gıdaları parçalayıp, enerji ve besine dönüştüren organların olduğu sistemdir.
 3. Hammaddelerin belirli işlemlerden geçtikten sonra mamullere dönüştüren sistemdir.
 4. Lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan bir organ sistemidir.
Down
 1. Vücuda şekil veren sistemdir.
 2. Kandaki karbondioksit gazının oksijen gazı ile yer değiştirmesini sağlayan sistemdir.
 3. Kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sistemdir.
 4. Vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan sistemdir.

8 Clues: Vücuda şekil veren sistemdir.Kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sistemdir.Böbrekler,üreterler ve idrar kesesinden oluşan sistemdir.Lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan bir organ sistemidir.Hammaddelerin belirli işlemlerden geçtikten sonra mamullere dönüştüren sistemdir....

Terabithia Crossword 2021-01-21

Terabithia Crossword crossword puzzle
Across
 1. who is Leslie's mom?
 2. who talked to Janice Avery in the bathroom?
 3. what was the name of their fortress?
 4. what is the name of Jesse's school?
 5. who is the youngest sibling to Jesse?
 6. what did Leslie get Jesse for christmas?
 7. who said Leslie can't run in the race?
 8. who stole Maybell's twinkie?
Down
 1. what did Jesse build at the end of the story?
 2. what is Leslie's dog's name?
 3. who is Jesse's oldest sibling?
 4. who gave Leslie PT?
 5. who is Leslie's father?
 6. who is Jesse's 2nd oldest sibling?
 7. what did Jesse and Leslie use to go to their fortress?

15 Clues: who gave Leslie PT?who is Leslie's mom?who is Leslie's father?what is Leslie's dog's name?who stole Maybell's twinkie?who is Jesse's oldest sibling?who is Jesse's 2nd oldest sibling?what is the name of Jesse's school?what was the name of their fortress?who is the youngest sibling to Jesse?who said Leslie can't run in the race?...

My crossword Varun 2021-01-21

My crossword Varun crossword puzzle
Across
 1. of drink
 2. of write
 3. of catch
 4. of drive
 5. of wear
Down
 1. of forgot
 2. of blow
 3. of throw
 4. of ride
 5. of give

10 Clues: of blowof rideof wearof giveof drinkof writeof catchof throwof driveof forgot

Tuck Everlasting 2021-01-21

Tuck Everlasting crossword puzzle
Across
 1. what was important to mae
 2. who got shot and didn't die
 3. what did they here in the woods
 4. what is jesse and miles moms name
 5. what is the color for caution
 6. this happened to angus
 7. jesse didn't let winnie take drink out of the
 8. the girl that the tucks kidnapped
 9. who was mean to winnie
 10. who did grannie think was playing the music
 11. jesse and miles dad's name
 12. living forever
 13. who came to the fosters gate
 14. what is the beginning of the plot diagram
Down
 1. was the animal that didn't drink out of the spring
 2. second part of the plot diagram
 3. how old was jesse when he stoped getting older
 4. Mays son
 5. jesse's real age
 6. the towns name
 7. who is jesse's brother
 8. what happend to winnie
 9. what letter did the tuck family put on the tree
 10. what was angus dreaming of
 11. who was winnie talking to at the fosters house

25 Clues: Mays sonthe towns nameliving foreverjesse's real agethis happened to anguswho is jesse's brotherwhat happend to winniewho was mean to winniewhat was important to maejesse and miles dad's namewhat was angus dreaming ofwho got shot and didn't diewho came to the fosters gatewhat is the color for cautionsecond part of the plot diagram...

My crossword Varun 2021-01-21

My crossword Varun crossword puzzle
Across
 1. of drink
 2. of catch
 3. of wear
 4. of ride
 5. of drive
Down
 1. of blow
 2. of throw
 3. of give
 4. of write
 5. of forgot

10 Clues: of blowof wearof giveof rideof drinkof catchof throwof writeof driveof forgot

La Santé 2021-01-21

La Santé crossword puzzle
Across
 1. chills
 2. hand
 3. aches
 4. illness
 5. knee
 6. pains
 7. nausea
 8. hair
 9. mouth
Down
 1. lips
 2. cough
 3. fever
 4. leg
 5. cramps
 6. head
 7. mask
 8. flu
 9. cold
 10. back
 11. eyes

20 Clues: legflulipshandheadmaskkneecoldbackeyeshaircoughfeverachespainsmouthchillscrampsnauseaillness

eg crossword 2021-01-21

eg crossword crossword puzzle
Across
 1. national bird of India
 2. national fruit of India
 3. capital of India
Down
 1. biggest state of india
 2. capital of Maharashtra
 3. national animal of India

6 Clues: capital of Indiabiggest state of indianational bird of Indiacapital of Maharashtranational fruit of Indianational animal of India

Ms. Mathiot's Cohort Puzzle 2021-01-21

Ms. Mathiot's Cohort Puzzle crossword puzzle
Across
 1. Does Emily have a window in her room?
 2. What month is Anna's Birthday
Down
 1. Ella's favorite food is a...
 2. Anna's animal is a...
 3. Emily's animal is a...

5 Clues: Anna's animal is a...Emily's animal is a...Ella's favorite food is a...What month is Anna's BirthdayDoes Emily have a window in her room?

WED 2021-01-21

WED crossword puzzle
Across
 1. The process of breaking down rocks.
Down
 1. The process of transporting sediments from one location to another.
 2. What happens when water freezes.

3 Clues: What happens when water freezes.The process of breaking down rocks.The process of transporting sediments from one location to another.

Matemaatika 2021-01-21

Matemaatika crossword puzzle
Across
 1. Objektide kogum
 2. Naturaalarvude vahena esitatav
 3. Põhjad on ristkülikud
 4. Sisaldab ühte või mitut muutujat
 5. Kolme tipuga
Down
 1. Positiivse arvu ja nulli korral arv ise ning negatiivse arvu _________ on selle arvu vastandarv
 2. Lõikudest koosnev kujund
 3. Kaks lõikuvat sirget
 4. Kõik küljed on võrdsed ja 90 kraadi
 5. Sellel on Raadius ja diameeter
 6. Lõpmata pikk

11 Clues: Lõpmata pikkKolme tipugaObjektide kogumKaks lõikuvat sirgetPõhjad on ristkülikudLõikudest koosnev kujundNaturaalarvude vahena esitatavSellel on Raadius ja diameeterSisaldab ühte või mitut muutujatKõik küljed on võrdsed ja 90 kraadiPositiivse arvu ja nulli korral arv ise ning negatiivse arvu _________ on selle arvu vastandarv

Pre-quiz Warm-up 2021-01-21

Pre-quiz Warm-up crossword puzzle
Across
 1. / Mi hermana no ___ (beber, comer) hamburguesas de McDonalds.
 2. / No me gusta ___ (responder, traer) a las preguntas de la profesora colombiana.
 3. / Tú ___ (correr, ver) dos millas antes de la práctica.
 4. / Yo ___ (hacer preguntas, hacer ejercicios) en mi clase de educación física. (Don’t put a space between these two words in the puzzle.)
 5. / Debes ___ (escribir, describir) una carta de gracias a tu profesor favorito. (Tip: When you have two verbs together in Spanish, conjugate the first one—debes—and leave the second one in the infinitive.)
 6. / Yo ___ (saber, conocer) que dos más tres son cinco. (Make sure you know the difference between saber / conocer.)
 7. / Él y ella ___ (escribir, describir) la foto de las dos chicas con bigotes.
 8. / Victoria y yo ___ (abrir, responder) la ventana cuando hace calor.
Down
 1. / Yo no ___ (aparecer, desaparecer) cuando hay trabajo que (there’s work) hacer.
 2. / Yo ___ (saber, conocer) al hermano de mi novia.
 3. / Usted ___ (asistir a, vivir) en Colorado Springs, no en Falcon.
 4. / Yo ___ (tener, manejar) a la escuela en mi carro azul.
 5. / Yo ___ (aparecer, salir) de la escuela con mi novio a las tres menos diez de la tarde.
 6. / Ellas y yo ___ (deber, recibir) mucha tarea en la clase de inglés.
 7. / Mi hermana y yo ___ (comprender, leer) todo que dice (says) el profesor.
 8. / Yo ___ (poner, traer) mis libros y mi mochila en mi armario (locker) a las 7:15 de la mañana.

16 Clues: / Yo ___ (saber, conocer) al hermano de mi novia./ Tú ___ (correr, ver) dos millas antes de la práctica./ Yo ___ (tener, manejar) a la escuela en mi carro azul./ Mi hermana no ___ (beber, comer) hamburguesas de McDonalds./ Usted ___ (asistir a, vivir) en Colorado Springs, no en Falcon....

eg crossword 2021-01-21

eg crossword crossword puzzle
Across
 1. national bird of India
 2. national fruit of India
 3. capital of India
Down
 1. biggest state of india
 2. capital of Maharashtra
 3. national animal of India

6 Clues: capital of Indiabiggest state of indianational bird of Indiacapital of Maharashtranational fruit of Indianational animal of India

Because of Winn Dixie 2021-01-21

Because of Winn Dixie crossword puzzle
Across
 1. drink at the party
 2. tastes like sorrow
 3. guitar man
 4. thought that Winn-Dixie was a bear
 5. Otis brings this to the party
 6. Opal and her dad live in this type of home
 7. found Winn-Dixie
 8. the name of the library
 9. a pet at Gertrude's pets
 10. everyone thinks she's a witch
Down
 1. author of Because of Winn-Dixie
 2. ten things listed about this person
 3. dog in town
 4. Otis plays this instrument
 5. make fun of Opal
 6. drowned when he was 5
 7. Opal's dad
 8. Opal and Gloria Dump plan this
 9. pathological fear that Winn-Dixie has
 10. pinch-faced girl in town

20 Clues: guitar manOpal's daddog in townmake fun of Opalfound Winn-Dixiedrink at the partytastes like sorrowdrowned when he was 5the name of the librarypinch-faced girl in towna pet at Gertrude's petsOtis plays this instrumentOtis brings this to the partyeveryone thinks she's a witchOpal and Gloria Dump plan thisauthor of Because of Winn-Dixie...

My crossword Varun 2021-01-21

My crossword Varun crossword puzzle
Across
 1. of give
 2. of drive
 3. of catch
 4. of forgot
 5. of throw
Down
 1. of ride
 2. of drink
 3. of write
 4. of blow
 5. of wear

10 Clues: of rideof giveof blowof wearof drinkof driveof writeof catchof throwof forgot

Changing seasons 2021-01-21

Changing seasons crossword puzzle
Across
 1. These die in winter
 2. It is ______ in summer
 3. Season after winter
Down
 1. These are long in winter
 2. Season that is hot
 3. Season when leaves come off trees
 4. Clothes worn in summer
 5. When snow begins to fall

8 Clues: Season that is hotThese die in winterSeason after winterClothes worn in summerIt is ______ in summerThese are long in winterWhen snow begins to fallSeason when leaves come off trees

Unit 4 Crossword 2021-01-21

Unit 4 Crossword crossword puzzle
Across
 1. I don't have a ____ of time.
 2. I bought a ______ of jeans at the mall.
 3. My daughter is ____ actress.
 4. How much is a __________ of gas?
 5. She's a vegetarian. She doesn't eat __________.
 6. He isn't very nice. ________ likes him.
 7. We had _____ best time on our vacation.
Down
 1. Let's eat out. There's _______ to eat here.
 2. a ______ of tissues
 3. a _______ of cake
 4. Are there _______ eggs in the dessert?
 5. Did you buy _______ nice at the mall?
 6. There are a _______ bananas in the kitchen.
 7. How _______ children do you have?
 8. Would you like ________ fruit?

15 Clues: a _______ of cakea ______ of tissuesI don't have a ____ of time.My daughter is ____ actress.Would you like ________ fruit?How much is a __________ of gas?How _______ children do you have?Did you buy _______ nice at the mall?Are there _______ eggs in the dessert?I bought a ______ of jeans at the mall.He isn't very nice. ________ likes him....

Health and Social Care 2021-01-21

Health and Social Care crossword puzzle
Across
 1. The area of development to do with interactions and relationships with others
 2. childhood Children may learn to spell and write their name during this lifestage
 3. This is used to plot height,weight and head circumference measurements
 4. The area of development where we learn to recognise how ourselves, and others feel
 5. An example of this is riding a bike
Down
 1. the area of development associated with movement
 2. The life stage where rapid growth and puberty happens
 3. During this stage, people may live in a retirement home
 4. The area of development associated with memory and problem solving
 5. An example of this would be writing your name

10 Clues: An example of this is riding a bikeAn example of this would be writing your namethe area of development associated with movementThe life stage where rapid growth and puberty happensDuring this stage, people may live in a retirement homeThe area of development associated with memory and problem solving...

Tuck Everlasting 2 2021-01-21

Tuck Everlasting 2 crossword puzzle
Across
 1. noone was shot by a
 2. this is how old jesse was
 3. jesse looked
 4. winnies only pet
 5. living forever
 6. grannie said the music was from the
 7. secong part of
 8. this person was handsome to winnie
 9. the beging of the story
 10. this person is bulk
 11. this is jesses brother
 12. setting of the story
Down
 1. mae was riding this animal
 2. this letter is on the tree
 3. this is mae's favorite possession
 4. one of the tucks got this
 5. angus dreamed of this
 6. winnies only friend
 7. this person is old
 8. this color represents
 9. this is were the water comes from
 10. this person is wearing a yellow suit
 11. winne was
 12. this person is a mom of jesse and miles

24 Clues: winne wasjesse lookedliving foreversecong part ofwinnies only petthis person is oldnoone was shot by awinnies only friendthis person is bulksetting of the storyangus dreamed of thisthis color representsthis is jesses brotherthe beging of the storythis is how old jesse wasone of the tucks got thismae was riding this animalthis letter is on the tree...

Quick vocab 2021-01-21

Quick vocab crossword puzzle
Across
 1. raise (something) to a higher standard, in particular improve (equipment or machinery) by adding or replacing component
 2. Violent or extreme disorder; chaos
 3. A ceremony that formally marks the start of something.
 4. About to happen
 5. A country affected by the 2004 Indian Ocean
Down
 1. An event causing great and usually sudden damage or suffering, a disaster
 2. A long, high sea wave caused by an earthquake or other disturbance
 3. A place giving temporary protection from bad weather or danger
 4. A form of emotional abuse seen in abusive relationships. The act of manipulating a person by forcing them to question their thoughts, memories.
 5. Opposite of normal

10 Clues: About to happenOpposite of normalViolent or extreme disorder; chaosA country affected by the 2004 Indian OceanA ceremony that formally marks the start of something.A place giving temporary protection from bad weather or dangerA long, high sea wave caused by an earthquake or other disturbance...

parts of the body crossword 2021-01-21

parts of the body crossword crossword puzzle
Across
 1. this body part is on your visage
 2. has some body parts on it
 3. below your waist
 4. is on a body
Down
 1. a joint
 2. is hard
 3. has a is in your upper area

7 Clues: a jointis hardis on a bodybelow your waisthas some body parts on ithas a is in your upper areathis body part is on your visage

Unit 7 vocabulary crossword 2021-01-21

Unit 7 vocabulary crossword crossword puzzle
Across
 1. to enjoy or treat with respect
 2. to use all of, to pay out
 3. to clean or rub until it is spotless
 4. has strong emotion, can be hurt easily
 5. to dip or put into a liquid
 6. to waste time, to not do something quickly
 7. to wiggle or move around
 8. to cut apart and analyze
 9. n to allowed or breaking the law
 10. easily tricked, naive
 11. to crush or destroy
 12. to approve or permit, to let happen
 13. an event causing someone to die, the end of a persons life
Down
 1. to keep doing with challenges
 2. to lie or not to tell the truth
 3. a person that breaks the law, a bad person
 4. to remind or aid a persons memory
 5. to recall ones past thoughts
 6. a statement that speaks to a persons characters
 7. cause or to be excited or angry

20 Clues: to crush or destroyeasily tricked, naiveto wiggle or move aroundto cut apart and analyzeto use all of, to pay outto dip or put into a liquidto recall ones past thoughtsto keep doing with challengesto enjoy or treat with respectto lie or not to tell the truthcause or to be excited or angryn to allowed or breaking the law...

DA1 K6LA Essen 2021-01-21

DA1 K6LA Essen crossword puzzle
Across
 1. snackbar
 2. cheese sandwich
 3. pizza
 4. cheese
 5. veal cutlet
 6. grilled chicken
 7. sausage sandwich
Down
 1. lunch
 2. marinated beef roast
 3. sausage
 4. dinner
 5. bratwurst
 6. mustard
 7. roll
 8. hamburger

15 Clues: rolllunchpizzadinnercheesesausagemustardsnackbarbratwursthamburgerveal cutletcheese sandwichgrilled chickensausage sandwichmarinated beef roast

tuck everlasting 2021-01-21

tuck everlasting crossword puzzle
Across
 1. Jesse's brother
 2. this person was very strict
 3. this was mistaken as a deer
 4. the setting area
 5. miles brother
 6. what u call a person you don't know
 7. the second part of the plot diagram
 8. this color represents caution
 9. jesse was drinking out of it
 10. Mae's favorite possession
 11. Jesse and miles did what to winnie
Down
 1. jesses real age
 2. Winnie was talking to this animal
 3. living forever
 4. how old does jesse look
 5. bite this is what happend to Angus
 6. they thought this was what was making the music
 7. this was carved into a tree
 8. Angus dreamed of it
 9. beginning of plot diagram

20 Clues: miles brotherliving foreverjesses real ageJesse's brotherthe setting areaAngus dreamed of ithow old does jesse lookbeginning of plot diagramMae's favorite possessionthis person was very strictthis was carved into a treethis was mistaken as a deerjesse was drinking out of itthis color represents cautionWinnie was talking to this animal...

Nikola Ewert 2021-01-21

Nikola Ewert crossword puzzle
Across
 1. they protect the eyes before sun
 2. the person who visits
 3. beach You can sunbathe there
 4. it can be school
 5. you see him at the airport
 6. A place from the train leaves
Down
 1. we buy her when we come back with trip
 2. you can go on a cruise with it
 3. May be to around the world
 4. There are exhibits in it
 5. you light it up when it's dark
 6. we bake sausages with him

12 Clues: it can be schoolthe person who visitsThere are exhibits in itwe bake sausages with himMay be to around the worldyou see him at the airportA place from the train leavesyou can go on a cruise with ityou light it up when it's darkthey protect the eyes before sunbeach You can sunbathe therewe buy her when we come back with trip

Mis Actividades 2021-01-21

Mis Actividades crossword puzzle
Across
 1. to share
 2. to understand
 3. to hear
 4. the sister
 5. to see to watch
 6. to read poetry
 7. to prepare dinner
 8. then so
 9. to walk the dog
 10. to open
 11. to be thirsty
 12. later
 13. to send an email
 14. to play the guitar
 15. before
 16. con amigos, to spend time with friends
 17. to learn
 18. to sell
 19. after
 20. to drink
 21. to receive
 22. to prepare food/ a meal
 23. the fish
 24. to be hungry
 25. finally
 26. to go for a walk
Down
 1. to go to the supermarket
 2. every summer
 3. to eat
 4. the animal
 5. to read a novel
 6. to ride a bicycle
 7. every week
 8. to send a letter
 9. to read the magazine
 10. to watch television
 11. to dine to have dinner
 12. to make to do
 13. to live
 14. every Monday
 15. to read the poem
 16. each every
 17. to play the piano
 18. to read the newspaper
 19. the bird
 20. to care for
 21. first
 22. to do exercise
 23. to send text messages
 24. to paint
 25. the brother

51 Clues: laterfirstafterto eatbeforeto hearthen soto opento liveto sellfinallyto sharethe birdto learnto drinkthe fishto paintthe animalthe sisterevery weekeach everyto receiveto care forthe brotherevery summerevery Mondayto be hungryto understandto be thirstyto make to doto read poetryto do exerciseto read a novelto see to watchto walk the dog...

Vocab 2021-01-21

Vocab crossword puzzle
Across
 1. to pay out
 2. to crush
 3. to make twisting or turning movements
 4. not permitted
 5. to lie
 6. to cut apart in preparation for science study
 7. to keep doing something in spite of difficulties
 8. to recall ones past thoughts
 9. a statement that speaks to a person’s character
 10. a note to aid ones memory
Down
 1. causing excitement or anger
 2. easily fooled
 3. to approve
 4. to plunge or dip into a fluid
 5. marked by strong emotion
 6. to waste time
 7. enjoyment
 8. a person who committed a crime
 9. an event resulting in death
 10. to clean or polish

20 Clues: to lieto crushenjoymentto pay outto approveeasily foolednot permittedto waste timeto clean or polishmarked by strong emotiona note to aid ones memorycausing excitement or angeran event resulting in deathto recall ones past thoughtsto plunge or dip into a fluida person who committed a crimeto make twisting or turning movements...

G CH 2.2 How Soil Forms Vocab 2021-01-21

G CH 2.2 How Soil Forms Vocab crossword puzzle
Across
 1. soil organism that breaks down the remains of organisms and digests them
 2. a layer of soil that differs in color and texture from the layers above or below it
 3. crumbly dark brown soil that is a mixture of humus clay and other minerals
 4. dark-colored substance that forms as plant and animal remains decay
Down
 1. the solid layer of rock beneath the soil
 2. the measure of how well the soil supports plant growth
 3. loose weathered material on Earth's surface in which plants can grow
 4. soil that is made up of equal parts clay, sand and silt
 5. usually consists of clay and other particles washed down from the A horizon
 6. the loose layer of dead plant leaves and stems on the surface of the soil

10 Clues: the solid layer of rock beneath the soilthe measure of how well the soil supports plant growthsoil that is made up of equal parts clay, sand and siltdark-colored substance that forms as plant and animal remains decayloose weathered material on Earth's surface in which plants can grow...

Gender forms of nouns 2021-01-21

Gender forms of nouns crossword puzzle
Across
 1. son or daughter of your uncle or aunt
 2. feminine gender of tiger
 3. masculine gender of mother
 4. masculine gender of goose
Down
 1. common gender for father and mother
 2. common gender for husband or wife
 3. feminine gender of fox
 4. masculine gender of cow
 5. common gender for a very young boy or girl
 6. feminine gender of peacock

10 Clues: feminine gender of foxmasculine gender of cowfeminine gender of tigermasculine gender of goosefeminine gender of peacockmasculine gender of mothercommon gender for husband or wifecommon gender for father and motherson or daughter of your uncle or auntcommon gender for a very young boy or girl

Unit 6 Set A 2021-01-21

Unit 6 Set A crossword puzzle
Across
 1. frank, direct, straightforward
 2. withdrawn, standing apart from others by choice
 3. great mental suffering
 4. to make over in good form
 5. delicate skill; tact and cleverness
Down
 1. a pen name, name assumed by a writer
 2. to add gradually; to introduce
 3. bold, determined; firm
 4. to wash away impurities
 5. to be in, or expose oneself to

10 Clues: bold, determined; firmgreat mental sufferingto wash away impuritiesto make over in good formto add gradually; to introducefrank, direct, straightforwardto be in, or expose oneself todelicate skill; tact and clevernessa pen name, name assumed by a writerwithdrawn, standing apart from others by choice

tuck everlasting 2021-01-21

tuck everlasting crossword puzzle
Across
 1. this is how old jesse really
 2. this is miles brother
 3. this is how old jesse is
 4. this is jesse brother
 5. this is what mae got shot with
 6. this is where winnie lives
 7. this is the person who has the musicbox
 8. this is who dreamed about heaven
 9. this is what the tucks are going to do
 10. angus dreams of this
Down
 1. this person said get off the grass
 2. this is what winnie got threw on
 3. where the water comes out of the tree
 4. this is the start of a story
 5. this is the animal that didn't drink the water
 6. the second part of the plot diagram
 7. this is what angus carved on the tree
 8. angus got this
 9. this is maes favorte thing
 10. this character got kiddnapped
 11. this is who was standing at the gate
 12. this is winnies friend
 13. grannie thought there where these in the woods
 14. this is what color the stranger was wearing

24 Clues: angus got thisangus dreams of thisthis is miles brotherthis is jesse brotherthis is winnies friendthis is how old jesse isthis is maes favorte thingthis is where winnie livesthis is how old jesse reallythis is the start of a storythis character got kiddnappedthis is what mae got shot withthis is what winnie got threw on...

Jesus Healed A Man 2021-01-21

Jesus Healed A Man crossword puzzle
Across
 1. The name of the pool in the story
 2. God _____ you!
 3. the thing Jesus rescues us from
 4. someone who follows Jesus
Down
 1. Our Savior!
 2. the people who were angry with Jesus
 3. the special day each week we are supposed to rest with God
 4. the book of the Bible in which our story takes place
 5. the big word used to describe someone who can't walk

9 Clues: Our Savior!God _____ you!someone who follows Jesusthe thing Jesus rescues us fromThe name of the pool in the storythe people who were angry with Jesusthe book of the Bible in which our story takes placethe big word used to describe someone who can't walkthe special day each week we are supposed to rest with God

Transformations 2021-01-21

Transformations crossword puzzle
Across
 1. moving opposite way the clock moves
 2. the changing of geometric figures
 3. the final appearance of a figure
 4. flipping a figure across a specific line
 5. set of values that show an exact position
 6. a flat surface formed by 2 number lines
Down
 1. refers to moving left and right
 2. the original appearance of a figure
 3. sliding a figure to different position
 4. turning a figure around a certain point
 5. refers to moving up and down
 6. of Symmetry midway between a preimage & image
 7. moving similiar to the hands on a clock

13 Clues: refers to moving up and downrefers to moving left and rightthe final appearance of a figurethe changing of geometric figuresthe original appearance of a figuremoving opposite way the clock movessliding a figure to different positionturning a figure around a certain pointmoving similiar to the hands on a clocka flat surface formed by 2 number lines...

Parts of the Body Crossword 2021-01-21

Parts of the Body Crossword crossword puzzle
Across
 1. a big area behind you
 2. something beneath your mouth
 3. something that helps your neck supportyour head. It's connected to your arm
 4. a pair of something that helps you see
Down
 1. something that connects your hand to your shoulder
 2. something on your hands
 3. something that grows on your head
 4. one out of a pair of something that helps you see
 5. a part of the body where a lot of women are obssesed with putting lipstick on
 6. a body part that allows you to smell

10 Clues: a big area behind yousomething on your handssomething beneath your mouthsomething that grows on your heada body part that allows you to smella pair of something that helps you seeone out of a pair of something that helps you seesomething that connects your hand to your shoulder...

Tuck everlasting 2 2021-01-21

Tuck everlasting 2 crossword puzzle
Across
 1. setting of the story
 2. liveing forever
 3. lived for very long time still living
 4. bit pa got a snake bit
 5. miles is seventeen but is he
 6. T when pa carved a T in a big tree
 7. is a younge girl with overprotective parents
 8. grandma thought there were elves when the music box played.
 9. begining part of story
Down
 1. is also younge teen but under that he is old
 2. tolled winne to git off the ground and come in
 3. lived a long life then died
 4. gun the horse got shot
 5. winne and got kid napped buy
 6. is a nice mom who is kind and old but pretty
 7. when they were riding the horse they saw the man
 8. tuck is the dad of the two boys
 9. the guy that keeps following them
 10. when Winnie got kidnapped buy the tucks
 11. spring is the pretty water but more then pretty
 12. and four is lonng life
 13. is what Angus dreaming about
 14. box is one of Tucks favorite possession
 15. this color represents caution
 16. is the one friend she had

25 Clues: liveing foreversetting of the storygun the horse got shotbit pa got a snake bitand four is lonng lifebegining part of storyis the one friend she hadlived a long life then diedmiles is seventeen but is heis what Angus dreaming aboutwinne and got kid napped buythis color represents cautiontuck is the dad of the two boys...

TUGAS KETERAMPILAN PROTISTA 2021-01-21

TUGAS KETERAMPILAN PROTISTA crossword puzzle
Across
 1. Berikut ini yang merupakan contoh dari jamur lendir ialah …
 2. Berikut ini yang tidak tergolong ke dalam struktur tubuh paramecium ialah …
 3. Filum Bacillariaophyta misalnya Diatom, memiliki ciri khas tubuhnya tersusun atas hipoteka dan epiteka. Bagian ini tersusun atas bahan….
 4. Alga yang dapat dibuat sebagai bahan agar-agar adalah Eucema, Gelidium dan Gracillaria. Alga tersebut merupakan anggota kelompok….
 5. Protista yang memiliki kemiripan dengan hewan dinamakan …
 6. Penyakit toksoplasmosis yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii yang menggunakan vektor….
 7. Di bawah ini yang tergolong ke dalam jenis kelompok sporozoa ialah …
 8. Sel pada protista bersifat …
 9. Di bawah ini yang tidak tergolong ke dalam protista ialah …
 10. Alat gerak berupa kaki semu terdapat pada …
 11. Menyajikan tapai yang dibuat dari beras ketan dengan campuran ragi memanfaatkan proses …
 12. Pigmen dominan yang terdapat dalam Phaeophyta adalah....
 13. Chlorococcum merupakan Chlorophyta yang kloplasnya berbentuk...
Down
 1. Di bawah ini yang tidak tergolong ke dalam ganggang hijau ialah …
 2. Zat warna cokelat pada ganggang dinamakan ….
 3. Bersamaan dengan keluarnya cairan ludah nyamuk saat menghisap darah manusia maka ada kemungkinan masuknya Plasmodium ke dalam manusia, yaitu dalam bentuk….
 4. Berikut ini adalah jenis protista yang memiliki kemiripan dengan tumbuhan uniseluler adalah …
 5. Tumbuhan yang tidak memiliki akar, daun, dan batang disebut dengan …
 6. Sargassum dan Fucus merupakan anggota alga….
 7. Salah satu ciri dari protista ialah …

20 Clues: Sel pada protista bersifat …Salah satu ciri dari protista ialah …Alat gerak berupa kaki semu terdapat pada …Zat warna cokelat pada ganggang dinamakan ….Sargassum dan Fucus merupakan anggota alga….Pigmen dominan yang terdapat dalam Phaeophyta adalah....Protista yang memiliki kemiripan dengan hewan dinamakan …...

sistemler 2021-01-21

sistemler crossword puzzle
Across
 1. Lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan bir organ sistemidir.
 2. Kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sistemdir.
 3. Bedene alınan gıdaları parçalayıp, enerji ve besine dönüştüren organların olduğu sistemdir.
 4. Hammaddelerin belirli işlemlerden geçtikten sonra mamullere dönüştüren sistemdir.
Down
 1. Böbrekler,üreterler ve idrar kesesinden oluşan sistemdir.
 2. Vücuda şekil veren sistemdir.
 3. Kandaki karbondioksit gazının oksijen gazı ile yer değiştirmesini sağlayan sistemdir.
 4. Vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan sistemdir.

8 Clues: Vücuda şekil veren sistemdir.Kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sistemdir.Böbrekler,üreterler ve idrar kesesinden oluşan sistemdir.Lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan bir organ sistemidir.Hammaddelerin belirli işlemlerden geçtikten sonra mamullere dönüştüren sistemdir....

Programming 2021-01-21

Programming crossword puzzle
Across
 1. Popular object notation
 2. Used to update node
 3. Cyber Group developed this using the Heroku platform
 4. IDE named after smallest unit of an element
 5. This guides pirates to treasure
Down
 1. Used to manage packages in NodeJS
 2. Used to manage packages in .NET
 3. Open–source version control system
 4. IDE named after astronomical events

9 Clues: Used to update nodePopular object notationUsed to manage packages in .NETThis guides pirates to treasureUsed to manage packages in NodeJSOpen–source version control systemIDE named after astronomical eventsIDE named after smallest unit of an elementCyber Group developed this using the Heroku platform

Nikola Ewert 2021-01-21

Nikola Ewert crossword puzzle
Across
 1. we buy her when we come back with trip
 2. the person who visits
 3. you see him at the airport
 4. we bake sausages with him
 5. you can go on a cruise with it
Down
 1. they protect the eyes before sun
 2. You can sunbathe there
 3. it can be school
 4. There are exhibits in it
 5. May be to around the world
 6. you light it up when it's dark
 7. A place from the train leaves

12 Clues: it can be schoolthe person who visitsYou can sunbathe thereThere are exhibits in itwe bake sausages with himMay be to around the worldyou see him at the airportA place from the train leavesyou light it up when it's darkyou can go on a cruise with itthey protect the eyes before sunwe buy her when we come back with trip

Programming 2021-01-21

Programming crossword puzzle
Across
 1. Popular object notation
 2. Used to update node
 3. Cyber Group developed this using the Heroku platform
 4. IDE named after smallest unit of an element
 5. This guides pirates to treasure
Down
 1. Used to manage packages in NodeJS
 2. Used to manage packages in .NET
 3. Open–source version control system
 4. IDE named after astronomical events

9 Clues: Used to update nodePopular object notationUsed to manage packages in .NETThis guides pirates to treasureUsed to manage packages in NodeJSOpen–source version control systemIDE named after astronomical eventsIDE named after smallest unit of an elementCyber Group developed this using the Heroku platform

sistemler 2021-01-21

sistemler crossword puzzle
Across
 1. Vücuda şekil veren sistemdir.
 2. Hammaddelerin belirli işlemlerden geçtikten sonra mamullere dönüştüren sistemdir.
 3. Kandaki karbondioksit gazının oksijen gazı ile yer değiştirmesini sağlayan sistemdir.
Down
 1. Kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sistemdir.
 2. Lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan bir organ sistemidir.
 3. Bedene alınan gıdaları parçalayıp, enerji ve besine dönüştüren organların olduğu sistemdir.
 4. Böbrekler,üreterler ve idrar kesesinden oluşan sistemdir.
 5. Vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan sistemdir.

8 Clues: Vücuda şekil veren sistemdir.Kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sistemdir.Böbrekler,üreterler ve idrar kesesinden oluşan sistemdir.Lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan bir organ sistemidir.Hammaddelerin belirli işlemlerden geçtikten sonra mamullere dönüştüren sistemdir....

Conceitos Biológicos 2021-01-21

Conceitos Biológicos crossword puzzle
Across
 1. Grupo de animais com vida dupla,na água e na terra
 2. Organismo capaz de produzir seu próprio alimento
 3. Músculo cardíaco
 4. Terapia com a utilização de plantas
 5. Falsos pés
Down
 1. Ser vivo muito pequeno (ser vivo = organismo
 2. Estudo dos tecidos
 3. Região interna da célula
 4. Origem do indivíduo
 5. Estudo da célula

10 Clues: Falsos pésMúsculo cardíacoEstudo da célulaEstudo dos tecidosOrigem do indivíduoRegião interna da célulaTerapia com a utilização de plantasSer vivo muito pequeno (ser vivo = organismoOrganismo capaz de produzir seu próprio alimentoGrupo de animais com vida dupla,na água e na terra

Nikola Ewert 2021-01-21

Nikola Ewert crossword puzzle
Across
 1. they protect the eyes before sun
 2. the person who visits
 3. beach You can sunbathe there
 4. it can be school
 5. you see him at the airport
 6. A place from the train leaves
Down
 1. we buy her when we come back with trip
 2. you can go on a cruise with it
 3. May be to around the world
 4. There are exhibits in it
 5. you light it up when it's dark
 6. we bake sausages with him

12 Clues: it can be schoolthe person who visitsThere are exhibits in itwe bake sausages with himMay be to around the worldyou see him at the airportA place from the train leavesyou can go on a cruise with ityou light it up when it's darkthey protect the eyes before sunbeach You can sunbathe therewe buy her when we come back with trip

TTS BIOLOGI 2021-01-21

TTS BIOLOGI crossword puzzle
Across
 1. Evolusi merupakan perubahan pada suatu individu yang disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Pendapat tesebut merupakan gagasan dari
 2. Perbandingan struktur antara sayap kupu-kupu dansayap burung merupakan konsep perbandingan yang bersifat
 3. Salah satu hewan yang tidak mengalami spesiasi akibat isolasi geografl adalah
 4. Organ yang selalu digunakan dalam evolusinya akan mengalami perkembangan, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Teori tersebut dikemukakan oleh
 5. Fosil yang dianggap sebagai nenek moyang bersama antara manusia dengan kera adalah
 6. Menurut Lamarck, faktor yang berpengaruh pada evolusi organ adalah
 7. Francesko Redi mengemukakan dari hasil penelitiannya bahwa mahluk hidup bersal dari
 8. Bapak evolusi adalah
 9. Menurut teori evolusi, kera yang dianggap paling dekat hubungan kekerabatannya dengan manusia adalah
 10. Seri fosil paling lengkap yang pernah ditemukan adalah fosil
 11. Siapa yang mendukung terhadap gagasan aristoteles bahwa mahluk hidup berasal dari benda mati adalah
 12. Dalam menjawab permasalahan tentang asal-usul, kehidupan, eksperimen siapakah yang cara pelaksanaannya cermat jika ditinjau dari metode ilmiah
 13. Teori yang menceritakan bahwa mahluk hidup dan alam diciptakan oleh tuhan adalah
 14. Mutasi yang menyebabkan perubahan besar pada organisme adalah
 15. Unit biologi yang tampak paling cepat dan jelas mengadakan proses evolusi adalah
Down
 1. Teori evolusi mengemukakan bahwa sayap burung memiliki asal yang sama dengan
 2. Bukti terkuat untuk perubahan selama jangka waktu yang panjang berasal dari
 3. Perubahan bentuk paruh burung fnch yang terdapat di Kepulauan Galapagos disebabkan oleh pengaruh
 4. Darwin menemukan bahwa petani telah sangat mengubah dan meningkatkan tanaman dan hewan peliharaan melalui?
 5. Istilah Darwin untuk menggambarkan kemampuan individu untuk bertahan hidup dan bereproduksi yaitu
 6. Seorang tokoh ahli biologi yang menyatakan bahwa di atmosfer pertama kali terjadinya makhluk hidup yaitu
 7. Petunjuk evolusi dari golongan Reptilia menuju golongan Aves ditandai dengan adanya struktur organ pada Aves berupa
 8. Pernyataan Darwin bahwa perubahan organisme yang bersifat adaptif akan mampu bertahan hidup dan menghasilkan. keturunan merupakan konsep yang terkait dengan proses
 9. Spesimen apa yang diginakan F Redy dalam melakukan penelitian tehdapa asal usul mahluk hidup bahwa mahluk hidup berasal dari mahluk hidup
 10. Ditinjau dari sudut pandang evolusi, kerabat terdekat manusia yang masih hidup adalah
 11. Apa nama Donald Johansen berikan kepada fosil-fosil afarensis Astralopithecus?
 12. Teori abiogenesis runtuh karena percobaan yang dilakukan oleh
 13. Pembentukan senyawa amino secara alami di udara dari bahan dasar nitrogen, sesuai dengan teori asal usul kehidupan yang dikemukakan oleh
 14. Kucing menjadi hewan piaraan di rumah mulanya berasal dari kucing liar yang hidup di hutan. Kedua kucing tersebut telah menjadi spesies yang berbeda. Faktor yang menyebabkan terbentuknya spesies yang berbeda adalah
 15. Salah satu penyebab tidak terbentuknya spesies baru disebabkan oleh masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda, misalnya pada lalat buah. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya isolasi

30 Clues: Bapak evolusi adalahSeri fosil paling lengkap yang pernah ditemukan adalah fosilTeori abiogenesis runtuh karena percobaan yang dilakukan olehMutasi yang menyebabkan perubahan besar pada organisme adalahMenurut Lamarck, faktor yang berpengaruh pada evolusi organ adalahBukti terkuat untuk perubahan selama jangka waktu yang panjang berasal dari...

engineering carrers 2021-01-21

engineering carrers crossword puzzle
Across
 1. designs fabrics
 2. cables and stuff
 3. a engineering lab
 4. analizes gas
 5. a designer who makes machines
 6. information about a project
 7. makes computers
Down
 1. makes hardware
 2. the efficancy of there job
 3. a soldire
 4. a captain of a job
 5. works on airplanes
 6. the manager of a kitchen
 7. gardens and stuff

14 Clues: a soldireanalizes gasmakes hardwaredesigns fabricsmakes computerscables and stuffa engineering labgardens and stuffa captain of a jobworks on airplanesthe manager of a kitchenthe efficancy of there jobinformation about a projecta designer who makes machines

¿Qué hacen? (What do they do? 2021-01-21

¿Qué hacen? (What do they do? crossword puzzle
Across
 1. he/she listens
 2. we draw
 3. they stroll (walk)
 4. I work
 5. you speak
 6. I rent
Down
 1. they look at
 2. you prepare
 3. we speak
 4. I listen
 5. you (informal) rest
 6. I play (music)

12 Clues: I workI rentwe drawwe speakI listenyou speakyou preparethey look athe/she listensI play (music)they stroll (walk)you (informal) rest

helo 2021-01-21

helo crossword puzzle
Across
 1. eat eat eat
Down

1 Clue: eat eat eat

TTS BIOLOGI 2021-01-21

TTS BIOLOGI crossword puzzle
Across
 1. Seri fosil paling lengkap yang pernah ditemukan adalah fosil
 2. Darwin menemukan bahwa petani telah sangat mengubah dan meningkatkan tanaman dan hewan peliharaan melalui?
 3. Kucing menjadi hewan piaraan di rumah mulanya berasal dari kucing liar yang hidup di hutan. Kedua kucing tersebut telah menjadi spesies yang berbeda. Faktor yang menyebabkan terbentuknya spesies yang berbeda adalah
 4. Mutasi yang menyebabkan perubahan besar pada organisme adalah
 5. Teori yang menceritakan bahwa mahluk hidup dan alam diciptakan oleh tuhan adalah
 6. Istilah Darwin untuk menggambarkan kemampuan individu untuk bertahan hidup dan bereproduksi yaitu
 7. Petunjuk evolusi dari golongan Reptilia menuju golongan Aves ditandai dengan adanya struktur organ pada Aves berupa
 8. Perubahan bentuk paruh burung fnch yang terdapat di Kepulauan Galapagos disebabkan oleh pengaruh
 9. Seorang tokoh ahli biologi yang menyatakan bahwa di atmosfer pertama kali terjadinya makhluk hidup yaitu
 10. Francesko Redi mengemukakan dari hasil penelitiannya bahwa mahluk hidup bersal dari
 11. Pembentukan senyawa amino secara alami di udara dari bahan dasar nitrogen, sesuai dengan teori asal usul kehidupan yang dikemukakan oleh
 12. Siapa yang mendukung terhadap gagasan aristoteles bahwa mahluk hidup berasal dari benda mati adalah
 13. Teori evolusi mengemukakan bahwa sayap burung memiliki asal yang sama dengan
 14. Menurut Lamarck, faktor yang berpengaruh pada evolusi organ adalah
 15. Bukti terkuat untuk perubahan selama jangka waktu yang panjang berasal dari
 16. Perbandingan struktur antara sayap kupu-kupu dansayap burung merupakan konsep perbandingan yang bersifat
 17. Pernyataan Darwin bahwa perubahan organisme yang bersifat adaptif akan mampu bertahan hidup dan menghasilkan. keturunan merupakan konsep yang terkait dengan proses
Down
 1. Unit biologi yang tampak paling cepat dan jelas mengadakan proses evolusi adalah
 2. Salah satu hewan yang tidak mengalami spesiasi akibat isolasi geografl adalah
 3. Dalam menjawab permasalahan tentang asal-usul, kehidupan, eksperimen siapakah yang cara pelaksanaannya cermat jika ditinjau dari metode ilmiah
 4. Spesimen apa yang diginakan F Redy dalam melakukan penelitian tehdapa asal usul mahluk hidup bahwa mahluk hidup berasal dari mahluk hidup
 5. Bapak evolusi adalah
 6. Menurut teori evolusi, kera yang dianggap paling dekat hubungan kekerabatannya dengan manusia adalah
 7. Teori abiogenesis runtuh karena percobaan yang dilakukan oleh
 8. Fosil yang dianggap sebagai nenek moyang bersama antara manusia dengan kera adalah
 9. Salah satu penyebab tidak terbentuknya spesies baru disebabkan oleh masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda, misalnya pada lalat buah. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya isolasi
 10. Apa nama Donald Johansen berikan kepada fosil-fosil afarensis Astralopithecus?
 11. Organ yang selalu digunakan dalam evolusinya akan mengalami perkembangan, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Teori tersebut dikemukakan oleh
 12. Evolusi merupakan perubahan pada suatu individu yang disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Pendapat tesebut merupakan gagasan dari
 13. Ditinjau dari sudut pandang evolusi, kerabat terdekat manusia yang masih hidup adalah

30 Clues: Bapak evolusi adalahSeri fosil paling lengkap yang pernah ditemukan adalah fosilTeori abiogenesis runtuh karena percobaan yang dilakukan olehMutasi yang menyebabkan perubahan besar pada organisme adalahMenurut Lamarck, faktor yang berpengaruh pada evolusi organ adalahBukti terkuat untuk perubahan selama jangka waktu yang panjang berasal dari...