tarih Crossword Puzzles

TARİH BULMACASI 2020-12-19

TARİH BULMACASI crossword puzzle
Across
 1. tarih
 2. Tarih
 3. tarih
 4. Tarih
 5. Tarih
 6. Tarih
 7. tarih
 8. Tarih
 9. 1.Haçlı Seferi zamanında ağır kayıplar verip başkenti İznik’den Konya’ya taşıyan hükümdar.
 10. Tarih
 11. tarih
 12. Tarih
 13. Papa’nın Kudüs’ü kurtarmak için Hristiyanları savaşa davet etmesi ile başlayan haçlı seferidir.
 14. Tarih
Down
 1. Tarih
 2. Tarih
 3. tarih
 4. tarih
 5. Tarih
 6. Tarih
 7. Fethedilen toprakların verimli bir şekilde kullanılabilmesi için uygulanan yöntem
 8. tarih
 9. Bizans ile Büyük Selçuklu devleti arasında yapılan Anadoluyu almak için yapılan ilk savaş
 10. tarih
 11. HAKKI Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan zamanında fethedilen yer feth eden komutanındır politikası
 12. tarih
 13. tarih
 14. tarih
 15. tarih
 16. Eyyubi devletinin kurucusu,1187’de Hittin Savaşı ile Haçlıları yenilgiye uğratmış ve Kudüs’ü geri alan komutan.
 17. tarih
 18. Hükümadırın sürekli yanında bulunan ve üç ayda bir maaş alan askerlerdir.
 19. Erzurum ve çevresinde yaşamış ve aynı zamanda Anadolu’da kurulan ilk beylik
 20. Tarih
 21. Tarih
 22. tarih
 23. tarih
 24. Tarih

38 Clues: TarihTarihtarihtarihtarihTarihTarihtarihTarihtarihtarihTarihTarihtarihtarihTarihtarihtarihtarihTarihtarihTarihTarihtarihTarihtarihtarihTarihTarihTarihHükümadırın sürekli yanında bulunan ve üç ayda bir maaş alan askerlerdir.Erzurum ve çevresinde yaşamış ve aynı zamanda Anadolu’da kurulan ilk beylik...

TARİH BULMACASI 2020-12-19

TARİH BULMACASI crossword puzzle
Across
 1. tarih
 2. tarih
 3. SAVAŞI tarih
 4. tarih
 5. BEY Tarih
 6. Eyyubi devletinin kurucusu,1187’de Hittin Savaşı ile Haçlıları yenilgiye uğratmış ve Kudüs’ü geri alan komutan.
 7. HAKKI Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan zamanında fethedilen yer feth eden komutanındır politikası
 8. tarih
 9. DEVLETİ Tarih
 10. SULTAN Tarih
 11. DEVRİ Tarih
 12. tarih
 13. Erzurum ve çevresinde yaşamış ve aynı zamanda Anadolu’da kurulan ilk beylik
 14. tarih
 15. Tarih
 16. BEY Tarih
 17. tarih
 18. AYAKLANMASI Tarih
Down
 1. Tarih
 2. SAVAŞI Tarih
 3. Tarih
 4. tarih
 5. Hükümadırın sürekli yanında bulunan ve üç ayda bir maaş alan askerlerdir.
 6. Tarih
 7. SEFERİ Papa’nın Kudüs’ü kurtarmak için Hristiyanları savaşa davet etmesi ile başlayan haçlı seferidir.
 8. Bizans ile Büyük Selçuklu devleti arasında yapılan Anadoluyu almak için yapılan ilk savaş
 9. 1.Haçlı Seferi zamanında ağır kayıplar verip başkenti İznik’den Konya’ya taşıyan hükümdar.
 10. Tarih
 11. tarih
 12. BEYLİĞİ Tarih
 13. Tarih
 14. POLİTİKASI Tarih
 15. tarih
 16. tarih
 17. tarih
 18. Fethedilen toprakların verimli bir şekilde kullanılabilmesi için uygulanan yöntem
 19. Tarih
 20. tarih
 21. tarih

39 Clues: tarihTarihTarihtarihtarihTarihTarihtarihTarihtarihtarihtarihtarihtarihTarihtarihtarihtarihtarihTarihtarihBEY TarihBEY TarihDEVRİ TarihSAVAŞI TarihSAVAŞI tarihSULTAN TarihBEYLİĞİ TarihDEVLETİ TarihPOLİTİKASI TarihAYAKLANMASI TarihHükümadırın sürekli yanında bulunan ve üç ayda bir maaş alan askerlerdir....

Tarih Bilimine Yardımcı Bilim Dalları 2018-10-22

Tarih Bilimine Yardımcı Bilim Dalları crossword puzzle
Across
 1. bir toplumun hukuk kurallarının incelenmesiyle elde edilen verilerle tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. kazılar yaparak su ve yer altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılmasını, incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. devletlerin yazışmalarında kullandıkları belgelerin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. toplumların kültürlerinin, örf, adet ve geleneklerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. insan topluluklarının yaşayışlarını, oluşturdukları kurumları ve bu kurumların toplumsal hayata etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. kitabelerin, anıt taşlarının ve mezarların incelemesini yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 10. canlıların birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 11. veri toplayarak ortaya çıkarılan sonuçların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
Down
 1. olayların zamana göre sıralamasının yapılarak incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. devlet, kurum ve kuruluşların mühürlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. insanların ırklarının sınıflandırılmasında, ırkların gelişiminin ve kültürlerinin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. tarihi olayların meydana geldiği yerlerin ikliminin, yeryüzü şekillerinin, ekonomik durumunun incelemesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. toplumların dillerinin incelenmesini, diller arasındaki akrabalık bağlarının incelenmesini, sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi sonucunda toplumun bakış açısını belirlemeye çalışarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. devlet, kurum ve kuruluşların armalarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğunun bulunmasında tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

20 Clues: yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır....

Tarih Bilimine Yardımcı Bilim Dalları 2018-10-22

Tarih Bilimine Yardımcı Bilim Dalları crossword puzzle
Across
 1. tarihi olayların meydana geldiği yerlerin ikliminin, yeryüzü şekillerinin, ekonomik durumunun incelemesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. toplumların dillerinin incelenmesini, diller arasındaki akrabalık bağlarının incelenmesini, sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. olayların zamana göre sıralamasının yapılarak incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. kitabelerin, anıt taşlarının ve mezarların incelemesini yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. toplumların kültürlerinin, örf, adet ve geleneklerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. devlet, kurum ve kuruluşların mühürlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. insanların ırklarının sınıflandırılmasında, ırkların gelişiminin ve kültürlerinin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 10. bir toplumun hukuk kurallarının incelenmesiyle elde edilen verilerle tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
Down
 1. kazılar yaparak su ve yer altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılmasını, incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. devlet, kurum ve kuruluşların armalarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. devletlerin yazışmalarında kullandıkları belgelerin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. veri toplayarak ortaya çıkarılan sonuçların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. insan topluluklarının yaşayışlarını, oluşturdukları kurumları ve bu kurumların toplumsal hayata etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğunun bulunmasında tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. canlıların birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi sonucunda toplumun bakış açısını belirlemeye çalışarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 10. eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

20 Clues: yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır....

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 2018-10-25

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları crossword puzzle
Across
 1. ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi sonucunda toplumun bakış açısını belirlemeye çalışarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. olayların zamana göre sıralamasının yapılarak incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. insanların ırklarının sınıflandırılmasında, ırkların gelişiminin ve kültürlerinin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. devletlerin yazışmalarında kullandıkları belgelerin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. tarihi olayların meydana geldiği yerlerin ikliminin, yeryüzü şekillerinin, ekonomik durumunun incelemesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. toplumların dillerinin incelenmesini, diller arasındaki akrabalık bağlarının incelenmesini, sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
Down
 1. bir toplumun hukuk kurallarının incelenmesiyle elde edilen verilerle tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. kazılar yaparak su ve yer altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılmasını, incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. insan topluluklarının yaşayışlarını, oluşturdukları kurumları ve bu kurumların toplumsal hayata etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. veri toplayarak ortaya çıkarılan sonuçların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. kitabelerin, anıt taşlarının ve mezarların incelemesini yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. canlıların birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. devlet, kurum ve kuruluşların mühürlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. toplumların kültürlerinin, örf, adet ve geleneklerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 10. devlet, kurum ve kuruluşların armalarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 11. ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğunun bulunmasında tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 12. yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 13. insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

20 Clues: yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır....

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 2018-10-25

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları crossword puzzle
Across
 1. devletlerin yazışmalarında kullandıkları belgelerin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. insanların ırklarının sınıflandırılmasında, ırkların gelişiminin ve kültürlerinin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. toplumların kültürlerinin, örf, adet ve geleneklerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. insan topluluklarının yaşayışlarını, oluşturdukları kurumları ve bu kurumların toplumsal hayata etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. devlet, kurum ve kuruluşların armalarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. kazılar yaparak su ve yer altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılmasını, incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. toplumların dillerinin incelenmesini, diller arasındaki akrabalık bağlarının incelenmesini, sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
Down
 1. ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi sonucunda toplumun bakış açısını belirlemeye çalışarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. devlet, kurum ve kuruluşların mühürlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. tarihi olayların meydana geldiği yerlerin ikliminin, yeryüzü şekillerinin, ekonomik durumunun incelemesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. kitabelerin, anıt taşlarının ve mezarların incelemesini yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. veri toplayarak ortaya çıkarılan sonuçların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. canlıların birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğunun bulunmasında tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 10. olayların zamana göre sıralamasının yapılarak incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 11. bir toplumun hukuk kurallarının incelenmesiyle elde edilen verilerle tarih bilimine yardımcı olmaktadır.

20 Clues: yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır....

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI 2018-10-11

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI crossword puzzle
Across
 1. Selçuklu döneminde Türklerin kullandığı takvimdir
 2. bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır.
 3. Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.
 4. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar
 5. Tarih içinde basılan paraları inceler.
 6. Tarih ile ilgili bilgilere ve kaynaklara ulaşmalıdır
 7. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini inceler.
 8. Dillerin tarihi gelişimini ve değişimini araştırır.
 9. HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.
 10. Kitabelerin okunuşunu ilk çözen Danimarkalı Dil Bilimcidir.
 11. Olayları neden-sonuç belgeler ve bulgularla açıklayan bilim dalıdır.
Down
 1. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler
 2. Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.
 3. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir.
 4. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 5. Kitabeleri inceler.
 6. Bazı toplumlar takvimlerini ........ esasına göre oluşturmuştur.
 7. Tarih kelimesi Arapçada ....... anlamına gelir
 8. Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.
 9. Tarih araştırmaları yapan kişidir
 10. Tarih araştırmasının son aşamasıdır.

21 Clues: Kitabeleri inceler.Tarih araştırmaları yapan kişidirTarih araştırmasının son aşamasıdır.Tarih içinde basılan paraları inceler.Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler...

Tarih ve Tarih Yazıcılığı 2018-05-12

Tarih ve Tarih Yazıcılığı crossword puzzle
Across
 1. tarih ve tarih yazıcılığının babası olarak bilinir
 2. tarih milletlerin neyidir
 3. Hz.peygamberin doğumunu esas alan takvim
 4. önemli tanrıları olan topluluktur
 5. hicri takvim ney yılı esaslıdır
 6. Osmanlı tarih yazıcılığı için önemli bir isimdir
 7. tarih araştırmalarında ilk önce yararlanılan kaynaktır
 8. eski kalıntıların çıkartılmasıyla ilgilenen bilim
 9. Osmanlı devleti hangi takvimi kullanmıştır
 10. olayların sıralı bir şekilde verildiği tarih dizisi
 11. tarih içerisindeki paraları inceler
Down
 1. anadolunun türkleşmesi
 2. Osmanlı tarihi üzerine araştırma yapan ünlü türk tarihçisidir
 3. türklerin ilk yazılı belgeleridir
 4. Osmanlıda tarih yazıcılarına verilen isim
 5. cumhuriyetin tarihi nasıl bir olaydır
 6. türklerin islamiyetle tanıştığı savaştır
 7. Hz.İsanın doğumunu esas almaktadır
 8. mısırlılar denilince akla gelmektedir
 9. Selçukların kullanmış olduğu takvim

20 Clues: anadolunun türkleşmesitarih milletlerin neyidirhicri takvim ney yılı esaslıdırtürklerin ilk yazılı belgeleridirönemli tanrıları olan toplulukturHz.İsanın doğumunu esas almaktadırSelçukların kullanmış olduğu takvimtarih içerisindeki paraları incelercumhuriyetin tarihi nasıl bir olaydırmısırlılar denilince akla gelmektedir...

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI 2018-10-11

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI crossword puzzle
Across
 1. Olayları neden-sonuç belgeler ve bulgularla açıklayan bilim dalıdır.
 2. Kitabeleri inceler.
 3. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini inceler.
 4. Kitabelerin okunuşunu ilk çözen Danimarkalı Dil Bilimcidir.
 5. bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır.
 6. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 7. Tarih araştırmaları yapan kişidir
 8. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar
 9. HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.
 10. Tarih içinde basılan paraları inceler.
 11. Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.
 12. Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.
Down
 1. Selçuklu döneminde Türklerin kullandığı takvimdir
 2. Tarih ile ilgili bilgilere ve kaynaklara ulaşmalıdır
 3. Dillerin tarihi gelişimini ve değişimini araştırır.
 4. Tarih kelimesi Arapçada ....... anlamına gelir
 5. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler
 6. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir.
 7. Tarih araştırmasının son aşamasıdır.
 8. Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.
 9. Bazı toplumlar takvimlerini ........ esasına göre oluşturmuştur.

21 Clues: Kitabeleri inceler.Tarih araştırmaları yapan kişidirTarih araştırmasının son aşamasıdır.Tarih içinde basılan paraları inceler.Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.Tarih kelimesi Arapçada ....... anlamına gelir...

Tarih ve Tarih Yazıcılığı 2018-05-12

Tarih ve Tarih Yazıcılığı crossword puzzle
Across
 1. eski tarihi kalıntıların çıkarılmasıyla ilgilenen bilim dalı
 2. Osmanlı tarih yazıcılarına verilen isimdir
 3. Tarih ve tarih yazıcılığın babasıdır
 4. türklerin islamiyetle tanıştığı savaştır
 5. hz.isanın doğumunu esas almaktadır
 6. türklerin ilk yazılı belgeleridir
 7. olayların sıralı bir biçimde verildiği tarih dizisi
 8. osmlı devletinin kullanmış olduğu takvimdir
 9. tarih içerisindeki paraları inceleyen bilim dalıdır
 10. önemli mitolojik tanrıları olan topluluktur
 11. anadolunun türkleşmesi örnektir
 12. hicri takvim ney yılı esaslıdır
Down
 1. cumhuriyetin ilanına benzer olaylardır
 2. hz.peygamberin doğumunu esas almaktadır
 3. Osmanlı tarih yazıcılığı için önemli bir isimdir
 4. mısırlılar denilince akla gelmektedir
 5. tarihi araştırmalarda ilk önce kullanılan kaynaktır
 6. Selçukluların kullanmış olduğu takvimdir
 7. Osmanlı tarihi üzerine önemli araştırmalar yapan ünlü türk tarihçisidir
 8. tarih milletlerin neyidir

20 Clues: tarih milletlerin neyidiranadolunun türkleşmesi örnektirhicri takvim ney yılı esaslıdırtürklerin ilk yazılı belgeleridirhz.isanın doğumunu esas almaktadırTarih ve tarih yazıcılığın babasıdırmısırlılar denilince akla gelmektedircumhuriyetin ilanına benzer olaylardırhz.peygamberin doğumunu esas almaktadırtürklerin islamiyetle tanıştığı savaştır...

Tarih ve Tarih yazıcılığı 2018-05-13

Tarih ve Tarih yazıcılığı crossword puzzle
Across
 1. tarih ve tarih yazıcılığının babası olarak bilinir
 2. türklerin ilk yazılı belgeleridir
 3. Selçukluların kullanmış olduğu takvimdir
 4. cumhuriyetin ilanı nasıl bir olaydır
 5. Osmanlıda tarih yazıcılarına verilen isim
 6. Osmanlı tarih yazıcılığı için önemli bir isimdir
 7. Osmanlı devletinin kullanmış oldugğu takvimdir
 8. eski tarihi kalıntıların çıkarılmasıyla ilgilenen bilim dalı
 9. tarih içerisindeki kullanılmış paraları inceleyen bilim dalı
 10. tarih milletlerin neyidir
Down
 1. Hz.İsanın doğumunu esas almaktadır
 2. tarihi araştırmalarda ilk önce yararlanılan kaynaktır
 3. olayların sıralı bir şekilde verildiği tarih dizisi
 4. Hz.peygamberin doğumunu esas alan takvim
 5. anadolunun türkleşmesi nedir
 6. hicri takvim ney yılı esaslıdır
 7. türklerin islamiyetle tanıştığı savaş
 8. önemli mitolojik tanrıları olan ilkçağ topluluğu
 9. Osmanlı tarihi üzerine araştırma yapan ünlü türk tarihçisi
 10. mısırlılar denilince akla gelmektedir

20 Clues: tarih milletlerin neyidiranadolunun türkleşmesi nedirhicri takvim ney yılı esaslıdırtürklerin ilk yazılı belgeleridirHz.İsanın doğumunu esas almaktadırcumhuriyetin ilanı nasıl bir olaydırtürklerin islamiyetle tanıştığı savaşmısırlılar denilince akla gelmektedirHz.peygamberin doğumunu esas alan takvimSelçukluların kullanmış olduğu takvimdir...

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI 2018-10-11

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI crossword puzzle
Across
 1. Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.
 2. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişinini inceler.
 3. Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler.
 4. HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.
 5. Dillerin tarihi gelişimini ve değişimini araştırır.
 6. Selçuklu döneminde türklerin kullandığı takvimdir
 7. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 8. Tarih kelimesi arapçada ....... anlamına gelir
 9. Olayları neden-sonuç belgeler ve bulgularla açıklayan bilim dalıdır.
 10. Tarih içinde basılan paraları inceler.
Down
 1. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar
 2. Kitabeleri inceler.
 3. 1931 yılında kurulmuştur.
 4. Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.
 5. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir.
 6. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır.
 7. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler
 8. Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.
 9. Tarih araştırmasının son aşamasıdır.
 10. Tarih araştırmaları yapan kişidir

20 Clues: Kitabeleri inceler.1931 yılında kurulmuştur.Tarih araştırmaları yapan kişidirTarih araştırmasının son aşamasıdır.Tarih içinde basılan paraları inceler.Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler.HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.Tarih konusu merkezinde ......... yer alır....

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI 2018-10-11

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI crossword puzzle
Across
 1. Selçuklu döneminde Türklerin kullandığı takvimdir
 2. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini inceler.
 3. Olayları neden-sonuç belgeler ve bulgularla açıklayan bilim dalıdır.
 4. HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.
 5. Tarih araştırmaları yapan kişidir
 6. 1931 yılında kurulmuştur.
 7. Kitabeleri inceler.
 8. Dillerin tarihi gelişimini ve değişimini araştırır.
 9. Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.
 10. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 11. Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.
 12. Tarih kelimesi Arapçada ....... anlamına gelir
Down
 1. Tarih içinde basılan paraları inceler.
 2. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar
 3. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler
 4. Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler.
 5. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır.
 6. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir.
 7. Tarih araştırmasının son aşamasıdır.
 8. Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.

20 Clues: Kitabeleri inceler.1931 yılında kurulmuştur.Tarih araştırmaları yapan kişidirTarih araştırmasının son aşamasıdır.Tarih içinde basılan paraları inceler.Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler.Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.Tarih konusu merkezinde ......... yer alır....

BİRİNCİ ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN 2019-06-26

BİRİNCİ ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN crossword puzzle
Across
 1. Tarih biliminde insanlığı etkileyen evrensel bir olayla başlayan ve evrensel bir olayla biten siyasi, sosyal ve ekonomik yönden benzerlikler gösteren dönemlere verilen isim
 2. Tarih biliminde elde edilen verilerin birleştirildiği ve eserin yazım aşaması
 3. İnsanın iskeletini, kafatasını inceleyen, elde ettiği bulguları ırklara göre sınıflandırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 4. Biri Milattan Önceki diğeri Milattan Sonraki döneme ait verilen iki tarih arasındaki zaman farkını bulmak için hangi işlem yapılır
 5. Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlık
 6. Osmanlı Devleti’nde devletin resmi tarihçilerine verilen isim
 7. tarihçinin bir olayın tarihi veya çağı üzerinde yanılması, tarihi bir olgunun var olmadığı bir dönemde varmış gibi yansıtmasına verilen isim
 8. Toprak ve su altında kalmış kalıntıların çıkartarak tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 9. Toplumların yaşayış, örf ve adetlerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 10. Geçmişten ders çıkarma amacının güdüldüğü pragmatik tarih yazıcılığı türü
 11. Tarih biliminde elde edilen verilerin gerçekliğinin ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşama
 12. Osmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvim
Down
 1. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam başkanlığında bir heyete yaptırılan takvim
 2. Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlık
 3. Türklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde Ay yılını esas alan tek takvim
 4. Devletlerin armalarını şekil ve anlam bakımından inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı
 5. Eski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 6. tarih biliminde insanlar tarafından meydana getirilen, insanları ilgilendiren, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan kısa süreli gelişme
 7. Tarih biliminde teorik olarak (00) ile biten bir yıl ile başlayıp (99) ile biten bir yıl arasını ifade etmek için hangi kullanılan kavram
 8. Geçmişte yaşamış şahısların adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı
 9. Tarih biliminde elde edilen verilerin zaman, mekân ve konuya göre bölümlere ayrıldığı ve yazılacak eserin planının belirlendiği aşama
 10. Eski paraları inceleyerek devletlerin siyasi ve ekonomik durumu hakkında bilgi veren bilim dalı
 11. 1920’lerde Fransa’da ortaya çıkan, devlet ve siyaset merkezli tarih yazımını eleştiren oluşum
 12. Hikâyeci Tarih Yazıcılığı’nın öncüsü olarak kabul edilen ünlü ilkçağ tarihçisi
 13. İnsanların zamanı gün, ay ve yıl şeklinde dilimlere ayırmak suretiyle oluşturdukları cetvellere verilen isim
 14. Temeli Mısır takvimine dayanan İyon, Yunan ve Roma Uygarlıkları tarafından geliştirilen ve günümüzde en yaygın kullanılan takvim
 15. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının her türlü faaliyetini yer-zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, tarafsız bir şekilde inceleyen sosyal bilim

27 Clues: Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlıkTarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlıkOsmanlı Devleti’nde devletin resmi tarihçilerine verilen isimOsmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvimGeçmişten ders çıkarma amacının güdüldüğü pragmatik tarih yazıcılığı türü...

Tarih ve Tarih Yazıcılığı 2018-03-09

Tarih ve Tarih Yazıcılığı crossword puzzle
Across
 1. Kitabe bilimidir
 2. Tarihi olayları değerlendirmeyi ve yorumlamayı birleştiren kişidir
 3. İstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir
 4. Osmanlı Devletinin mali işlerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır
 5. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır
 6. Osmanlı devletinde yaşayan milletlerdir
 7. Tarih içinde basılan paraları inceler
 8. Bir olayın tarihi veçagı üzerinde yanılma tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklidir
 9. Büyük Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan astronomi heyetince hazırlanmıstır
 10. Kaynakların belirli sistem içinde zamana mekana konuya göre sınıflandırılmasıdır
Down
 1. Türklerin kullandığı ilk takvimdir
 2. ORHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidir
 3. Toplanılan verilerin güvenilir olup olmadığını tespit ederek belgelerin orjinalini araştırır.
 4. Tarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindir
 5. Osmanlı Devletinde tarih yazıcılığı yapanlara denir
 6. Hz. Muhammedin Mekke den Medine ye yaptığı hicrettir
 7. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların tesbit edilerek sıralanmasıdır.
 8. Siyasi belgelerin cins, şekil içerik olaerak değerlendirilmesidir.
 9. Ay ın dünya etrafında ki dönüşüdür
 10. İnsanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetmeyoluyla edinilen bilgidir

20 Clues: Kitabe bilimidirTürklerin kullandığı ilk takvimdirAy ın dünya etrafında ki dönüşüdürTarih içinde basılan paraları incelerOsmanlı devletinde yaşayan milletlerdirTarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindirORHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidirOlayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardırİstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir...

Tarih ve Tarih Yazıcılığı 2018-03-09

Tarih ve Tarih Yazıcılığı crossword puzzle
Across
 1. Türklerin kullandığı ilk takvimdir
 2. Toplanılan verilerin güvenilir olup olmadığını tespit ederek belgelerin orjinalini araştırır.
 3. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır
 4. Tarih içinde basılan paraları inceler
 5. Kaynakların belirli sistem içinde zamana mekana konuya göre sınıflandırılmasıdır
 6. Ay ın dünya etrafında ki dönüşüdür
 7. Bir olayın tarihi veçagı üzerinde yanılma tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklidir
 8. ORHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidir
 9. Hz. Muhammedin Mekke den Medine ye yaptığı hicrettir
Down
 1. Tarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindir
 2. İstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir
 3. Büyük Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan astronomi heyetince hazırlanmıstır
 4. Siyasi belgelerin cins, şekil içerik olaerak değerlendirilmesidir.
 5. Osmanlı devletinde yaşayan milletlerdir
 6. Kitabe bilimidir
 7. Tarihi olayları değerlendirmeyi ve yorumlamayı birleştiren kişidir
 8. Osmanlı Devletinin mali işlerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır
 9. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların tesbit edilerek sıralanmasıdır.
 10. Osmanlı Devletinde tarih yazıcılığı yapanlara denir
 11. İnsanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetmeyoluyla edinilen bilgidir

20 Clues: Kitabe bilimidirTürklerin kullandığı ilk takvimdirAy ın dünya etrafında ki dönüşüdürTarih içinde basılan paraları incelerOsmanlı devletinde yaşayan milletlerdirTarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindirORHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidirOlayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardırİstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir...

Tarih ve Tarih Yazıcılığı 2018-03-09

Tarih ve Tarih Yazıcılığı crossword puzzle
Across
 1. Hz. Muhammedin Mekke den Medine ye yaptığı hicrettir
 2. Bir olayın tarihi veçagı üzerinde yanılma tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklidir
 3. İnsanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetmeyoluyla edinilen bilgidir
 4. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların tesbit edilerek sıralanmasıdır.
 5. Osmanlı devletinde yaşayan milletlerdir
 6. Türklerin kullandığı ilk takvimdir
 7. Ay ın dünya etrafında ki dönüşüdür
 8. Osmanlı Devletinde tarih yazıcılığı yapanlara denir
 9. Osmanlı Devletinin mali işlerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır
 10. Büyük Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan astronomi heyetince hazırlanmıstır
Down
 1. Kitabe bilimidir
 2. Tarih içinde basılan paraları inceler
 3. Siyasi belgelerin cins, şekil içerik olaerak değerlendirilmesidir.
 4. Tarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindir
 5. Toplanılan verilerin güvenilir olup olmadığını tespit ederek belgelerin orjinalini araştırır.
 6. Tarihi olayları değerlendirmeyi ve yorumlamayı birleştiren kişidir
 7. ORHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidir
 8. İstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir
 9. Kaynakların belirli sistem içinde zamana mekana konuya göre sınıflandırılmasıdır
 10. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır

20 Clues: Kitabe bilimidirTürklerin kullandığı ilk takvimdirAy ın dünya etrafında ki dönüşüdürTarih içinde basılan paraları incelerOsmanlı devletinde yaşayan milletlerdirTarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindirORHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidirOlayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardırİstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir...

Sude Şahin 9/D 9343 TARİH PROJE ÖDEVİ 2020-12-22

Sude Şahin 9/D 9343 TARİH PROJE ÖDEVİ crossword puzzle
Across
 1. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında etkili olan maddelerden bir tanesi
 2. Tarihi olayların zamanının bilinmesi,neden sonuç ilişkisi kurulmasında tarihe yardımcı olan bilim dalı
 3. Hammurabi kanunlarını meydana getiren ilk mutlak krallık
 4. Kültür Bilimi
 5. Hammurabi kanunlarını meydana getiren ilk mutlak krallık
 6. Hiyeroglif adıyla bilinen kendilerine özgü resim yazısını kullanan uygarlık
 7. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının siyasi,sosyal vb faaliyetlerini inceleyen bilim
 8. Üzerinde yazı bulunan her türlü malzeme
 9. Tarihi kaynakları dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 10. Ay yılı esasına göre düzenlenen takvim
 11. Tarih olayları tarafsız gözle inceleyerek gerçeği bulmaya çalışır,görüşü tarihin hangi özelliğini öne çıkartmaktadır
 12. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi
 13. Sardes'ten başlayarak Sus'a kadar ulaşan Kral Yolu'nu yapan medeniyet
 14. Armalarda yer alan sembollerin anlamlarını açıklayan bilim
 15. Miladi takvimin başlangıcı
 16. Sözlü kaynaklardan bir tanesi
 17. Tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekilleri vb açıklayan tarih bilimi
 18. Dünyanın altı günde yaratıldığı ifadesinden hareketle tarihi altı döneme ayıran Hristiyan teolog
 19. Dicle ve Fırat nehri arasında kalan bölge
 20. Bir toplumda insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara denir
 21. Kağıt ve matbaayı icat eden ilk çağ uygarlığı
Down
 1. Hintlilerin Kast Sistemi adını verdikleri sistemde vaysiyalar sınıfında kimler bulunur
 2. Hititlerin ....... adı verilen kraliçeleri
 3. Tarih öncesi çağları, Tarih çağlarından ayıran temel özellik
 4. Eski Taş Çağına ait insan barınaklarından yurdumuzda en tanınmışı
 5. İnsanın su,toprak,ateş ve eterden meydana geldiğine inanan
 6. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkarak geçmişi yeniden dönemlendiren alman tarihçi
 7. Tarihte ilk kez elekturum adı verilen madeni parayı kullanmışlardır
 8. İlk çağ uygarlıkları öncelikli yerleşim alanı olarak kullanmıştır
 9. Tarih bilimi için yazılı kaynak ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlarda faydalanılan bilim
 10. Elamlıların başkenti
 11. İnsanlık tarihinin en uzun devresini oluşturan Tarih Öncesi dönem
 12. Yazının icadından önceki döneme denir
 13. Ege ve Yunan uygarlığı .......... , Miken(Akalar) ve Yunan olmak üzere üç döneme ayrılmıştır
 14. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölge
 15. Yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen bilgin
 16. Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluk
 17. Asurluların başkenti
 18. Yazıları,alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini inceler
 19. Sümerlere ait olan destanlardan bir tanesi
 20. Yalnızca maliye alanında kullanılmak üzere geliştirilen takvim

41 Clues: Kültür BilimiElamlıların başkentiAsurluların başkentiMiladi takvimin başlangıcıSözlü kaynaklardan bir tanesiYazının icadından önceki döneme denirAy yılı esasına göre düzenlenen takvimTarihte bilinen ilk büyük imparatorlukÜzerinde yazı bulunan her türlü malzemeDicle ve Fırat nehri arasında kalan bölgeHititlerin ....... adı verilen kraliçeleri...

Sude Şahin 9/D 9343 TARİH PROJE ÖDEVİ 2020-12-22

Sude Şahin 9/D 9343 TARİH PROJE ÖDEVİ crossword puzzle
Across
 1. Hintlilerin Kast Sistemi adını verdikleri sistemde vaysiyalar sınıfında kimler bulunur
 2. Yalnızca maliye alanında kullanılmak üzere geliştirilen takvim
 3. Tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekilleri vb açıklayan tarih bilimi
 4. Ay yılı esasına göre düzenlenen takvim
 5. Yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen bilgin
 6. Dünyanın altı günde yaratıldığı ifadesinden hareketle tarihi altı döneme ayıran Hristiyan teolog
 7. Tarih bilimi için yazılı kaynak ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlarda faydalanılan bilim
 8. Hammurabi kanunlarını meydana getiren ilk mutlak krallık
 9. Ege ve Yunan uygarlığı .......... , Miken(Akalar) ve Yunan olmak üzere üç döneme ayrılmıştır
 10. Armalarda yer alan sembollerin anlamlarını açıklayan bilim
 11. İlk çağ uygarlıkları öncelikli yerleşim alanı olarak kullanmıştır
 12. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında etkili olan maddelerden bir tanesi
 13. Tarihte ilk kez elekturum adı verilen madeni parayı kullanmışlardır
 14. Sardes'ten başlayarak Sus'a kadar ulaşan Kral Yolu'nu yapan medeniyet
 15. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölge
 16. Hititlerin ....... adı verilen kraliçeleri
 17. Yazıları,alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini inceler
 18. Üzerinde yazı bulunan her türlü malzeme
Down
 1. Tarih öncesi çağları, Tarih çağlarından ayıran temel özellik
 2. Dicle ve Fırat nehri arasında kalan bölge
 3. Tarih olayları tarafsız gözle inceleyerek gerçeği bulmaya çalışır,görüşü tarihin hangi özelliğini öne çıkartmaktadır
 4. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkarak geçmişi yeniden dönemlendiren alman tarihçi
 5. Eski Taş Çağına ait insan barınaklarından yurdumuzda en tanınmışı
 6. Kağıt ve matbaayı icat eden ilk çağ uygarlığı
 7. Bir toplumda insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara denir
 8. Yazının icadından önceki döneme denir
 9. Elamlıların başkenti
 10. Sümerlere ait olan destanlardan bir tanesi
 11. Asurluların başkenti
 12. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi
 13. Miladi takvimin başlangıcı
 14. Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluk
 15. Tarihi kaynakları dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 16. Tarihi olayların zamanının bilinmesi,neden sonuç ilişkisi kurulmasında tarihe yardımcı olan bilim dalı
 17. Hiyeroglif adıyla bilinen kendilerine özgü resim yazısını kullanan uygarlık
 18. İnsanlık tarihinin en uzun devresini oluşturan Tarih Öncesi dönem
 19. Sözlü kaynaklardan bir tanesi
 20. Hammurabi kanunlarını meydana getiren ilk mutlak krallık
 21. Kültür Bilimi
 22. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının siyasi,sosyal vb faaliyetlerini inceleyen bilim

40 Clues: Kültür BilimiElamlıların başkentiAsurluların başkentiMiladi takvimin başlangıcıSözlü kaynaklardan bir tanesiYazının icadından önceki döneme denirAy yılı esasına göre düzenlenen takvimTarihte bilinen ilk büyük imparatorlukÜzerinde yazı bulunan her türlü malzemeDicle ve Fırat nehri arasında kalan bölgeSümerlere ait olan destanlardan bir tanesi...

OSMANLI ARAYIŞ YILLARI 2017-03-03

OSMANLI ARAYIŞ YILLARI crossword puzzle
Across
 1. isim, tarih Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret
 2. isim Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
 3. askerlik Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri
 4. isim Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev, yurtluk
 5. tarih Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
 6. isim, tarih Kapı kulu teşkilatının piyade sınıfı
 7. tarih Osmanlı Devleti'nde başbakan, veziriazam, sadır
 8. avrupadaki dini alandaki yenilik
 9. isim, hukuk Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
 10. isim, tarih Osmanlı Devleti'nde, kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve genellikle din işlerinden sorumlu olan üye
 11. isim Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık,
Down
 1. tarih Osmanlı Devleti'nde en büyük sivil veya askerî yönetim bölgesi
 2. İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer
 3. isim Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
 4. Medresede veya camide öğretmen
 5. Tanzimata kadar her türlü davaya Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme boşanma nafaka miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları
 6. Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet etme biçimi
 7. toplum bilimi Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş vb. değerli madenlere bağlayan ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi
 8. Başlıca görevi yasama devlet bütçesini çıkarma hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler yasama kurulu yasama meclisi yasama organ
 9. özel, isim XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı
 10. isim Bir yeri ele geçirme

21 Clues: isim Bir yeri ele geçirmeisim Anlaşma, uyuşma, bağlaşmaMedresede veya camide öğretmenavrupadaki dini alandaki yeniliktarih Düşman ülkesine akın yapan savaşçıaskerlik Savaşta yapılan çarpışmalardan her biriisim, tarih Kapı kulu teşkilatının piyade sınıfıtarih Osmanlı Devleti'nde başbakan, veziriazam, sadır...

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi 2020-12-21

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi crossword puzzle
Across
 1. İpekli Dokumada gelişen medeniyet?
 2. Krezüs Döneminde en parlak zamanını yaşayan uygarlık?
 3. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 4. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan uzun süreli gelişme?
 5. Bilinen ilk krallık?
 6. Gök Bilimi?
 7. Mısır Medeniyetinin ilk yazılı anlaşması...Anlaşmasıdır.
 8. Deney ve gözlem yapılabilen tarih bilimi?
 9. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalar ile tanınan uygarlık?
 10. İbraniler...Devletini kurmuştur?
 11. Bizans İmparatorluğunun en parlak dönemi?
 12. Tarihi bir olayla ilgili verilen her türlü malzeme?
 13. Tarihteki 'güneş yılı esaslı'ilk takvimi oluşturan topluluk?
 14. Para Bilimi?
 15. Başkentleri Ninova olan uygarlık?
 16. İskenderun Asya Seferi sonucunda Batı ve Doğu kültürlerinin karışmasıyla yepyeni bir kültür ortaya çıkmıştır,bu kültüre...Kültür denir.
 17. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının bütün faaliyetlerine verilen ad?
 18. Geopraphika adlı eserin sahibi?
 19. Ülkelerini satraplık adı verilen eyaletlere bölen medeniyet?
Down
 1. Büyük Selçuklu Melikşah tarafından hazırlatılan takvim?
 2. İskender İmparatorluğunun diğer adı?
 3. Mısırlılar hiyeroglif adıyla bilinen yazılarını neye yazdılar?
 4. En önemli eserleri İlyada ve Odessa destanları olan Anadolu Uygarlığı?
 5. Türklerin tarih boyunca kullandıkları güneş yılı esasına göre düzenlenen ve Türklerin kullandığı ilk takvimin ismi?
 6. İpek Böcekçiliği
 7. Arma Bilimi?
 8. Ordusunu temelini lejyon adı verilen askeri birlikler oluşturan imparatorluk?
 9. Elamların başkenti?
 10. Antropoloji nedir?
 11. Kast sistemi adı verilen sistemi geliştiren medeniyet?
 12. Anadoludaki ilk kent yerleşimi?
 13. Tarih bilimin kurucusu kabul edilen kişi?
 14. Bakır Çağının diğer adı?
 15. Ortağuda Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgeye verilen ad?
 16. Jülyen Takvimine adını veren kişi?
 17. Ünlü destanları Gılgamış Tufan ve Yaratılış olan uygarlık?
 18. Yer Adları Bilimi?
 19. Hastalıklara karşı olan yoga yöntemini kimler uygulamıştı?
 20. Orta Asyada Türkler dağların rüzgarlara açık kuzey taraflarına ne derdi?
 21. Eskitaş Çağına ait insan barınaklarının en tanınmışlarından biri de Fransadaki...Mağaralarıdır.
 22. Urartuların başkenti?

41 Clues: Gök Bilimi?Arma Bilimi?Para Bilimi?İpek BöcekçiliğiAntropoloji nedir?Yer Adları Bilimi?Elamların başkenti?Bilinen ilk krallık?Urartuların başkenti?Bakır Çağının diğer adı?Anadoludaki ilk kent yerleşimi?Geopraphika adlı eserin sahibi?İbraniler...Devletini kurmuştur?Başkentleri Ninova olan uygarlık?İpekli Dokumada gelişen medeniyet?...

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi 2020-12-21

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi crossword puzzle
Across
 1. Ortağuda Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgeye verilen ad?
 2. Orta Asyada Türkler dağların rüzgarlara açık kuzey taraflarına ne derdi?
 3. Kast sistemi adı verilen sistemi geliştiren medeniyet?
 4. Antropoloji nedir?
 5. İpek Böcekçiliğinde gelişen medeniyet?
 6. Jülyen Takvimine adını veren kişi?
 7. Hastalıklara karşı olan yoga yöntemini kimler uygulamıştı?
 8. Bakır Çağının diğer adı?
 9. Arma Bilimi?
 10. Tarihteki 'güneş yılı esaslı'ilk takvimi oluşturan topluluk?
 11. Urartuların başkenti?
 12. Anadoludaki ilk kent yerleşimi?
 13. Eskitaş Çağına ait insan barınaklarının en tanınmışlarından biri de Fransadaki...Mağaralarıdır.
 14. En önemli eserleri İlyada ve Odessa destanları olan Anadolu Uygarlığı?
 15. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan uzun süreli gelişme?
 16. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının bütün faaliyetlerine verilen ad?
 17. Deney ve gözlem yapılabilen tarih bilimi?
 18. Büyük Selçuklu Melikşah tarafından hazırlatılan takvim?
 19. Ünlü destanları Gılgamış Tufan ve Yaratılış olan uygarlık?
 20. İbraniler...Devletini kurmuştur?
 21. Türklerin tarih boyunca kullandıkları güneş yılı esasına göre düzenlenen ve Türklerin kullandığı ilk takvimin ismi?
Down
 1. İskender İmparatorluğunun diğer adı?
 2. Para Bilimi?
 3. Bilinen ilk krallık?
 4. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 5. Yer Adları Bilimi?
 6. Krezüs Döneminde en parlak zamanını yaşayan uygarlık?
 7. Tarih bilimin kurucusu kabul edilen kişi?
 8. Ülkelerini satraplık adı verilen eyaletlere bölen medeniyet?
 9. Mısır Medeniyetinin ilk yazılı anlaşması...Anlaşmasıdır.
 10. Ordusunu temelini lejyon adı verilen askeri birlikler oluşturan imparatorluk?
 11. Gök Bilimi?
 12. Mısırlılar hiyeroglif adıyla bilinen yazılarını neye yazdılar?
 13. Elamların başkenti?
 14. Geopraphika adlı eserin sahibi?
 15. Bizans İmparatorluğunun en parlak dönemi?
 16. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalar ile tanınan uygarlık?
 17. Tarihi bir olayla ilgili verilen her türlü malzeme?
 18. İskenderun Asya Seferi sonucunda Batı ve Doğu kültürlerinin karışmasıyla yepyeni bir kültür ortaya çıkmıştır,bu kültüre...Kültür denir.
 19. Başkentleri Ninova olan uygarlık?

40 Clues: Gök Bilimi?Para Bilimi?Arma Bilimi?Yer Adları Bilimi?Antropoloji nedir?Elamların başkenti?Bilinen ilk krallık?Urartuların başkenti?Bakır Çağının diğer adı?Anadoludaki ilk kent yerleşimi?Geopraphika adlı eserin sahibi?İbraniler...Devletini kurmuştur?Başkentleri Ninova olan uygarlık?Jülyen Takvimine adını veren kişi?...

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi 2020-12-21

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi crossword puzzle
Across
 1. Ortağuda Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgeye verilen ad?
 2. Orta Asyada Türkler dağların rüzgarlara açık kuzey taraflarına ne derdi?
 3. Kast sistemi adı verilen sistemi geliştiren medeniyet?
 4. Antropoloji nedir?
 5. İpek Böcekçiliğinde gelişen medeniyet?
 6. Jülyen Takvimine adını veren kişi?
 7. Hastalıklara karşı olan yoga yöntemini kimler uygulamıştı?
 8. Bakır Çağının diğer adı?
 9. Arma Bilimi?
 10. Tarihteki 'güneş yılı esaslı'ilk takvimi oluşturan topluluk?
 11. Urartuların başkenti?
 12. Anadoludaki ilk kent yerleşimi?
 13. Eskitaş Çağına ait insan barınaklarının en tanınmışlarından biri de Fransadaki...Mağaralarıdır.
 14. En önemli eserleri İlyada ve Odessa destanları olan Anadolu Uygarlığı?
 15. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan uzun süreli gelişme?
 16. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının bütün faaliyetlerine verilen ad?
 17. Deney ve gözlem yapılabilen tarih bilimi?
 18. Büyük Selçuklu Melikşah tarafından hazırlatılan takvim?
 19. Ünlü destanları Gılgamış Tufan ve Yaratılış olan uygarlık?
 20. İbraniler...Devletini kurmuştur?
 21. Türklerin tarih boyunca kullandıkları güneş yılı esasına göre düzenlenen ve Türklerin kullandığı ilk takvimin ismi?
Down
 1. İskender İmparatorluğunun diğer adı?
 2. Para Bilimi?
 3. Bilinen ilk krallık?
 4. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 5. Yer Adları Bilimi?
 6. Krezüs Döneminde en parlak zamanını yaşayan uygarlık?
 7. Tarih bilimin kurucusu kabul edilen kişi?
 8. Ülkelerini satraplık adı verilen eyaletlere bölen medeniyet?
 9. Mısır Medeniyetinin ilk yazılı anlaşması...Anlaşmasıdır.
 10. Ordusunu temelini lejyon adı verilen askeri birlikler oluşturan imparatorluk?
 11. Gök Bilimi?
 12. Mısırlılar hiyeroglif adıyla bilinen yazılarını neye yazdılar?
 13. Elamların başkenti?
 14. Geopraphika adlı eserin sahibi?
 15. Bizans İmparatorluğunun en parlak dönemi?
 16. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalar ile tanınan uygarlık?
 17. Tarihi bir olayla ilgili verilen her türlü malzeme?
 18. İskenderun Asya Seferi sonucunda Batı ve Doğu kültürlerinin karışmasıyla yepyeni bir kültür ortaya çıkmıştır,bu kültüre...Kültür denir.
 19. Başkentleri Ninova olan uygarlık?

40 Clues: Gök Bilimi?Para Bilimi?Arma Bilimi?Yer Adları Bilimi?Antropoloji nedir?Elamların başkenti?Bilinen ilk krallık?Urartuların başkenti?Bakır Çağının diğer adı?Anadoludaki ilk kent yerleşimi?Geopraphika adlı eserin sahibi?İbraniler...Devletini kurmuştur?Başkentleri Ninova olan uygarlık?Jülyen Takvimine adını veren kişi?...

Dünya'nın Yörüngesi 2020-10-24

Dünya'nın Yörüngesi crossword puzzle
Across
 1. Dünya'nın Güneş etrafında dönerken takip ettiği yol.
 2. Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu tarih
 3. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi.
 4. Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu tarihe verilen isim
 5. 23 derece 27' güney enleminin ismi
 6. Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih
 7. Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarihe verilen isim
 8. En büyük paralel dairesi
 9. Güneş ışınlarının yengeç dönencesine dik geldiği tarih
Down
 1. Güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği ilkbahar ekinoksu
 2. 23 derece 27' kuzey enleminin ismi
 3. Güneş ışınlarının oğlak dönencesine dik geldiği tarih
 4. 66 derece 33' kuzey enleminin ismi
 5. 66 derece 33' güney enleminin ismi
 6. Güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği sonbahar ekinoksu

15 Clues: En büyük paralel dairesi23 derece 27' kuzey enleminin ismi66 derece 33' kuzey enleminin ismi66 derece 33' güney enleminin ismi23 derece 27' güney enleminin ismiDünya'nın Güneş'e en uzak olduğu tarihDünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi.Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarihDünya'nın Güneş etrafında dönerken takip ettiği yol....

Tarih ve Tarih Yazıcılığı 2018-03-09

Tarih ve Tarih Yazıcılığı crossword puzzle
Across
 1. Hz. Muhammedin Mekke den Medine ye yaptığı hicrettir
 2. Toplanılan verilerin güvenilir olup olmadığını tespit ederek belgelerin orjinalini
 3. hasan İstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir
 4. heyetince hazırlanmıstır
 5. türk takvimi Türklerin kullandığı ilk takvimdir
 6. Kitabe bilimidir
 7. kaynak Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır
 8. Osmanlı devletinde yaşayan milletlerdir
 9. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların tesbit edilerek sıralanmasıdır.
 10. Kaynakların belirli sistem içinde zamana mekana konuya göre
 11. Tarihi olayları değerlendirmeyi ve yorumlamayı birleştiren kişidir
 12. Tarih içinde basılan paraları inceler
 13. takvim Osmanlı Devletinin mali işlerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır
 14. kitabesi Tarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindir
Down
 1. bilgidir
 2. Siyasi belgelerin cins, şekil içerik olaerak değerlendirilmesidir.
 3. Bir olayın tarihi veçagı üzerinde yanılma tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklidir
 4. takvim Büyük Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan
 5. Osmanlı Devletinde tarih yazıcılığı yapanlara denir
 6. İnsanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetmeyoluyla
 7. yılı Ay ın dünya etrafında ki dönüşüdür
 8. oRHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidir

22 Clues: bilgidirKitabe bilimidirheyetince hazırlanmıstırTarih içinde basılan paraları inceleryılı Ay ın dünya etrafında ki dönüşüdürOsmanlı devletinde yaşayan milletlerdirtürk takvimi Türklerin kullandığı ilk takvimdiroRHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidirkitabesi Tarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindir...

121112 2020-05-14

121112 crossword puzzle
Across
 1. TATİL
 2. EV
 3. YER
 4. KABUL ETMEK
 5. BAHANE
 6. SON TARİH
 7. ZAMAN
Down
 1. İŞ-ÇALIŞMAK
 2. UYGUN
 3. REDDETMEK
 4. BULUŞMA-BİRARAYA GELME
 5. BUNA RAĞMEN, AMA
 6. NEFRET ETMEK
 7. OLAY
 8. TARİH

15 Clues: EVYEROLAYTATİLUYGUNTARİHZAMANBAHANEREDDETMEKSON TARİHİŞ-ÇALIŞMAKKABUL ETMEKNEFRET ETMEKBUNA RAĞMEN, AMABULUŞMA-BİRARAYA GELME

Tarih ve Tarih Yazılıgı 2018-03-09

Tarih ve Tarih Yazılıgı crossword puzzle
Across
 1. ilk yerleşim yerlerin den bi tanesidir
 2. hz isanın doğumunu esas alarak başlar
 3. tarih yazıcılığının babası olarak bilinir
 4. peygamberimiz zamanında gerçekleşmiş olgudur
 5. sözlü kaynaklar dab bir tanesidir
 6. milletlerin hafızasıdır
 7. haldun islam tarihi yazıcılığı açısından önemli bir kaynaktır
 8. ay yılı esaslıdır
 9. tarihi bilgiye tanıklık eden malzeme
 10. inalcık türk tarihini açısından önemli bir tarihçidir
Down
 1. eski tarih yazıcılarına verilen isimdir
 2. Selçuklular zamanında kullanılmıştır
 3. olayların düzenli şekilde sırandıgı bir sistemdir
 4. güneş yılını kullanmıştır
 5. aliyye Osmanlı devleti için kullanılan diğer bir addır
 6. tarihdir Malazgirt savaşı
 7. kitabeleri ilk yazılı türk kaynağıdır
 8. tarihin akışını ve seyrini değiştirmiştir
 9. el kaynak araştırmada kullanılacak ilk kaynaktır
 10. paşazade Osmanlı tarihi açısından çok önemlidir

20 Clues: ay yılı esaslıdırmilletlerin hafızasıdırgüneş yılını kullanmıştırtarihdir Malazgirt savaşısözlü kaynaklar dab bir tanesidirSelçuklular zamanında kullanılmıştırtarihi bilgiye tanıklık eden malzemehz isanın doğumunu esas alarak başlarkitabeleri ilk yazılı türk kaynağıdırilk yerleşim yerlerin den bi tanesidireski tarih yazıcılarına verilen isimdir...

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi 2020-12-21

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi crossword puzzle
Across
 1. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalar ile tanınan uygarlık?
 2. Bizans İmparatorluğunun en parlak dönemi?
 3. İskender İmparatorluğunun diğer adı?
 4. En önemli eserleri İlyada ve Odessa destanları olan Anadolu Uygarlığı?
 5. Tarih bilimin kurucusu kabul edilen kişi?
 6. Mısırlılar hiyeroglif adıyla bilinen yazılarını neye yazdılar?
 7. Gök Bilimi?
 8. Ordusunu temelini lejyon adı verilen askeri birlikler oluşturan imparatorluk?
 9. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan uzun süreli gelişme?
 10. İskenderun Asya Seferi sonucunda Batı ve Doğu kültürlerinin karışmasıyla yepyeni bir kültür ortaya çıkmıştır,bu kültüre...Kültür denir.
 11. Ünlü destanları Gılgamış Tufan ve Yaratılış olan uygarlık?
 12. Para Bilimi?
 13. İbraniler...Devletini kurmuştur?
 14. Tarihteki 'güneş yılı esaslı'ilk takvimi oluşturan topluluk?
 15. Krezüs Döneminde en parlak zamanını yaşayan uygarlık?
 16. Ortağuda Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgeye verilen ad?
 17. Kast sistemi adı verilen sistemi geliştiren medeniyet?
 18. Mısır Medeniyetinin ilk yazılı anlaşması...Anlaşmasıdır.
 19. Hastalıklara karşı olan yoga yöntemini kimler uygulamıştı?
 20. Büyük Selçuklu Melikşah tarafından hazırlatılan takvim?
 21. Anadoludaki ilk kent yerleşimi?
 22. Eskitaş Çağına ait insan barınaklarının en tanınmışlarından biri de Fransadaki...Mağaralarıdır.
Down
 1. Bilinen ilk krallık?
 2. Bakır Çağının diğer adı?
 3. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının bütün faaliyetlerine verilen ad?
 4. Jülyen Takvimine adını veren kişi?
 5. Geopraphika adlı eserin sahibi?
 6. Yer Adları Bilimi?
 7. Türklerin tarih boyunca kullandıkları güneş yılı esasına göre düzenlenen ve Türklerin kullandığı ilk takvimin ismi?
 8. Urartuların başkenti?
 9. Başkentleri Ninova olan uygarlık?
 10. Antropoloji nedir?
 11. İpekli Dokumada gelişen medeniyet?
 12. Ülkelerini satraplık adı verilen eyaletlere bölen medeniyet?
 13. Elamların başkenti?
 14. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 15. Tarihi bir olayla ilgili verilen her türlü malzeme?
 16. Orta Asyada Türkler dağların rüzgarlara açık kuzey taraflarına ne derdi?
 17. Arma Bilimi?
 18. Deney ve gözlem yapılabilen tarih bilimi?
 19. İpek Böcekçiliği

41 Clues: Gök Bilimi?Para Bilimi?Arma Bilimi?İpek BöcekçiliğiYer Adları Bilimi?Antropoloji nedir?Elamların başkenti?Bilinen ilk krallık?Urartuların başkenti?Bakır Çağının diğer adı?Geopraphika adlı eserin sahibi?Anadoludaki ilk kent yerleşimi?İbraniler...Devletini kurmuştur?Başkentleri Ninova olan uygarlık?Jülyen Takvimine adını veren kişi?...

ünite 1 2017-03-02

ünite 1 crossword puzzle
Across
 1. bir kentin bir bölgenin yada yer yüzünün birer konu olarak ele alınması hangi tür sınıflandırmaya girer.
 2. yılın ilk günü 1 ocak olan takvimin adı nedir.
 3. rumi takvim hangi aydan başlamaktadır.
 4. ‘’tarih yazmak tarih yapmak kadar mühim’’ sözü kime aittir.
 5. kaynakların araştırılarak sınıflandırılması çözümlenmesi ve eleştirilmesi aşamalarından sonra bir araya getirilmesine ne denir.
 6. Türk Tarih Kurumu 1937 yılından itibaren adını Atatürk’ün koyduğu…. dergisini yayımlamaya başlamıştır.
Down
 1. zaman hareketin ölçüsüdür diyen bilim adamı kimdir.
 2. olgu; ‘’tarihin omurgasını oluşturan ve bütün tarihçiler için değişmez metaryellerdir’’ diye tanımlayan kimdir.
 3. bir tarihçi araştıracağı konu için herşeyden önce …. taraması yapmalıdır.
 4. günümüzde bazı arap ülkeleri hariç dünyanın hemen her yerinde kullanılan miladi takvimin temeli …. takvimine dayanır.
 5. Türkler hicri takvimi…. benimsedikten sonra kullanmışlardır.
 6. insanların geçmişteki faaliyetlerini sebep-sonuç,yer-zaman göstererek inceleyen bilim dalı nedir
 7. güneş yılına göre hazırlanan takvim Julius zamanında yeniden düzenlenmiştir ve …. takvimi adını almıştır.
 8. mısır takvimi … yılına göre hazırlanmıştır.
 9. tarihsel veriler ilk önce zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak …. edilir.
 10. sosyal bir bilim olan tarih olgu ve olayları açıklarken neye başvuramaz.

16 Clues: rumi takvim hangi aydan başlamaktadır.mısır takvimi … yılına göre hazırlanmıştır.yılın ilk günü 1 ocak olan takvimin adı nedir.zaman hareketin ölçüsüdür diyen bilim adamı kimdir.‘’tarih yazmak tarih yapmak kadar mühim’’ sözü kime aittir.Türkler hicri takvimi…. benimsedikten sonra kullanmışlardır....

sosyoloji nedir? 2016-04-16

sosyoloji nedir? crossword puzzle
Across
 1. psikoloji
 2. toplumsalolgu
 3. kuruluş
 4. tarih
 5. sosyoloji
 6. toplumsalgrup
 7. toplum
Down
 1. iktisat
 2. toplumsalolay
 3. coğrafya
 4. kurum
 5. antropoloji

12 Clues: kurumtarihtoplumiktisatkuruluşcoğrafyapsikolojisosyolojiantropolojitoplumsalolaytoplumsalolgutoplumsalgrup

BİRİNCİ ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN BULMACASI - 1 2019-06-26

BİRİNCİ ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN BULMACASI - 1 crossword puzzle
Across
 1. Tarih biliminde insanlığı etkileyen evrensel bir olayla başlayan ve evrensel bir olayla biten siyasi, sosyal ve ekonomik yönden benzerlikler gösteren dönemlere verilen isim
 2. İnsanın iskeletini, kafatasını inceleyen, elde ettiği bulguları ırklara göre sınıflandırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 3. Toprak ve su altında kalmış kalıntıların çıkartarak tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 4. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam başkanlığında bir heyete yaptırılan takvim
 5. Türklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde Ay yılını esas alan tek takvim
 6. Tarih biliminde insanlar tarafından meydana getirilen, insanları ilgilendiren, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan kısa süreli gelişme
Down
 1. Geçmişten ders çıkarma amacının güdüldüğü pragmatik tarih yazıcılığı türü
 2. 1920’lerde Fransa’da ortaya çıkan, devlet ve siyaset merkezli tarih yazımını eleştiren oluşum
 3. Tarih biliminde elde edilen verilerin gerçekliğinin ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşama
 4. Eski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 5. Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlık
 6. Devletlerin armalarını şekil ve anlam bakımından inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı

12 Clues: Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlıkGeçmişten ders çıkarma amacının güdüldüğü pragmatik tarih yazıcılığı türüTürklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde Ay yılını esas alan tek takvimEski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı...

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi 2020-12-21

Berra Zişan Şengül No:9461 Sınıf:9/E Konu:Tarih Performans Ödevi crossword puzzle
Across
 1. Ortağuda Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgeye verilen ad?
 2. Urartuların başkenti?
 3. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının bütün faaliyetlerine verilen ad?
 4. Ünlü destanları Gılgamış Tufan ve Yaratılış olan uygarlık?
 5. Tarihi bir olayla ilgili verilen her türlü malzeme?
 6. Ordusunu temelini lejyon adı verilen askeri birlikler oluşturan imparatorluk?
 7. Roma İmparatoru Sezar zamanında geliştirilerek Jülyen takvimi adıyla kullanılan takvim nedir?
 8. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan uzun süreli gelişme?
 9. Yer Adları Bilimi?
 10. Elamların başkenti?
 11. Anadoludaki ilk kent yerleşimi?
 12. Kast sistemi adı verilen sistemi geliştiren medeniyet?
 13. Mısır Medeniyetinin ilk yazılı anlaşması...Anlaşmasıdır.
 14. Orta Asyada Türkler dağların rüzgarlara açık kuzey taraflarına ne derdi?
 15. İbraniler...Devletini kurmuştur?
 16. Başkentleri Ninova olan uygarlık?
 17. Krezüs Döneminde en parlak zamanını yaşayan uygarlık?
 18. İskender İmparatorluğunun diğer adı?
 19. Antropoloji nedir?
 20. Eskitaş Çağına ait insan barınaklarının en tanınmışlarından biri de Fransadaki...Mağaralarıdır.
 21. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 22. Tarihin ilk medeni kanunu yapan uygarlık kimdir?
Down
 1. Geopraphika adlı eserin sahibi?
 2. Mısırlılar hiyeroglif adıyla bilinen yazılarını neye yazdılar?
 3. Hastalıklara karşı olan yoga yöntemini kimler uygulamıştı?
 4. Gök Bilimi?
 5. Tarihteki 'güneş yılı esaslı'ilk takvimi oluşturan topluluk?
 6. Deney ve gözlem yapılabilen tarih bilimi?
 7. Türklerin tarih boyunca kullandıkları güneş yılı esasına göre düzenlenen ve Türklerin kullandığı ilk takvimin ismi?
 8. Tarih bilimin kurucusu kabul edilen kişi?
 9. Bilinen ilk krallık?
 10. Para Bilimi?
 11. Bakır Çağının diğer adı?
 12. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalar ile tanınan uygarlık?
 13. İskenderun Asya Seferi sonucunda Batı ve Doğu kültürlerinin karışmasıyla yepyeni bir kültür ortaya çıkmıştır,bu kültüre...Kültür denir.
 14. Bizans İmparatorluğunun en parlak dönemi?
 15. İpek Böcekçiliğinde gelişen medeniyet?
 16. Arma Bilimi?
 17. Tarihte bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını kuran uygarlık?
 18. Jülyen Takvimine adını veren kişi?
 19. Ülkelerini satraplık adı verilen eyaletlere bölen medeniyet?
 20. Büyük Selçuklu Melikşah tarafından hazırlatılan takvim?
 21. En önemli eserleri İlyada ve Odessa destanları olan Anadolu Uygarlığı?

43 Clues: Gök Bilimi?Para Bilimi?Arma Bilimi?Yer Adları Bilimi?Antropoloji nedir?Elamların başkenti?Bilinen ilk krallık?Urartuların başkenti?Bakır Çağının diğer adı?Geopraphika adlı eserin sahibi?Anadoludaki ilk kent yerleşimi?İbraniler...Devletini kurmuştur?Başkentleri Ninova olan uygarlık?Jülyen Takvimine adını veren kişi?...

SUDE ŞAHİN 9/D 9343 TARİH PROJE ÖDEVİ İBAL 2020-12-22

SUDE ŞAHİN 9/D 9343 TARİH PROJE ÖDEVİ İBAL crossword puzzle
Across
 1. Ay yılı esasına göre düzenlenen takvimi yazınız.
 2. Yalnızca maliye alanında kullanılmak üzere geliştirilen takvim hangisidir?
 3. Tarih olayları tarafsız gözle inceleyerek gerçeği bulmaya çalışır,görüşü tarihin hangi özelliğini öne çıkartmaktadır?
 4. Tarih öncesi çağları, tarih çağlarından ayıran temel özellik nedir?
 5. Eski paraları inceleyen bilimi yazınız.
 6. Hammurabi kanunlarını meydana getiren,ilk mutlak krallık hangisidir?
 7. Toplumların gelenek,örf,adet ve yaşayışlarını,hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim hangisidir?
 8. Asurluların başkenti neresidir?
 9. Hiyeroglif adıyla bilinen kendilerine özgü resim yazısını kullanan uygarlık hangisidir?
 10. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi neresidir?
 11. Sümerlere ait olan destanlardan bir tanesini yazınız.
 12. Yazıları,alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini inceler.
 13. Yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen bilgin kimdir?
 14. Kağıt ve matbaayı icat eden ilk çağ uygarlığının adını yazınız.
 15. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının siyasi,sosyal vb faaliyetlerini inceleyen bilim hangisidir?
 16. Tarih bilimi için yazılı kaynak ve belgelerin olmadığı tarih öncesi çağlarda faydalanılan bilim dalı hangisidir?
 17. Yasaya,töreye vb. uygunluk,geçerlilik,yasallık anlamına gelen kelimeyi yazınız.
 18. Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluk hangisidir?
 19. Ege ve Yunan Uygarlığı .......... , Miken(Akalar) ve Yunan olmak üzere üç döneme ayrılmıştır.
 20. İnsanlık tarihinin en uzun devresini oluşturan tarih öncesi döneme ne denir?
 21. İran Medeniyeti ülkelerini .... adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir.
 22. Tarihte ilk kez elekturum adı verilen madeni parayı kim kullanmıştır?
 23. Elamlıların başkentinin adı nedir?
Down
 1. Dünyanın altı günde yaratıldığı ifadesinden hareketle tarihi altı döneme ayıran Hristiyan teolog kimdir?
 2. Dicle ve Fırat Nehri arasında kalan bölgenin adını yazınız.
 3. 1965 yılının yüzyılını yazınız.
 4. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkarak geçmişi yeniden dönemlendiren alman tarihçi kimdir?
 5. Yazının icadından önceki döneme ne denir?
 6. Tarihi olayların oluşumu esnasında iklimi,yeryüzü şekillerini vb. açıklayan tarih bilimi hangisidir?
 7. 4 yılda bir düzenlenen yarışmaların ismi nedir?
 8. Sardes'ten başlayarak Sus'a kadar ulaşan Kral Yolu'nu hangi medeniyet yapmıştır?
 9. Eski Taş Çağına ait insan barınaklarından yurdumuzda en tanınmış olanını yazınız.
 10. Hintlilerin Kast Sistemi adını verdikleri sistemde vaysiyalar sınıfında kimler bulunur?
 11. Tarihi kaynakları dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalı nedir?
 12. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgenin ismi nedir?
 13. Bir toplumda insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara denir.
 14. Hititlerin yönetimde etkili olan kraliçelerinin ismi nedir?
 15. Tarihi olayların zamanının bilinmesi,neden sonuç ilişkisi kurulmasında tarihe yardımcı olan bilim dalı hangisidir?
 16. İlk Çağ uygarlıkları öncelikli yerleşim alanı olarak nereyi kullanmıştır?
 17. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında etkili olan maddelerden bir tanesini yazınız.
 18. Üzerinde yazı bulunan her türlü malzemeye verilen ismi yazınız.
 19. Armalarda yer alan sembollerin anlamlarını açıklayan bilimi yazınız.
 20. Sözlü kaynaklardan bir tanesini yazınız.

43 Clues: 1965 yılının yüzyılını yazınız.Asurluların başkenti neresidir?Elamlıların başkentinin adı nedir?Eski paraları inceleyen bilimi yazınız.Sözlü kaynaklardan bir tanesini yazınız.Yazının icadından önceki döneme ne denir?4 yılda bir düzenlenen yarışmaların ismi nedir?Ay yılı esasına göre düzenlenen takvimi yazınız....

BİRİNCİ ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN BULMACASI - 2 2019-06-26

BİRİNCİ ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN BULMACASI - 2 crossword puzzle
Across
 1. Hikâyeci Tarih Yazıcılığı’nın öncüsü olarak kabul edilen ünlü ilkçağ tarihçisi
 2. Geçmişte yaşamış şahısların adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı
 3. Tarih biliminde olayların sonuçlarına bağlı olarak uzun süreçte meydana gelen gelişme
 4. Tarih biliminde elde edilen verilerin zaman, mekân ve konuya göre bölümlere ayrıldığı ve yazılacak eserin planının belirlendiği aşama
 5. Biri Milattan Önceki diğeri Milattan Sonraki döneme ait verilen iki tarih arasındaki zaman farkını bulmak için hangi işlem yapılır
 6. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının her türlü faaliyetini yer-zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, tarafsız bir şekilde inceleyen sosyal bilim
 7. Eski paraları inceleyerek devletlerin siyasi ve ekonomik durumu hakkında bilgi veren bilim dalı
 8. Temeli Mısır takvimine dayanan İyon, Yunan ve Roma Uygarlıkları tarafından geliştirilen ve günümüzde en yaygın kullanılan takvim
Down
 1. Osmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvim
 2. Toplumların yaşayış, örf ve adetlerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 3. Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlık
 4. Osmanlı Devleti’nde devletin resmi tarihçilerine verilen isim

12 Clues: Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlıkOsmanlı Devleti’nde devletin resmi tarihçilerine verilen isimOsmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvimHikâyeci Tarih Yazıcılığı’nın öncüsü olarak kabul edilen ünlü ilkçağ tarihçisiGeçmişte yaşamış şahısların adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı...

Tarih Bilimi 2020-06-09

Tarih Bilimi crossword puzzle
Across
 1. İnsanların konuştukları dilleri ve dillerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
 2. Tarih biliminde elde edilen verilerin gerçekliğinin ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşamadır.
 3. Toplumların yaşayışlarını,hayat tarzlarını, örf ve adetlerini inceleyen bilim dalıdır.
 4. Elde edilen verilerin birleştirildiği ve eserin yazım aşamasıdır.
 5. Osmanlı Devleti’nde Türk - İslam tarihini merkeze alarak tarihi üç döneme ayıran tarihçidir.
 6. Devletlerin armalarını şekil ve anlam bakımından inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalıdır.
 7. Eski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalıdır.
Down
 1. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler içerisinde Ay yılını esas alan tek takvimdir.
 2. Tarih biliminde başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli gelişmelerdir.
 3. Geçmişin bugün ve yarınla bağlantısının olmadığının ayrıca zamanı başlangıcı ile sonu olmayan rastlantısal bir süreç olarak kabul eden zaman anlayışıdır.
 4. Celali Takvimin hazırlanmasında etkili olan Büyük Selçuklu hükümdarıdır.
 5. Türkiye’de 01 Ocak 1926’dan itibaren kullanılan takvimdir.
 6. Osmanlı Devleti'nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvimdir.
 7. Tarih biliminde tarihi olay hakkında bilgi veren her türlü materyale denir.

14 Clues: Türkiye’de 01 Ocak 1926’dan itibaren kullanılan takvimdir.Elde edilen verilerin birleştirildiği ve eserin yazım aşamasıdır.Celali Takvimin hazırlanmasında etkili olan Büyük Selçuklu hükümdarıdır.Osmanlı Devleti'nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvimdir.Tarih biliminde başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli gelişmelerdir....

T.C İNKILAP VE ATATÜRKÇÜLÜK 2021-01-02

T.C İNKILAP VE ATATÜRKÇÜLÜK crossword puzzle
Across
 1. Toplanış bakımından bölgesel olmasına rağmen, alınan kararlar yönüyle ulusal olan kongre
 2. Soyadı kanunun kabul edildiği tarih
 3. Mustafa Kemal’i tüm dünyanın tanımasına sebep olan savaş
 4. Atatürk’ün cephede bulunmadığı savaş
 5. İtalya nereyi Osmanlı Devletine gözdağı vermek için işgal etti
 6. 1.Dünya savaşı sırasında hangi devletin savaşa katılarak Osmanlı Alman bağıntısını kolaylaşmıştır
 7. Mustafa Kemal’in gazeteci Şerif takma adıyla katıldığı savaş
 8. Türk Tarih Kurumunun ve Türk Dil Kurumunun kurulmasının doğrudan bağlı olduğu ilke
 9. Meşrutiyet hareketlerini Tanzimat ve Islahat Fermanlarından ayıran özellik
 10. Birinci Dünya Savaşı’ndan ilk çekilen İtilaf Devleti
Down
 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan hükümet
 2. Düzenli Ordu’nun kazandığı ilk askeri başarı
 3. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kemal adını aldığı okul
 4. Hilafetin kaldırıldığı tarih
 5. Bir savaştaki iki tarafın artık çarpışmaya son vermeleri adına yapılan anlaşma
 6. Zorla yaptırılan göç
 7. Bir savaşı sonlandıran anlaşma
 8. Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki varlığını sona erdiren anlaşma
 9. Atatürk’ün vefat ettiği yaş
 10. Herkesin kanun önünde eşit olduğu ve kimseye ayrıcalık tanınmadığı durumunun bağlı olduğu ilke

20 Clues: Zorla yaptırılan göçAtatürk’ün vefat ettiği yaşHilafetin kaldırıldığı tarihBir savaşı sonlandıran anlaşmaSoyadı kanunun kabul edildiği tarihAtatürk’ün cephede bulunmadığı savaşDüzenli Ordu’nun kazandığı ilk askeri başarıMondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan hükümetMustafa Kemal Atatürk’ün Kemal adını aldığı okul...

Ünite - 1: Tarih ve Zaman 2019-06-26

Ünite - 1: Tarih ve Zaman crossword puzzle
Across
 1. Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlık
 2. Tarih biliminde insanlığı etkileyen evrensel bir olayla başlayan ve evrensel bir olayla biten siyasi, sosyal ve ekonomik yönden benzerlikler gösteren dönem
 3. İnsanın iskeleti, kafatası inceleyen ve ırklara göre sınıflandırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 4. Tarih biliminde elde edilen verilerin gerçekliğinin ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşama
 5. Tarih biliminde insanlar tarafından meydana getirilen, insanları ilgilendiren, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan kısa süreli gelişme
 6. Türklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde ay yılını esas alan tek takvim
 7. Sümerler Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlık
Down
 1. Tarih biliminde elde edilen verilerin zaman, mekân ve konuya göre bölümlere ayrıldığı ve yazılacak eserin planının belirlendiği aşama
 2. Eski paraları inceleyerek devletlerin siyasi ve ekonomik durumu hakkında bilgi veren bilim dalı
 3. Eski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 4. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam Başkanlığında bir heyete yaptırılan takvim
 5. Batı dünyasında Avrupa tarihi merkezli dönemlendirmeyi ilk kullanan tarihçi

12 Clues: Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlıkSümerler Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlıkBatı dünyasında Avrupa tarihi merkezli dönemlendirmeyi ilk kullanan tarihçiTürklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde ay yılını esas alan tek takvim...

9. Sınıf Tarih (Karma)Bulmaca Soruları 2020-12-21

9. Sınıf Tarih (Karma)Bulmaca Soruları crossword puzzle
Across
 1. Tarihte güneş yılı esaslı ilk takivimi kullanan uygarlık
 2. Bilinen ilk mutlak krallık
 3. Mısırlıların kendilerine özgü hazırlanmış resim yazısıdır
 4. Bilimsel tıbbın kurucusudur
 5. Miladi takvimin diğer ismi ...... takvimidir
 6. .... şehir devletleri demokrasinin ilk uygulamalarına sahip olmuştur
 7. işlerini filoloji ve paleografya ile yürüten bilim dalı
 8. Bizans İmparatorluğunda eyaletlerde bulunan kalelere atanan valilerin adı
 9. Tarihi bilgiler yeni belgeler bulundukça değişir öyleyse tarih ......dir
 10. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında en çok yardımcı olan bilim dalı
 11. 1789 tarihi kaçıncı yüzyıldadır
 12. İkinci Babil İmparatorluğunu yıkan uygarlık
 13. Celali Takvimin başlangıç gününe verilen özel ad
 14. Tarih...... ile başlar
 15. Diplomasi biliminin başlangıcı olan antlaşma
 16. İlk çağda görülen en büyük göç hareketleri
 17. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan ..... yazıtı(Soğd Alfabesi ile yazılmıştır)
 18. Doğu ve batı kültürlerinin karışmasıyla oluşan kültür
 19. Anadolu'nun ilk kanunlarını yapan uygarlık
Down
 1. Tarihte bilinen ilk sömürge imparatorluğu
 2. Tarih bilimi açısından en güvenilir kaynaklar
 3. Tarihte ay yılı esaslı ilk takvimi oluşturan uygarlık
 4. Hint medeniyetinde bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal düzen
 5. Tarihin bilinen ilk parasının yapıldığı madde
 6. ..... icat edilince ağır yüklerin taşınması kolaylaşmış,bu sayede ticaret ve kültürel etkileşim hızlanmıştır
 7. Anadolu'da ilk kent yerleşimi olarak kabul edilir
 8. Yalnızca maliye işlerinde kullanılmak üzere geliştirilen takvim
 9. Patriciler ile Plepler arasındaki sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için yapılan hukuki düzenlemeler
 10. İlk köy yerleşmelerinin kurulduğu çağ
 11. Bergamalıların icat ettiği hayvan derisinden yapılan kağıt
 12. Friglerin edebiyata kazandırdığı hikaye türü
 13. Tarihte kolonicilik hareketlerini başlatan kavim
 14. İranlıların yaptığı ünlü ticaret yolu
 15. Roma'da hristiyanlık bu ferman ile serbest bırakılmıştır
 16. Tarihin konusu.....dır.....ın olmadığı yerde tarih de olmaz
 17. Roma ordusunun temelini ...... adı verilen askeri birlikler oluşturuyordu
 18. Sümerlilerin aynı zamanda gözlemevi olarak kullandıkları tapınaklar
 19. XVI sayısının okunuşu
 20. Bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi
 21. İranlılar ülkelerini ...... adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir
 22. İlk çağın en büyük köleci imparatorluğu

41 Clues: XVI sayısının okunuşuTarih...... ile başlarBilinen ilk mutlak krallıkBilimsel tıbbın kurucusudur1789 tarihi kaçıncı yüzyıldadırİlk köy yerleşmelerinin kurulduğu çağİranlıların yaptığı ünlü ticaret yoluİlk çağın en büyük köleci imparatorluğuTarihte bilinen ilk sömürge imparatorluğuİlk çağda görülen en büyük göç hareketleri...

9. Sınıf Tarih (Karma)Bulmaca Soruları 2020-12-21

9. Sınıf Tarih (Karma)Bulmaca Soruları crossword puzzle
Across
 1. Tarihte güneş yılı esaslı ilk takivimi kullanan uygarlık
 2. bilinen ilk mutlak krallık
 3. Mısırlıların kendilerine özgü hazırlanmış resim yazısıdır
 4. Bilimsel tıbbın kurucusudur
 5. Miladi takvimin diğer ismi ...... takvimidir
 6. .... şehir devletleri demokrasinin ilk uygulamalarına sahip olmuştur
 7. işlerini filoloji ve paleografya ile yürüten bilim dalı
 8. Bizans İmparatorluğunda eyaletlerde bulunan kalelere atanan valilerin adı
 9. Tarihi bilgiler yeni belgeler bulundukça değişir öyleyse tarih ......dir
 10. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında en çok yardımcı olan bilim dalı
 11. 1789 tarihi kaçıncı yüzyıldadır
 12. 2. babil devletine son veren uygarlık
 13. Celali Takvimin başlangıç gününe verilen özel ad
 14. Tarih...... ile başlar
 15. Diplomasi biliminin başlangıcı olan antlaşma
 16. İlk çağda görülen en büyük göç hareketleri
 17. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan ..... yazıtı(Soğd Alfabesi ile yazılmıştır)
 18. Doğu ve batı kültürlerinin karışmasyla oluşan kültür
 19. Anadolu'nun ilk kanunlarını yapan uygarlık
Down
 1. Tarihte bilinen ilk sömürge imparatorluğu
 2. Tarih bilimi açısından en güvenilir kaynaklar
 3. Tarihte ay yılı esaslı ilk takvimi oluşturan ilk uygarlık
 4. Hint medeniyetinde bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal düzen
 5. Tarihin bilinen ilk parasının yapıldığı madde
 6. ..... icat edilince ağır yüklerin taşınması kolaylaşmış,bu sayede ticaret ve kültürel etkileşim hızlanmıştır
 7. Anadolu'da ilk kent yerleşimi olarak kabul edilir
 8. Yalnızca maliye işlerinde kullanılmak üzere geliştirilen takvim
 9. Patriciler ile Plepler arasındaki sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için yapılan hukuki düzenlemeler
 10. İlk köy yerleşmelerinin kurulduğu çağ
 11. Bergamalıların icat ettiği hayvan derisinden yapılan kağıt
 12. Friglerin edebiyata kazandırdığı hikaye türü
 13. Tarihte kolonicilik hareketlerini başlatan kavim
 14. İranlıların yaptığı ünlü ticaret yolu
 15. Roma'da hristiyanlık bu ferman ile serbest bırakılmıştır
 16. Tarihin konusu.....dır.....ın olmadığı yerde tarih de olmaz
 17. Roma ordusunun temelini ...... adı verilen askeri birlikler oluşturuyordu
 18. Sümerlilerin aynı zamanda gözlemevi olarak kullandıkları tapınaklar
 19. XVI sayısının okunuşu
 20. Bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi
 21. İranlılar ülkelerini ...... adı verilen eyaletlere bölmüşlerdit
 22. İlk çağın en büyük köleci imparatorluğu

41 Clues: XVI sayısının okunuşuTarih...... ile başlarbilinen ilk mutlak krallıkBilimsel tıbbın kurucusudur1789 tarihi kaçıncı yüzyıldadırİlk köy yerleşmelerinin kurulduğu çağİranlıların yaptığı ünlü ticaret yolu2. babil devletine son veren uygarlıkİlk çağın en büyük köleci imparatorluğuTarihte bilinen ilk sömürge imparatorluğu...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 2. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 3. En uzun süren tarih öncesi çağ
 4. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 5. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 6. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 7. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 8. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 9. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 10. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 11. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 12. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 13. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 14. Tarih ........den ibarettir
 15. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 16. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 17. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 18. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 19. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 20. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
Down
 1. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işarete ne denir?
 2. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 3. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 4. İsim bilgisi
 5. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 6. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 7. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 8. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 9. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 10. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 11. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 12. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 13. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 14. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 15. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 16. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 17. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 18. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 19. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı

39 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmacası 2020-12-22

Tarih Bulmacası crossword puzzle
Across
 1. İlk şehir devletine ne denir?
 2. Yogayı geliştiren toplum?
 3. Fenikeliler'in Tunus'ta kurdukları şehrin adı?
 4. Sigilografya nedir?
 5. Orta Doğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye eskiden ne denirdi?
 6. Hellen kimin uygarlığıdır?
 7. Akadların başkenti neresidir?
 8. Tarih ne ile başlar?
 9. Tüccar ve çiftçilere ne denirdi?
 10. Aurelius augustinus'un kitabının adı nedir?
 11. Yazı ilk defa hangi uygarlık tarafından kullanıldı?
 12. krallarının 4'ü de peygamber olan uygarlık?
 13. Mezopotamya da yaygın olarak kullanılan madde nedir?
 14. Bütün Sümer devletlerini ele geçiren kişiye ne denir?
 15. Tarihi konusu nedir?
 16. Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilen kişi?
 17. Tarihin bilinen ilk antlaşması nedir?
 18. Takvimlerin en önemli özellikleri nedir?
 19. Ay yılı esaslı takvimi ilk hangi medeniyet kullandı?
Down
 1. Askeri okullar için tarihi alem kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 2. Zerdüşlük dininin diğer adı nedir?
 3. Hitit ülkesinin bir diğer adı?
 4. ilk meşruti krallık?
 5. Asurların başkenti neresidir?
 6. Jülyen takvimi geliştiren kişi kimdir?
 7. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında en yardımcı bilim dalı hangisidir?
 8. Tarihi olgu nedir?
 9. Soğd alfabesiyle yazılan yazılan Türklerin ilk yazılı metninin adı?
 10. Tarih bilimi sosyal bilim midir, pozitif bilim midir?
 11. Tarihteki ilk anayasayı hazırlayan uygarlığın adı?
 12. Tarih bilimi nasıl bir bilimdir?
 13. Tarihi olay nedir?
 14. Çin medeniyetinin en belirgin özelliği?
 15. Bilinen ilk mutlak krallığın adı nedir?
 16. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalarla tanınan uygarlığın adı?
 17. Celali takvimde yıl başı olan ay?
 18. Teolog'un anlamı nedir?
 19. yunanlar hangi olayı takvim başlangıcı olarak kabul eder?
 20. "12........ Türk takvimi" boşluğu doldurunuz.
 21. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye kurulan uygarlık?
 22. İskender imparatorluğu neyi buldu?

41 Clues: Tarihi olgu nedir?Tarihi olay nedir?Sigilografya nedir?ilk meşruti krallık?Tarih ne ile başlar?Tarihi konusu nedir?Teolog'un anlamı nedir?Yogayı geliştiren toplum?Hellen kimin uygarlığıdır?İlk şehir devletine ne denir?Asurların başkenti neresidir?Akadların başkenti neresidir?Hitit ülkesinin bir diğer adı?Tarih bilimi nasıl bir bilimdir?...

TARİH BİLİMİ 2016-03-04

TARİH BİLİMİ crossword puzzle
Across
 1. Eski paraları inceleyen bir bilimdir
 2. Kahramanların, fikirlerin, ahlaki ve ulusal değerlerin, ön plana çıkartılıp nesillere benimsetilmeye çalışıldığı, özellikle ulusal birlik ve beraberliği sağlamak amacına yönelik tarih yazıcılığıdır
 3. Bu dönemde şehirler örgütlenmeye başlamış, şehir devletleri kurulmuştur
 4. Güneş yılı esasına dayalı olup, bir yılı 365 gün 6 saat olarak kabul eden takvimdir
 5. Dil bilimidir
 6. Soy bilimi olup, özellikle hanedan üyelerinin soyları hakkında bilgi verir
 7. Toplumlara ait kültürleri inceleyen bir bilimdir
 8. Olaylar duyumlar yoluyla destansı bir şekilde anlatılan tarih yazıcılığıdır
 9. Yazının kullanılmaya başlamasından kavimlar göçüne kadar sürer
Down
 1. Geçmişi inceleyen bir sosyal bilim dalıdır
 2. Eski yazıları inceleyen bilimdir
 3. Elde edilen verileri inceleme ve çözümleme işlemidir
 4. Kaynak tarama aşamasında elde edilen verilerin zaman, yer ve konusuna göre ayrılmasıdır
 5. Kazı bilimidir
 6. Devletler arası yazışmaları, fermanları, antlaşmaları ve resmi belgeleri inceler
 7. Ay yılı esasına dayalı olup günümüzde özellikle İslam ülkelerinin kullandığı bir takvimdir
 8. Zaman bilimidir
 9. Verilerin tasnif, tahlil ve tenkidi yapıldıktan sonra bütün çalışmaları birleştirmek ve sonuca gitmektir
 10. Damga mühür ve armaları inceler
 11. Yerleşik hayatın başladığı dönemdir
 12. İstanbul'un fethi ile başlayan Fransız ihtilali ,le başlayan çağdır

21 Clues: Dil bilimidirKazı bilimidirZaman bilimidirDamga mühür ve armaları incelerEski yazıları inceleyen bilimdirYerleşik hayatın başladığı dönemdirEski paraları inceleyen bir bilimdirGeçmişi inceleyen bir sosyal bilim dalıdırToplumlara ait kültürleri inceleyen bir bilimdirElde edilen verileri inceleme ve çözümleme işlemidir...

Tarih Bulmacası 2020-12-22

Tarih Bulmacası crossword puzzle
Across
 1. Zerdüşlük dininin diğer adı nedir?
 2. krallarının 4'ü de peygamber olan uygarlık?
 3. Askeri okullar için tarihi alem kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 4. Tarih bilimi nasıl bir bilimdir?
 5. Fenikeliler'in Tunus'ta kurdukları şehrin adı?
 6. Çin medeniyetinin en belirgin özelliği?
 7. Yogayı geliştiren toplum?
 8. Mezopotamya da yaygın olarak kullanılan madde nedir?
 9. Aurelius augustinus'un kitabının adı nedir?
 10. Tarihin bilinen ilk antlaşması nedir?
 11. Tarihi olgu nedir?
 12. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalarla tanınan uygarlığın adı?
 13. Asurların başkenti neresidir?
 14. Tarih ne ile başlar?
 15. Akadların başkenti neresidir?
 16. Sigilografya nedir?
 17. Bilinen ilk mutlak krallığın adı nedir?
 18. Bütün Sümer devletlerini ele geçiren kişiye ne denir?
 19. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında en yardımcı bilim dalı hangisidir?
Down
 1. Tarihteki ilk anayasayı hazırlayan uygarlığın adı?
 2. İskender imparatorluğu neyi buldu?
 3. ilk meşruti krallık?
 4. Hellen kimin uygarlığıdır?
 5. Yazı ilk defa hangi uygarlık tarafından kullanıldı?
 6. Tarihi konusu nedir?
 7. Hitit ülkesinin bir diğer adı?
 8. Takvimlerin en önemli özellikleri nedir?
 9. "12........ Türk takvimi" boşluğu doldurunuz.
 10. İlk şehir devletine ne denir?
 11. Jülyen takvimi geliştiren kişi kimdir?
 12. Ay yılı esaslı takvimi ilk hangi medeniyet kullandı?
 13. yunanlar hangi olayı takvim başlangıcı olarak kabul eder?
 14. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye kurulan uygarlık?
 15. Soğd alfabesiyle yazılan yazılan Türklerin ilk yazılı metninin adı?
 16. Celali takvimde yıl başı olan ay?
 17. Orta Doğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye eskiden ne denirdi?
 18. Tarih bilimi sosyal bilim midir, pozitif bilim midir?
 19. Tüccar ve çiftçilere ne denirdi?
 20. Tarihi olay nedir?
 21. Teolog'un anlamı nedir?
 22. 3- Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilen kişi?

41 Clues: Tarihi olgu nedir?Tarihi olay nedir?Sigilografya nedir?ilk meşruti krallık?Tarihi konusu nedir?Tarih ne ile başlar?Teolog'un anlamı nedir?Yogayı geliştiren toplum?Hellen kimin uygarlığıdır?İlk şehir devletine ne denir?Asurların başkenti neresidir?Akadların başkenti neresidir?Hitit ülkesinin bir diğer adı?Tarih bilimi nasıl bir bilimdir?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 2. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 3. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 4. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 5. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 6. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 7. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 8. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 9. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 10. En uzun süren tarih öncesi çağ
 11. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 12. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 13. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 14. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 15. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 16. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 17. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 18. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 19. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 20. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
Down
 1. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 2. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 3. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 4. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 5. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 6. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 7. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 8. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işarete ne denir?
 9. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 10. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 11. İsim bilgisi
 12. Tarih ........den ibarettir
 13. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 14. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 15. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 16. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 17. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 18. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 19. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu

39 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 2. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 3. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 4. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 5. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 6. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 7. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 8. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 9. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 10. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 11. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 12. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 13. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 14. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 15. En uzun süren tarih öncesi çağ
 16. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 17. İsim bilgisi
 18. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 19. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 20. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 21. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
Down
 1. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 2. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 3. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 4. Tarih ........den ibarettir
 5. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 6. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 7. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 8. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 9. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 10. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 11. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 12. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işarete ne denir?
 13. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 14. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 15. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 16. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 17. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 18. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi

39 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Hafta 1 Bulmaca 2017-03-03

Hafta 1 Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Osmanlılarda devlet tarafından tarihî olayları yazmakla görevlendirilen kimselere verilen ad.
 2. Armaları inceleyen bilim dalının adı nedir ?
 3. Cumhuriyet döneminde tarih yazıcılığını kim başlatmıştır ?
 4. Öğretici tarihin dünyada bilinen ilk temsilcisi kimdir ?
 5. ''Ay yılı'' esaslı takvimi ilk kez kullanan uygarlık hangisidir ?
 6. Osmanlı'da yıllıklara verilen ad nedir ?
 7. Osmanlı'da ilk resmi vakanüvist kimdir ?
 8. Türkler'in bilinen ilk yazılı belgelerinin adı nedir ?
 9. Tarih yazıcılığıyla ilgili olarak Fransa'da 20.yy başlarında ortaya çıkan ekolün adı nedir ?
 10. Başarılı olmak isteyen tarihçi bulguları nasıl değerlendirmelidir ?
 11. Heredotos'a göre dünyanın en mutlu insanı olan Atinalı kimdir ?
Down
 1. ''Soy ağacı''nın eş anlamlısı olan kelime nedir ?
 2. Tarihe yardımcı olan bilim dallarının en önemlisi hangisidir ?
 3. “Ben ne kralın hayatını, ne de saltanat yıllarını yazmak niyetindeyim. İstediğim, insan zihninin tari-
 4. İbn-i Haldun'un tarihi felsefe içerikli eserinin adı nedir ?
 5. ''Mısır Tarihi''ni araştıran bir tarihçi hangi dili bilmelidir ?
 6. yazmaktır.”sözünü söyleyen tarihçi kimdir ?
 7. Osmanlı'da ilk parayı bastıran padişah kimdir ?
 8. ''Tarihçilerin Kutbu'' olarak bilinen Türk tarih araştırmacısı kimdir ?
 9. Eş anlamlısı ''kazı bilimi'' demek olan bilim dalının adı nedir ?
 10. Orta Asya Türk Devletleri'nde eskiden uygulanan hukuki sisteme ne denir ?
 11. ''Tarihin Babası'' olarak bilinen kişi kimdir ?
 12. Dünyanın en eski kılıcı nerede bulunmuştur ?

23 Clues: Osmanlı'da yıllıklara verilen ad nedir ?Osmanlı'da ilk resmi vakanüvist kimdir ?yazmaktır.”sözünü söyleyen tarihçi kimdir ?Armaları inceleyen bilim dalının adı nedir ?Dünyanın en eski kılıcı nerede bulunmuştur ?Osmanlı'da ilk parayı bastıran padişah kimdir ?''Tarihin Babası'' olarak bilinen kişi kimdir ?...

Etkinlik - 1: Tarih ve Zaman Bulmacası 2019-06-26

Etkinlik - 1: Tarih ve Zaman Bulmacası crossword puzzle
Across
 1. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam Başkanlığında bir heyete yaptırılan takvim
 2. Eski paraları inceleyerek devletlerin siyasi ve ekonomik durumu hakkında bilgi veren bilim dalı
 3. İnsanın iskeleti, kafatası inceleyen ve ırklara göre sınıflandırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 4. Türklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde ay yılını esas alan tek takvim
 5. Tarih biliminde elde edilen verilerin zaman, mekân ve konuya göre bölümlere ayrıldığı ve yazılacak eserin planının belirlendiği aşama
 6. Sümerler Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlık
Down
 1. Osmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvim
 2. Tarih biliminde elde edilen verilerin gerçekliğinin ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşama
 3. Tarih biliminde insanlar tarafından meydana getirilen, insanları ilgilendiren, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan kısa süreli gelişme
 4. Batı dünyasında Avrupa tarihi merkezli dönemlendirmeyi ilk kullanan tarihçi
 5. Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlık
 6. Eski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı

12 Clues: Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlıkSümerler Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlıkOsmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvimBatı dünyasında Avrupa tarihi merkezli dönemlendirmeyi ilk kullanan tarihçiTürklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde ay yılını esas alan tek takvim...

tarih performans ödevi 2020-12-21

tarih performans ödevi crossword puzzle
Across
 1. Tarihte bilinen ilk takvimi kimler oluşturdu?
 2. Akadların başkenti neresidir?
 3. Anadolu'da ilk kent yerleşimi olarak kabul edilen yer neresidir?
 4. Sümerler ne kökenlidir?
 5. Bir tarih araştırmacısı nasıl olmalıdır?
 6. Tarihin konusu nedir?
 7. Asurlular'ın en önemli hükümdarı kimdir?
 8. Tarihte ilk ay yılı esaslı takvimi oluşturup yılı 12 aya bölen kimlerdir?
 9. tarihte geçen her türlü isimle ilgili araştırma yapan bilim hangisidir?
 10. Babillerin başkenti neresidir
 11. Köy hayatının yaşandığı ilk yaşandığı yer neresidir?
 12. Yazı ilk kim tarafından kullanıldı?
 13. Kim sümer egemenliğine son vermiştir?
 14. Tarihte bilinen ilk sömürge imparatorluğu nedir?
 15. İran da ilk büyük medeniyeti kim kurdu?
 16. 1. Babil devletine kimler son vermiştir?
 17. Diplomasi bilimi hangi antlaşma ile başlar?
 18. Geography adlı eseri yazarak coğrafya terimini ilk defa kullanan kimdir?
 19. İyonlar hangi ticaret türü ile uğraşmıştır?
 20. Konar-göçer hayat tarzını benimseyip topluluklara verilebilecek en iyi örnek kimdir?
 21. Frigler hangi türü dünya edebiyatına kazandırmıştır?
Down
 1. Bilinen ilk mutlak krallık nedir?
 2. Mısırlılar hiyeroglif dedikleri yazıyı nereye yazıyordu?
 3. Tarih ile ilgili bilgi veren şeylere ne ad verilir?
 4. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölge tarihte hangi ad ile anılmıştır?
 5. Hangi uygarlıklar hastalığın tanrının cezası olarak algılardı?
 6. İlk hıristiyanlar kimler tarafından Kudüs'ten sürgün edildi?
 7. 'Tarih .... ibarettir'boşluğu doldurunuz.
 8. Göbekli tepe kim tarafından keşfedilmiştir?
 9. Orta Asya da türkler dağların rüzgarlara açık kuzey taraflarına ne denirdi?
 10. Türklerin ilk yazılı metni metinlerinden olan bugut yazıtı ne alfabesi ile yazılmıştır?
 11. Tarihin bilinen ilk madeni parasını kimler keşfetti?
 12. Tarih öncesi dönemlerde insanlar neye bağlı olarak yaşadılar?
 13. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında en güvenilir kaynak nedir?
 14. coğrafya bilgilerinin ilk izleri kimlere aittir?
 15. Sümerler ürettikleri şeyleri nereye koyuyordu?
 16. Yalnızca maliye alanında kullanılmak üzere oluşturulmuş takvim nedir?
 17. İlk çağlarda görülen en büyük göç hareketi nedir?
 18. M.Ö.722 yılında Mezopotamya'dan gelen Asurlular tarafından yıkılan devlet nedir?
 19. İnsanlar yeni taş döneminde neyi icat ettiler?

40 Clues: Tarihin konusu nedir?Sümerler ne kökenlidir?Akadların başkenti neresidir?Babillerin başkenti neresidirBilinen ilk mutlak krallık nedir?Yazı ilk kim tarafından kullanıldı?Kim sümer egemenliğine son vermiştir?İran da ilk büyük medeniyeti kim kurdu?Bir tarih araştırmacısı nasıl olmalıdır?Asurlular'ın en önemli hükümdarı kimdir?...

Tarih Bulmacası 2020-12-22

Tarih Bulmacası crossword puzzle
Across
 1. "12........ Türk takvimi" boşluğu doldurunuz.
 2. Hellen kimin uygarlığıdır?
 3. Bütün Sümer devletlerini ele geçiren kişiye ne denir?
 4. Fenikeliler'in Tunus'ta kurdukları şehrin adı?
 5. Tarih ne ile başlar?
 6. Ay yılı esaslı takvimi ilk hangi medeniyet kullandı?
 7. Tarihin bilinen ilk antlaşması nedir?
 8. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye kurulan uygarlık?
 9. Asurların başkenti neresidir?
 10. Hitit ülkesinin bir diğer adı?
 11. Mit kelimesi hangi Yunanca kelimeden gelir?
 12. Tarih bilimi sosyal bilim midir, pozitif bilim midir?
 13. Akadların başkenti neresidir?
 14. Bilinen ilk mutlak krallığın adı nedir?
 15. Zerdüşlük dininin diğer adı nedir?
 16. Tarihteki ilk anayasayı hazırlayan uygarlığın adı?
 17. Tarihi konusu nedir?
 18. krallarının 4'ü de peygamber olan uygarlık?
 19. Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilen kişi?
 20. Tarihi olay nedir?
 21. Mezopotamya da yaygın olarak kullanılan madde nedir?
 22. Soğd alfabesiyle yazılan yazılan Türklerin ilk yazılı metninin adı?
Down
 1. Tüccar ve çiftçilere ne denirdi?
 2. Jülyen takvimi geliştiren kişi kimdir?
 3. Çin medeniyetinin en belirgin özelliği?
 4. Yazı ilk defa hangi uygarlık tarafından kullanıldı?
 5. Celali takvimde yıl başı olan ay?
 6. yunanlar hangi olayı takvim başlangıcı olarak kabul eder?
 7. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalarla tanınan uygarlığın adı?
 8. İskender imparatorluğu neyi buldu?
 9. Aurelius augustinus'un kitabının adı nedir?
 10. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında en yardımcı bilim dalı hangisidir?
 11. Orta Doğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye eskiden ne denirdi?
 12. Askeri okullar için tarihi alem kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 13. Yogayı geliştiren toplum?
 14. İlk şehir devletine ne denir?
 15. Teolog'un anlamı nedir?
 16. Sümerliler'in ürettikleri şeyleri koydukları tapınağın adı nedir?
 17. Sigilografya nedir?
 18. ilk meşruti krallık?
 19. Takvimlerin en önemli özellikleri nedir?
 20. Tarih bilimi nasıl bir bilimdir?
 21. Tarihi olgu nedir?

43 Clues: Tarihi olay nedir?Tarihi olgu nedir?Sigilografya nedir?Tarih ne ile başlar?ilk meşruti krallık?Tarihi konusu nedir?Teolog'un anlamı nedir?Yogayı geliştiren toplum?Hellen kimin uygarlığıdır?Asurların başkenti neresidir?İlk şehir devletine ne denir?Akadların başkenti neresidir?Hitit ülkesinin bir diğer adı?Tüccar ve çiftçilere ne denirdi?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 2. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 3. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 4. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 5. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 6. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 7. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 8. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 9. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 10. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 11. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 12. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 13. Pers imparatorları ülkelerini ...... adı verilen eyaletere böler
 14. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 15. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 16. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 17. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
Down
 1. İsim bilgisi
 2. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 3. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 4. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 5. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 6. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 7. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 8. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 9. Tarih ........den ibarettir
 10. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 11. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 12. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 13. En uzun süren tarih öncesi çağ
 14. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 15. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 16. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
 17. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 18. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 19. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 20. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 21. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 22. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 23. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. En uzun süren tarih öncesi çağ
 2. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 3. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 4. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 5. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 6. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 7. İsim bilgisi
 8. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 9. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 10. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 11. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 12. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 13. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 14. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 15. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 16. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 17. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 18. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 19. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
Down
 1. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 2. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 3. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 4. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 5. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 6. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 7. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 8. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 9. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
 10. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 11. Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimi
 12. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 13. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 14. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 15. Tarih ........den ibarettir
 16. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 17. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 18. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 19. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 20. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 21. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 2. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 3. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 4. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 5. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 6. Tarih ........den ibarettir
 7. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 8. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 9. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 10. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 11. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 12. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 13. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 14. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 15. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 16. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 17. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 18. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 19. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 20. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
Down
 1. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 2. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 3. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 4. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 5. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 6. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 7. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 8. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 9. Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimi
 10. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 11. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 12. İsim bilgisi
 13. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 14. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 15. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 16. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 17. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 18. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 19. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 20. En uzun süren tarih öncesi çağ

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayaetnografya t tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
 2. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi kimdir?
 3. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 4. Sümer egemenliğine son veren uygarlık hangisidir?
 5. En uzun süren tarih öncesi çağ
 6. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi kimdir?
 7. Tarih ........den ibarettir
 8. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol hangisidir?
 9. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet hangisidir?
 10. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit hangisidir?
 11. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işarete ne denir?
 12. Eski paraları inceleyen bilim dalı hangisidir?
 13. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 14. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 15. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke neresidir?
 16. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk hangisidir?
 17. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 18. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemidir
 19. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
Down
 1. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 2. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaştma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet hangisidir?
 3. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlarıdır
 4. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi kimdir?
 5. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 6. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri neresidir?
 7. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 8. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 9. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumun ....... denir
 10. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 11. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişiye denir
 12. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak hangisidir?
 13. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 14. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 15. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 16. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 17. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke neresidir?
 18. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi kimdir?
 19. İsim bilgisi
 20. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç

39 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimEski paraları inceleyen bilim dalı hangisidir?Sümer egemenliğine son veren uygarlık hangisidir?Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 2. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
 3. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 4. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 5. En uzun süren tarih öncesi çağ
 6. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 7. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 8. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 9. Güneş yılı esasına göre düzenlenen takvimlerde her yüz yıla ne denir?
 10. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 11. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 12. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 13. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 14. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 15. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 16. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 17. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 18. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 19. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
Down
 1. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 2. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 3. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 4. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 5. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 6. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 7. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 8. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 9. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 10. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 11. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 12. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 13. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 14. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 15. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 16. İsim bilgisi
 17. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 18. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 19. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 20. Tarih ........den ibarettir
 21. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 2. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 3. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 4. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 5. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 6. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 7. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 8. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 9. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 10. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 11. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 12. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 13. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 14. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 15. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 16. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 17. En uzun süren tarih öncesi çağ
 18. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 19. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 20. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
Down
 1. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 2. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 3. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 4. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 5. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 6. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 7. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 8. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 9. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 10. İsim bilgisi
 11. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 12. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 13. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 14. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 15. Tarih ........den ibarettir
 16. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
 17. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 18. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 19. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 20. Güneş yılı esasına göre düzenlenen takvimlerde her yüz yıla ne denir?

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 2. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 3. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 4. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 5. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 6. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 7. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 8. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 9. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 10. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 11. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 12. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 13. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 14. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 15. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 16. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 17. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 18. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 19. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 20. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 21. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
Down
 1. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 2. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 3. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 4. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 5. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 6. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 7. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 8. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 9. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
 10. Tarih ........den ibarettir
 11. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 12. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 13. En uzun süren tarih öncesi çağ
 14. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 15. Pers imparatorları ülkelerini ...... adı verilen eyaletere böler
 16. İsim bilgisi
 17. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 18. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 19. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 2. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 3. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 4. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 5. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 6. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 7. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 8. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 9. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 10. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 11. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 12. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 13. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 14. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 15. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 16. Pers imparatorları ülkelerini ...... adı verilen eyaletere böler
 17. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 18. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 19. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 20. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 21. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 22. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
Down
 1. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 2. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 3. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 4. En uzun süren tarih öncesi çağ
 5. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 6. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 7. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 8. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 9. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 10. Tarih ........den ibarettir
 11. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 12. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 13. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 14. İsim bilgisi
 15. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 16. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 17. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 18. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 2. Tarih ........den ibarettir
 3. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 4. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 5. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 6. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 7. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 8. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 9. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 10. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 11. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 12. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 13. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 14. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 15. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 16. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 17. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 18. İsim bilgisi
 19. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
Down
 1. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 2. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 3. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 4. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
 5. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 6. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 7. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 8. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 9. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 10. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 11. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 12. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 13. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 14. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 15. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 16. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 17. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 18. En uzun süren tarih öncesi çağ
 19. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 20. Pers imparatorları ülkelerini ...... adı verilen eyaletere böler
 21. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 2. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 3. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 4. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 5. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 6. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 7. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 8. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 9. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 10. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 11. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 12. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 13. Tarih ........den ibarettir
 14. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 15. Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimi
 16. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 17. İsim bilgisi
 18. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 19. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 20. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
 21. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 22. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 23. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 24. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 25. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
Down
 1. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 2. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 3. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 4. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 5. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 6. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 7. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 8. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 9. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 10. En uzun süren tarih öncesi çağ
 11. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 12. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 13. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 14. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 15. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmaca 2020-12-21

Tarih Bulmaca crossword puzzle
Across
 1. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 2. En uzun süren tarih öncesi çağ
 3. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 4. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 5. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 6. Tarih ........den ibarettir
 7. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 8. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 9. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 10. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 11. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 12. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
 13. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 14. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 15. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 16. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 17. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
Down
 1. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 2. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 3. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 4. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 5. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 6. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 7. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 8. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 9. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
 10. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 11. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 12. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 13. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 14. İsim bilgisi
 15. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 16. Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimi
 17. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 18. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 19. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 20. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 21. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri
 22. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 23. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Huri Nisa Özkan-9D-9403-İzzet Baysal Anadolu Lisesi-Tarih Dersi 2020-12-21

Huri Nisa Özkan-9D-9403-İzzet Baysal Anadolu Lisesi-Tarih Dersi crossword puzzle
Across
 1. Bilinen ilk düzenli ve sürekli ordu teşkilatını hangi uygarlık meydana getirmiştir?
 2. Eski paraları inceleyen bilim dalı
 3. Yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret
 4. "Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?
 5. Bilginin objektifliğinin sağlanmasında tarih bilimi açısından en güvenilir kaynak
 6. Sümerlerde site denilen şehir devletlerinin başında "ensi" veya "patesi" adı verilen ....... krallar bulunurdu
 7. Sümer egemenliğine son veren uygarlık
 8. Türkiye'de 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan yerleşke
 9. Bireyin gerek sosyalleşmesi gerekse kendi yaşam deneyimlerinin etkisiyle tarihin farkında olması durumuna ........... denir
 10. Geography adlı eserinde coğrafya terimini ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu olan kişi
 11. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 7km kadar güneybatısında kalan yerleşke
 12. Mısırlılar Nil nehrinin taşma vaktinden yola çıkarak yılı ..... mevsime ayırmışlardır
 13. Altay Türklerine ait "Yaratılış Efsanesi" kim tarafından tespit edilmiştir?
 14. Eski Yunan şehir devletlerinde M.Ö. 6.yüzyılda zor kullanarak yasal ve hukuki olmayan yollarla yönetimi ele geçiren kişi
 15. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı
 16. Deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti ile uğraşan Anadolu uygarlığı
 17. Toplumsal düzeni sağlamak ve devletin otoritesini hissettirmek amacıyla Babiller döneminde hangi kanunlar hazırlanmıştır?
 18. Patesi, çevresindeki sitelere hakim olursa ...... ünvanını alırdı
 19. İmparatorluk dönemini başlatan "Augustus" ünvanını alan kişi
 20. Başlangıçtan günümüze gelen ve geleceğe doğru akan kesintisiz süreç
Down
 1. Tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk
 2. Sümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilim
 3. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvim
 4. Gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile bunların fiziksel ve kimyasal yapılarını inceleyen bilim dalı
 5. Suriye toprakları için Hititlerle 16 yıl savaştıktan sonra bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalayan medeniyet
 6. İsim bilgisi
 7. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkan geçmişi yeniden değerlendiren Alman tarihçi
 8. Lidyalıların başkenti Sardes'ten başlayarak İran başkenti Sus'a kadar uzanan yol
 9. Merkezi otoriteyi güçlendirmek ve eyaletler arası iletişimi sağlamak için tarihin ilk düzenli posta teşkilatını kuran medeniyet
 10. Aynı atadan türediklerine inanan, aralarında belirli bir hiyerarşi bulunmayan, kararlarını topluluğun bilge kişilerine danışarak alan insanlar topluluğu
 11. İskenderiye'de yetişen, yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen kişi
 12. Tarih ........den ibarettir
 13. En uzun süren tarih öncesi çağ
 14. Askeri okullar için Tarih-i Alem adıyla bir tarih ders kitabı hazırlayan Türk tarihçi
 15. Toplumların gelenek, örf-adet ve yaşayışlarını, hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim dalı
 16. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'daki 147m yüksekliğindeki piramit
 17. Olayların sonuçları neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli gelişmeler
 18. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek tanrı kabul edildiği inanç sistemi
 19. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan "Bugut Yazıtı" hangi alfabe ile yazılmıştır?
 20. Anadolu'da ilk yerleşme yeri olarak kabul edilen yerleşim yeri

40 Clues: İsim bilgisiTarih ........den ibarettirEn uzun süren tarih öncesi çağEski paraları inceleyen bilim dalıSümer egemenliğine son veren uygarlıkHz. Ömer döneminde oluşturulmuş takvimSümerlerin çivi yazsını bulmasıyla başlayan bilimTarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk"Site" adı verilen ilk şehir devletlerini kimler kurmuştur?...

Tarih Bulmacası 2020-12-22

Tarih Bulmacası crossword puzzle
Across
 1. "12........ Türk takvimi" boşluğu doldurunuz.
 2. Hellen kimin uygarlığıdır?
 3. Bütün Sümer devletlerini ele geçiren kişiye ne denir?
 4. Fenikeliler'in Tunus'ta kurdukları şehrin adı?
 5. Tarih ne ile başlar?
 6. Ay yılı esaslı takvimi ilk hangi medeniyet kullandı?
 7. Tarihin bilinen ilk antlaşması nedir?
 8. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye kurulan uygarlık?
 9. Asurların başkenti neresidir?
 10. Hitit ülkesinin bir diğer adı?
 11. Mit kelimesi hangi Yunanca kelimeden gelir?
 12. Tarih bilimi sosyal bilim midir, pozitif bilim midir?
 13. Akadların başkenti neresidir?
 14. Bilinen ilk mutlak krallığın adı nedir?
 15. Zerdüşlük dininin diğer adı nedir?
 16. Tarihteki ilk anayasayı hazırlayan uygarlığın adı?
 17. Tarihi konusu nedir?
 18. Krallarının 4'ü de peygamber olan uygarlık?
 19. Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilen kişi?
 20. Tarihi olay nedir?
 21. Mezopotamya da yaygın olarak kullanılan madde nedir?
 22. Soğd alfabesiyle yazılan yazılan Türklerin ilk yazılı metninin adı?
Down
 1. Tüccar ve çiftçilere ne denirdi?
 2. Jülyen takvimi geliştiren kişi kimdir?
 3. Çin medeniyetinin en belirgin özelliği?
 4. Yazı ilk defa hangi uygarlık tarafından kullanıldı?
 5. Celali takvimde yıl başı olan ay?
 6. yunanlar hangi olayı takvim başlangıcı olarak kabul eder?
 7. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalarla tanınan uygarlığın adı?
 8. İskender imparatorluğu neyi buldu?
 9. Aurelius augustinus'un kitabının adı nedir?
 10. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında en yardımcı bilim dalı hangisidir?
 11. Orta Doğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye eskiden ne denirdi?
 12. Askeri okullar için tarihi alem kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 13. Yogayı geliştiren toplum?
 14. İlk şehir devletine ne denir?
 15. Teolog'un anlamı nedir?
 16. Sümerliler'in ürettikleri şeyleri koydukları tapınağın adı nedir?
 17. Sigilografya nedir?
 18. İlk meşruti krallık?
 19. Takvimlerin en önemli özellikleri nedir?
 20. Tarih bilimi nasıl bir bilimdir?
 21. Tarihi olgu nedir?

43 Clues: Tarihi olay nedir?Tarihi olgu nedir?Sigilografya nedir?Tarih ne ile başlar?İlk meşruti krallık?Tarihi konusu nedir?Teolog'un anlamı nedir?Yogayı geliştiren toplum?Hellen kimin uygarlığıdır?Asurların başkenti neresidir?İlk şehir devletine ne denir?Akadların başkenti neresidir?Hitit ülkesinin bir diğer adı?Tüccar ve çiftçilere ne denirdi?...

Tarih Bulmacası 2020-12-22

Tarih Bulmacası crossword puzzle
Across
 1. Tarihi olgu nedir?
 2. Çin medeniyetinin en belirgin özelliği?
 3. Ay yılı esaslı takvimi ilk hangi medeniyet kullandı?
 4. Asurların başkenti neresidir?
 5. Celali takvimde yıl başı olan ay?
 6. Bilinen ilk mutlak krallığın adı nedir?
 7. Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında en yardımcı bilim dalı hangisidir?
 8. Tarihin bilinen ilk antlaşması nedir?
 9. Bütün Sümer devletlerini ele geçiren kişiye ne denir?
 10. Aurelius augustinus'un kitabının adı nedir?
 11. Tarihteki ilk anayasayı hazırlayan uygarlığın adı?
 12. Tarihi konusu nedir?
 13. Yazı ilk defa hangi uygarlık tarafından kullanıldı?
 14. Sigilografya nedir?
 15. İlk meşruti krallık?
 16. İlk şehir devletine ne denir?
 17. Mit kelimesi hangi Yunanca kelimeden gelir?
 18. Orta Doğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye eskiden ne denirdi?
 19. Yogayı geliştiren toplum?
 20. Tarihi olay nedir?
 21. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeye kurulan uygarlık?
 22. Çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalarla tanınan uygarlığın adı?
 23. Mezopotamya da yaygın olarak kullanılan madde nedir?
Down
 1. Takvimlerin en önemli özellikleri nedir?
 2. Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilen kişi?
 3. Tarih bilimi nasıl bir bilimdir?
 4. Soğd alfabesiyle yazılan yazılan Türklerin ilk yazılı metninin adı?
 5. Tüccar ve çiftçilere ne denirdi?
 6. İskender imparatorluğu neyi buldu?
 7. Sümerliler'in ürettikleri şeyleri koydukları tapınağın adı nedir?
 8. Askeri okullar için tarihi alem kitabı hazırlayan kişi kimdir?
 9. "12........ Türk takvimi" boşluğu doldurunuz.