Ετυμολογικό σταυρόλεξο 7 (20032021)

12345678
Across
  1. 2. επιθετικός προσδιορισμός του ιατρού, αυτός που θεραπεύει
  2. 7. η κατάσταση στην οποία δεν γνωρίζουμε την αλφάβητο, η αγραμματοσύνη
  3. 8. η κατάσταση καλλιέργειας πίστης σε ένα άτομο, ιδέα ή πνευματική οντότητα
Down
  1. 1. η διαρκής ανακυκλούμενη διαδικασία πνοής
  2. 3. ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ, ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ
  3. 4. το αποτέλεσμα του ορύσσω (σκάβω) διαμέσου τμήματος γης
  4. 5. ειναι η αποδειξη της βροτότητας ή αλλιώς θνητότητας του ανθρώπου
  5. 6. η κατάσταση η οποία εξυπηρετεί (πληρεί) τους νόμους, τέτοια είναι η κατάσταση του σύμπαντος