FİİLDE YAPI (siradandersler.com)

12345678910
Across
  1. 3. Anlamca kalıplaşmış birleşik fiillere örnek olan ve çoğunlukla mecaz olan sözcük guruplarına ne denir?
  2. 4. Kurallı birleşik fiiller kaça ayrılır?
  3. 9. “Küçük çocuk koridorda düşeyazdı.” Cümlesindeki kurallı birleşik fiilin türü hangisidir?
  4. 10. “Kitap okurken uyuyakalmış.” Cümlesindeki kurallı birleşik fiilin türü nedir?
Down
  1. 1. Bir işi yapabileceği anlamı taşıyan kurallı birleşik fiil hangisidir?
  2. 2. “Sokağın başındaki tarihi bina yıkıldı.” Cümlesindeki fiilin yapısı nedir?
  3. 5. “Kuşların hepsi birden uçuverdi.” Cümlesindeki kurallı birleşik fiilin türü hangisidir?
  4. 6. Başka bir sözcükle birleşmemiş ve yapım eki almamış fiillere ne denir?
  5. 7. İki kelime arasında herhangi bir ses olayı olursa nasıl yazılır?
  6. 8. “Maalesef Ayberk de hasta oldu.” Cümlesinde hangi fiil türü kullanılmıştır?