"Mokslo atviruko" vasaros kryžiažodis

12345678910111213
Across
 1. 4. Nekintantis skaitmeninis identifikatorius, kurį rekomenduojama suteikti moksliniams straipsniams ir publikuotiems duomenų rinkiniams.
 2. 5. Akronimas, kuriuo apibūdinami duomenys, kurie yra surandami, prieinami, sąveikūs ir tinkami pakartotinai naudoti.
 3. 7. Nekintantis autoriaus identifikatorius, kurį mokslininkai gali gauti nemokamai užsiregistravę jį administruojančios organizacijos puslapyje.
 4. 10. Struktūruota informacija, aprašanti mokslinių tyrimų duomenis.
 5. 11. Atvirosios prieigos kelias (spalva), kai už atitinkamą mokestį leidėjas straipsnį publikuoja atvirąja prieiga.
 6. 12. Atveriamiems mokslo rezultatams rekomenduojama suteikti CC arba kūrybinių... licenciją.
 7. 13. Kiekvieno failo pakeitimo išsaugojimas, sukuriant naują failo versiją.
Down
 1. 1. Sąvoka, naudojama veiksmams, atliekamiems su mokslinių tyrimų duomenimis, apibūdinti - "mokslinių tyrimų duomenų..."
 2. 2. Akronimas, naudojamas kaip trumpesnis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo pavadinimas.
 3. 3. Terminas, apibūdinantis mokslinius tyrimus, į kurių procesą įtraukiama visuomenė: "... mokslas".
 4. 6. Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas.
 5. 8. Duomenų talpyklų katalogas: re3...
 6. 9. 2021 m. startuojanti Europos Sąjungos mokslo finansavimo programa: "Europos...".