Svensk politik

123456789
Across
  1. 3. Förslag som kommer från enskild ledamot av riksdagen
  2. 7. Förkortning för statens offentliga utredningar
  3. 8. Regeringens förslag till statsbudget
  4. 9. Granskar förslag till förändringar i eller nya lagar
Down
  1. 1. Förslag som kommer från regeringen till riksdagen
  2. 2. Ett lands grundlagar
  3. 4. Samlade termen för lagar, förarbeten och föreskrifter
  4. 5. Riksdagen är indelad i 15 sådana
  5. 6. folkstyre