Don't remember it? Tough cookies. There is no way to recover it.

« Back to Sagutin ang mga sumusunod na palaisipan na makikita sa ibaba.