PDF Word Share

Untitled

                   
                 
                 
     
                 
                 
               
               
               
                 
 
                   
                   
                   
     
                     
                     
                     
                     
                   
                   
         
                     
                     
                     
                     
                     
Across
  1. 4. Збільшувальний прилад
  2. 6. Що викликає краса природи в душі кожного з нас?
  3. 7. Прилад для вимирювання температури
  4. 9. Все те, що оточує людину
Down
  1. 1. Знання людини про природу
  2. 2. Природнича наука вивчаюча усі небесні тіла
  3. 3. Явище, пов'язане з поширенням світла
  4. 5. Явище, пов'язане з рухом тіл
  5. 7. Прилад, призначений для спостереження небесних тіл
  6. 8. Наука вивчаюча тіла живої природи