Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Ünite - 1: Tarih ve Zaman

123456789101112
Across
 1. 5. Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlık
 2. 7. Tarih biliminde insanlığı etkileyen evrensel bir olayla başlayan ve evrensel bir olayla biten siyasi, sosyal ve ekonomik yönden benzerlikler gösteren dönem
 3. 8. İnsanın iskeleti, kafatası inceleyen ve ırklara göre sınıflandırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 4. 9. Tarih biliminde elde edilen verilerin gerçekliğinin ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşama
 5. 10. Tarih biliminde insanlar tarafından meydana getirilen, insanları ilgilendiren, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan kısa süreli gelişme
 6. 11. Türklerin tarihte kullandıkları takvimler içerisinde ay yılını esas alan tek takvim
 7. 12. Sümerler Tarihte ay yılını esas takvimi icat eden uygarlık
Down
 1. 1. Tarih biliminde elde edilen verilerin zaman, mekân ve konuya göre bölümlere ayrıldığı ve yazılacak eserin planının belirlendiği aşama
 2. 2. Eski paraları inceleyerek devletlerin siyasi ve ekonomik durumu hakkında bilgi veren bilim dalı
 3. 3. Eski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 4. 4. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam Başkanlığında bir heyete yaptırılan takvim
 5. 6. Batı dünyasında Avrupa tarihi merkezli dönemlendirmeyi ilk kullanan tarihçi