Share Focus Mode

9. kl keemia põhimõisted

123456789101112131415
Across
 1. 2. – aine, mis annab lahusesse vesinikioone.
 2. 6. – suurim aine kogus, mis võib lahustuda kindlas lahusti (või lahuse) koguses kindlal temperatuuril.
 3. 10. – negatiivse laenguga ioon.
 4. 11. – lihtaine, millel puuduvad metallidele
 5. 13. – vees lahustuv tugev alus (hüdroksiid).
 6. 15. – aine, mis muudab värvust happe või aluse lisamisel lahusele (värvus sõltub lahuse pH väärtusest).
Down
 1. 1. – aine, milles metallikatioonid on seostunud hüdroksiidioonidega.
 2. 3. – üliväikesed negatiivse laenguga osakesed, mis moodustavad aatomis tuuma ümbritseva elektronkatte.
 3. 4. – aine, mis annab lahusesse hüdroksiidioone.
 4. 5. – süsivesinikust tuletatud ühend, mis sisaldab ühte või mitut hüdroksüülrühma (—OH-rühma).
 5. 7. / süsivesinik, mille molekul sisaldab ainult üksiksidemeid.
 6. 8. – aine, mis koosneb ainult ühe keemilise elemendi aatomitest.
 7. 9. – aine hulga ühik (Avogadro arv aineosakesi).
 8. 12. omadused.
 9. 14. – positiivse laenguga ioon.