Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

BİRİNCİ ÜNİTE: TARİH ve ZAMAN BULMACASI - 2

123456789101112
Across
 1. 2. Hikâyeci Tarih Yazıcılığı’nın öncüsü olarak kabul edilen ünlü ilkçağ tarihçisi
 2. 4. Geçmişte yaşamış şahısların adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı
 3. 6. Tarih biliminde olayların sonuçlarına bağlı olarak uzun süreçte meydana gelen gelişme
 4. 7. Tarih biliminde elde edilen verilerin zaman, mekân ve konuya göre bölümlere ayrıldığı ve yazılacak eserin planının belirlendiği aşama
 5. 9. Biri Milattan Önceki diğeri Milattan Sonraki döneme ait verilen iki tarih arasındaki zaman farkını bulmak için hangi işlem yapılır
 6. 10. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının her türlü faaliyetini yer-zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, tarafsız bir şekilde inceleyen sosyal bilim
 7. 11. Eski paraları inceleyerek devletlerin siyasi ve ekonomik durumu hakkında bilgi veren bilim dalı
 8. 12. Temeli Mısır takvimine dayanan İyon, Yunan ve Roma Uygarlıkları tarafından geliştirilen ve günümüzde en yaygın kullanılan takvim
Down
 1. 1. Osmanlı Devleti’nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvim
 2. 3. Toplumların yaşayış, örf ve adetlerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı
 3. 5. Tarihte Ay yılını esas alan takvimi icat eden uygarlık
 4. 8. Osmanlı Devleti’nde devletin resmi tarihçilerine verilen isim