Share Focus Mode

EU

123456
Across
  1. 3. Skriver på egen hand förslag till domslut i EU-domstolen
  2. 6. Den som har i uppgift att formulera EU-parlamentets åsikt
Down
  1. 1. Lagstiftar tillsammans med EU-parlamentet
  2. 2. EU:s enda direkt folkvalda institution
  3. 4. Har som uppgift att representera EU utåt
  4. 5. Förkortning för den ekonomiska och monetära unionen inom EU