Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

For Beginners

1234567
Across
  1. 1. bo'g'lovchi predlog
  2. 5. Yashash joyi
  3. 6. Juda shirin
  4. 7. ...dagi tengdoshim (ko'rsatuv)
Down
  1. 1. M.o.P.ning so'roq so'zi?
  2. 2. Tanadagi bilakdan pastki qism
  3. 3. 1-11 sinf vakilli
  4. 4. He/him/... (olmosh)
  5. 7. juda...