Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Internet

123456789
Across
  1. 3. mrežna adresa svakog resursa na mreži, skraćeno
  2. 5. usluga interneta za objavljivanje i dohvaćanje mrežnih stranica
  3. 6. znak da je neko djelo autorsko, c u kružiću
  4. 8. tražilica, prvo slovo b
  5. 9. svjetska mreža povezanih računala
Down
  1. 1. programi koji se mogu koristiti bez ograničenja i naknade
  2. 2. servis za pretraživanje weba
  3. 4. najpoznatija tražilica
  4. 7. protokol za web, sigurniji