Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

nyheter

123456789101112131415
Across
 1. 3. Någon som är istället för någon annan
 2. 5. många människor på samma plats
 3. 8. Blir större i antal
 4. 10. Person som har har medborgarskap i ett visst land
 5. 12. Något som finns endast en kort period
 6. 13. Blir mindre i antal
 7. 14. Är en regel
 8. 15. Nyheterna spelades in denna dag
Down
 1. 1. Bestämmer om migrationen
 2. 2. Ok att bo i ett land även om man inte är medborgare
 3. 3. Något man kan följa för att göra rätt (plural)
 4. 4. Stadsepidemiolog som säger att vi inte kan vara mer än 50 personer på samma plats.
 5. 6. Kan man ge när man föreslår något
 6. 7. Något som skiljer något åt
 7. 9. Kan vara konst men också olika seder som människor har i olika länder
 8. 11. något man kommit överens om