Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

OSMANLI ARAYIŞ YILLARI

123456789101112131415161718
Across
 1. 1. isim, tarih Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret
 2. 5. isim Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
 3. 6. askerlik Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri
 4. 8. isim Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev, yurtluk
 5. 10. tarih Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
 6. 11. isim, tarih Kapı kulu teşkilatının piyade sınıfı
 7. 13. tarih Osmanlı Devleti'nde başbakan, veziriazam, sadır
 8. 14. avrupadaki dini alandaki yenilik
 9. 15. isim, hukuk Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
 10. 16. isim, tarih Osmanlı Devleti'nde, kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve genellikle din işlerinden sorumlu olan üye
 11. 18. isim Bir ülkenin başkenti veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık,
Down
 1. 2. tarih Osmanlı Devleti'nde en büyük sivil veya askerî yönetim bölgesi
 2. 3. İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer
 3. 4. isim Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
 4. 6. Medresede veya camide öğretmen
 5. 7. Tanzimata kadar her türlü davaya Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme boşanma nafaka miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları
 6. 8. Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet etme biçimi
 7. 9. toplum bilimi Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş vb. değerli madenlere bağlayan ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi
 8. 12. Başlıca görevi yasama devlet bütçesini çıkarma hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler yasama kurulu yasama meclisi yasama organ
 9. 14. özel, isim XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı
 10. 17. isim Bir yeri ele geçirme