Share Focus Mode

Politiska ideologier

12345
Across
  1. 4. Betonar den enskilde individens frihet
  2. 5. Vill att folket via staten ska äga till exempel industrier
Down
  1. 1. Målet med ideologin är att skapa en hållbar utveckling i samhället
  2. 2. Politisk ideologi som vill bevara hur samhället ser ut
  3. 3. Förespråkar stark stat med en liten elit som ska styra samhället