Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Sude Şahin 9/D 9343 TARİH PROJE ÖDEVİ

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
Across
 1. 1. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında etkili olan maddelerden bir tanesi
 2. 8. Tarihi olayların zamanının bilinmesi,neden sonuç ilişkisi kurulmasında tarihe yardımcı olan bilim dalı
 3. 12. Hammurabi kanunlarını meydana getiren ilk mutlak krallık
 4. 13. Kültür Bilimi
 5. 14. Hammurabi kanunlarını meydana getiren ilk mutlak krallık
 6. 15. Hiyeroglif adıyla bilinen kendilerine özgü resim yazısını kullanan uygarlık
 7. 20. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının siyasi,sosyal vb faaliyetlerini inceleyen bilim
 8. 21. Üzerinde yazı bulunan her türlü malzeme
 9. 22. Tarihi kaynakları dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 10. 23. Ay yılı esasına göre düzenlenen takvim
 11. 25. Tarih olayları tarafsız gözle inceleyerek gerçeği bulmaya çalışır,görüşü tarihin hangi özelliğini öne çıkartmaktadır
 12. 28. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi
 13. 31. Sardes'ten başlayarak Sus'a kadar ulaşan Kral Yolu'nu yapan medeniyet
 14. 32. Armalarda yer alan sembollerin anlamlarını açıklayan bilim
 15. 33. Miladi takvimin başlangıcı
 16. 34. Sözlü kaynaklardan bir tanesi
 17. 35. Tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekilleri vb açıklayan tarih bilimi
 18. 37. Dünyanın altı günde yaratıldığı ifadesinden hareketle tarihi altı döneme ayıran Hristiyan teolog
 19. 39. Dicle ve Fırat nehri arasında kalan bölge
 20. 40. Bir toplumda insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara denir
 21. 41. Kağıt ve matbaayı icat eden ilk çağ uygarlığı
Down
 1. 2. Hintlilerin Kast Sistemi adını verdikleri sistemde vaysiyalar sınıfında kimler bulunur
 2. 3. Hititlerin ....... adı verilen kraliçeleri
 3. 4. Tarih öncesi çağları, Tarih çağlarından ayıran temel özellik
 4. 5. Eski Taş Çağına ait insan barınaklarından yurdumuzda en tanınmışı
 5. 6. İnsanın su,toprak,ateş ve eterden meydana geldiğine inanan
 6. 7. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkarak geçmişi yeniden dönemlendiren alman tarihçi
 7. 9. Tarihte ilk kez elekturum adı verilen madeni parayı kullanmışlardır
 8. 10. İlk çağ uygarlıkları öncelikli yerleşim alanı olarak kullanmıştır
 9. 11. Tarih bilimi için yazılı kaynak ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlarda faydalanılan bilim
 10. 16. Elamlıların başkenti
 11. 17. İnsanlık tarihinin en uzun devresini oluşturan Tarih Öncesi dönem
 12. 18. Yazının icadından önceki döneme denir
 13. 19. Ege ve Yunan uygarlığı .......... , Miken(Akalar) ve Yunan olmak üzere üç döneme ayrılmıştır
 14. 24. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölge
 15. 26. Yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen bilgin
 16. 27. Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluk
 17. 29. Asurluların başkenti
 18. 30. Yazıları,alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini inceler
 19. 36. Sümerlere ait olan destanlardan bir tanesi
 20. 38. Yalnızca maliye alanında kullanılmak üzere geliştirilen takvim