Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

SUDE ŞAHİN 9/D 9343 TARİH PROJE ÖDEVİ İBAL

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Across
 1. 4. Ay yılı esasına göre düzenlenen takvimi yazınız.
 2. 6. Yalnızca maliye alanında kullanılmak üzere geliştirilen takvim hangisidir?
 3. 8. Tarih olayları tarafsız gözle inceleyerek gerçeği bulmaya çalışır,görüşü tarihin hangi özelliğini öne çıkartmaktadır?
 4. 9. Tarih öncesi çağları, tarih çağlarından ayıran temel özellik nedir?
 5. 11. Eski paraları inceleyen bilimi yazınız.
 6. 12. Hammurabi kanunlarını meydana getiren,ilk mutlak krallık hangisidir?
 7. 15. Toplumların gelenek,örf,adet ve yaşayışlarını,hayat tarzlarını ve bunların ortaya koyduğu maddi ürünleri inceleyen bilim hangisidir?
 8. 16. Asurluların başkenti neresidir?
 9. 22. Hiyeroglif adıyla bilinen kendilerine özgü resim yazısını kullanan uygarlık hangisidir?
 10. 23. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi neresidir?
 11. 25. Sümerlere ait olan destanlardan bir tanesini yazınız.
 12. 28. Yazıları,alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini inceler.
 13. 29. Yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen bilgin kimdir?
 14. 31. Kağıt ve matbaayı icat eden ilk çağ uygarlığının adını yazınız.
 15. 32. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının siyasi,sosyal vb faaliyetlerini inceleyen bilim hangisidir?
 16. 34. Tarih bilimi için yazılı kaynak ve belgelerin olmadığı tarih öncesi çağlarda faydalanılan bilim dalı hangisidir?
 17. 35. Yasaya,töreye vb. uygunluk,geçerlilik,yasallık anlamına gelen kelimeyi yazınız.
 18. 36. Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluk hangisidir?
 19. 37. Ege ve Yunan Uygarlığı .......... , Miken(Akalar) ve Yunan olmak üzere üç döneme ayrılmıştır.
 20. 39. İnsanlık tarihinin en uzun devresini oluşturan tarih öncesi döneme ne denir?
 21. 40. İran Medeniyeti ülkelerini .... adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir.
 22. 41. Tarihte ilk kez elekturum adı verilen madeni parayı kim kullanmıştır?
 23. 43. Elamlıların başkentinin adı nedir?
Down
 1. 1. Dünyanın altı günde yaratıldığı ifadesinden hareketle tarihi altı döneme ayıran Hristiyan teolog kimdir?
 2. 2. Dicle ve Fırat Nehri arasında kalan bölgenin adını yazınız.
 3. 3. 1965 yılının yüzyılını yazınız.
 4. 5. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkarak geçmişi yeniden dönemlendiren alman tarihçi kimdir?
 5. 7. Yazının icadından önceki döneme ne denir?
 6. 10. Tarihi olayların oluşumu esnasında iklimi,yeryüzü şekillerini vb. açıklayan tarih bilimi hangisidir?
 7. 13. 4 yılda bir düzenlenen yarışmaların ismi nedir?
 8. 14. Sardes'ten başlayarak Sus'a kadar ulaşan Kral Yolu'nu hangi medeniyet yapmıştır?
 9. 17. Eski Taş Çağına ait insan barınaklarından yurdumuzda en tanınmış olanını yazınız.
 10. 18. Hintlilerin Kast Sistemi adını verdikleri sistemde vaysiyalar sınıfında kimler bulunur?
 11. 19. Tarihi kaynakları dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalı nedir?
 12. 20. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgenin ismi nedir?
 13. 21. Bir toplumda insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara denir.
 14. 24. Hititlerin yönetimde etkili olan kraliçelerinin ismi nedir?
 15. 26. Tarihi olayların zamanının bilinmesi,neden sonuç ilişkisi kurulmasında tarihe yardımcı olan bilim dalı hangisidir?
 16. 27. İlk Çağ uygarlıkları öncelikli yerleşim alanı olarak nereyi kullanmıştır?
 17. 30. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında etkili olan maddelerden bir tanesini yazınız.
 18. 33. Üzerinde yazı bulunan her türlü malzemeye verilen ismi yazınız.
 19. 38. Armalarda yer alan sembollerin anlamlarını açıklayan bilimi yazınız.
 20. 42. Sözlü kaynaklardan bir tanesini yazınız.