Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Sude Şahin 9/D 9343 TARİH PROJE ÖDEVİ

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
Across
 1. 4. Hintlilerin Kast Sistemi adını verdikleri sistemde vaysiyalar sınıfında kimler bulunur
 2. 6. Yalnızca maliye alanında kullanılmak üzere geliştirilen takvim
 3. 7. Tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekilleri vb açıklayan tarih bilimi
 4. 12. Ay yılı esasına göre düzenlenen takvim
 5. 13. Yerküre üzerine meridyen denilen hayali çizgileri çizen bilgin
 6. 14. Dünyanın altı günde yaratıldığı ifadesinden hareketle tarihi altı döneme ayıran Hristiyan teolog
 7. 16. Tarih bilimi için yazılı kaynak ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlarda faydalanılan bilim
 8. 19. Hammurabi kanunlarını meydana getiren ilk mutlak krallık
 9. 20. Ege ve Yunan uygarlığı .......... , Miken(Akalar) ve Yunan olmak üzere üç döneme ayrılmıştır
 10. 26. Armalarda yer alan sembollerin anlamlarını açıklayan bilim
 11. 27. İlk çağ uygarlıkları öncelikli yerleşim alanı olarak kullanmıştır
 12. 29. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında etkili olan maddelerden bir tanesi
 13. 30. Tarihte ilk kez elekturum adı verilen madeni parayı kullanmışlardır
 14. 34. Sardes'ten başlayarak Sus'a kadar ulaşan Kral Yolu'nu yapan medeniyet
 15. 35. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölge
 16. 37. Hititlerin ....... adı verilen kraliçeleri
 17. 38. Yazıları,alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini inceler
 18. 39. Üzerinde yazı bulunan her türlü malzeme
Down
 1. 1. Tarih öncesi çağları, Tarih çağlarından ayıran temel özellik
 2. 2. Dicle ve Fırat nehri arasında kalan bölge
 3. 3. Tarih olayları tarafsız gözle inceleyerek gerçeği bulmaya çalışır,görüşü tarihin hangi özelliğini öne çıkartmaktadır
 4. 5. Voetius'un üçlü sisteminden yola çıkarak geçmişi yeniden dönemlendiren alman tarihçi
 5. 8. Eski Taş Çağına ait insan barınaklarından yurdumuzda en tanınmışı
 6. 9. Kağıt ve matbaayı icat eden ilk çağ uygarlığı
 7. 10. Bir toplumda insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara denir
 8. 11. Yazının icadından önceki döneme denir
 9. 15. Elamlıların başkenti
 10. 17. Sümerlere ait olan destanlardan bir tanesi
 11. 18. Asurluların başkenti
 12. 20. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi
 13. 21. Miladi takvimin başlangıcı
 14. 22. Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluk
 15. 23. Tarihi kaynakları dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalı
 16. 24. Tarihi olayların zamanının bilinmesi,neden sonuç ilişkisi kurulmasında tarihe yardımcı olan bilim dalı
 17. 25. Hiyeroglif adıyla bilinen kendilerine özgü resim yazısını kullanan uygarlık
 18. 28. İnsanlık tarihinin en uzun devresini oluşturan Tarih Öncesi dönem
 19. 31. Sözlü kaynaklardan bir tanesi
 20. 32. Hammurabi kanunlarını meydana getiren ilk mutlak krallık
 21. 33. Kültür Bilimi
 22. 36. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının siyasi,sosyal vb faaliyetlerini inceleyen bilim