Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Tarih Bilimi

1234567891011121314
Across
 1. 4. İnsanların konuştukları dilleri ve dillerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
 2. 7. Tarih biliminde elde edilen verilerin gerçekliğinin ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşamadır.
 3. 8. Toplumların yaşayışlarını,hayat tarzlarını, örf ve adetlerini inceleyen bilim dalıdır.
 4. 9. Elde edilen verilerin birleştirildiği ve eserin yazım aşamasıdır.
 5. 12. Osmanlı Devleti’nde Türk - İslam tarihini merkeze alarak tarihi üç döneme ayıran tarihçidir.
 6. 13. Devletlerin armalarını şekil ve anlam bakımından inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalıdır.
 7. 14. Eski yazıların incelenmesi ve çevrilmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalıdır.
Down
 1. 1. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler içerisinde Ay yılını esas alan tek takvimdir.
 2. 2. Tarih biliminde başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli gelişmelerdir.
 3. 3. Geçmişin bugün ve yarınla bağlantısının olmadığının ayrıca zamanı başlangıcı ile sonu olmayan rastlantısal bir süreç olarak kabul eden zaman anlayışıdır.
 4. 5. Celali Takvimin hazırlanmasında etkili olan Büyük Selçuklu hükümdarıdır.
 5. 6. Türkiye’de 01 Ocak 1926’dan itibaren kullanılan takvimdir.
 6. 10. Osmanlı Devleti'nde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılan takvimdir.
 7. 11. Tarih biliminde tarihi olay hakkında bilgi veren her türlü materyale denir.