Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Tarih Bilimine Yardımcı Bilim Dalları

1234567891011121314151617181920
Across
 1. 1. bir toplumun hukuk kurallarının incelenmesiyle elde edilen verilerle tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. 4. eski paraların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. 9. insanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. 10. eski yazıların okunmasını ve incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. 11. kazılar yaparak su ve yer altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılmasını, incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. 12. devletlerin yazışmalarında kullandıkları belgelerin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. 14. toplumların kültürlerinin, örf, adet ve geleneklerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. 16. insan topluluklarının yaşayışlarını, oluşturdukları kurumları ve bu kurumların toplumsal hayata etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. 17. kitabelerin, anıt taşlarının ve mezarların incelemesini yaparak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 10. 18. canlıların birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 11. 20. veri toplayarak ortaya çıkarılan sonuçların incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
Down
 1. 2. olayların zamana göre sıralamasının yapılarak incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 2. 3. devlet, kurum ve kuruluşların mühürlerinin incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 3. 5. insanların ırklarının sınıflandırılmasında, ırkların gelişiminin ve kültürlerinin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 4. 6. tarihi olayların meydana geldiği yerlerin ikliminin, yeryüzü şekillerinin, ekonomik durumunun incelemesinde tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 5. 7. toplumların dillerinin incelenmesini, diller arasındaki akrabalık bağlarının incelenmesini, sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 6. 8. ortaya çıkarılan eserlerin incelenmesi sonucunda toplumun bakış açısını belirlemeye çalışarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 7. 13. yer adlarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 8. 15. devlet, kurum ve kuruluşların armalarının incelenmesini sağlayarak tarih bilimine yardımcı olmaktadır.
 9. 19. ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğunun bulunmasında tarih bilimine yardımcı olmaktadır.