Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Tarih ve Tarih Yazıcılığı

123456789101112131415161718192021
Across
 1. 1. Hz. Muhammedin Mekke den Medine ye yaptığı hicrettir
 2. 3. Toplanılan verilerin güvenilir olup olmadığını tespit ederek belgelerin orjinalini
 3. 4. hasan İstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir
 4. 6. heyetince hazırlanmıstır
 5. 7. türk takvimi Türklerin kullandığı ilk takvimdir
 6. 12. Kitabe bilimidir
 7. 13. kaynak Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır
 8. 15. Osmanlı devletinde yaşayan milletlerdir
 9. 16. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların tesbit edilerek sıralanmasıdır.
 10. 17. Kaynakların belirli sistem içinde zamana mekana konuya göre
 11. 18. Tarihi olayları değerlendirmeyi ve yorumlamayı birleştiren kişidir
 12. 19. Tarih içinde basılan paraları inceler
 13. 20. takvim Osmanlı Devletinin mali işlerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır
 14. 21. kitabesi Tarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindir
Down
 1. 2. bilgidir
 2. 5. Siyasi belgelerin cins, şekil içerik olaerak değerlendirilmesidir.
 3. 8. Bir olayın tarihi veçagı üzerinde yanılma tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklidir
 4. 9. takvim Büyük Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan
 5. 10. Osmanlı Devletinde tarih yazıcılığı yapanlara denir
 6. 11. İnsanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetmeyoluyla
 7. 14. yılı Ay ın dünya etrafında ki dönüşüdür
 8. 18. oRHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidir