Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Tarih ve Tarih Yazıcılığı

12345678910111213141516171819
Across
 1. 5. Kitabe bilimidir
 2. 6. Tarihi olayları değerlendirmeyi ve yorumlamayı birleştiren kişidir
 3. 7. İstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir
 4. 9. Osmanlı Devletinin mali işlerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır
 5. 11. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır
 6. 13. Osmanlı devletinde yaşayan milletlerdir
 7. 14. Tarih içinde basılan paraları inceler
 8. 15. Bir olayın tarihi veçagı üzerinde yanılma tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklidir
 9. 17. Büyük Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan astronomi heyetince hazırlanmıstır
 10. 19. Kaynakların belirli sistem içinde zamana mekana konuya göre sınıflandırılmasıdır
Down
 1. 1. Türklerin kullandığı ilk takvimdir
 2. 2. ORHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidir
 3. 3. Toplanılan verilerin güvenilir olup olmadığını tespit ederek belgelerin orjinalini araştırır.
 4. 4. Tarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindir
 5. 8. Osmanlı Devletinde tarih yazıcılığı yapanlara denir
 6. 10. Hz. Muhammedin Mekke den Medine ye yaptığı hicrettir
 7. 12. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların tesbit edilerek sıralanmasıdır.
 8. 16. Siyasi belgelerin cins, şekil içerik olaerak değerlendirilmesidir.
 9. 18. Ay ın dünya etrafında ki dönüşüdür
 10. 19. İnsanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetmeyoluyla edinilen bilgidir