Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

Tarih ve Tarih Yazıcılığı

12345678910111213141516171819
Across
 1. 2. Hz. Muhammedin Mekke den Medine ye yaptığı hicrettir
 2. 7. Bir olayın tarihi veçagı üzerinde yanılma tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklidir
 3. 8. İnsanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetmeyoluyla edinilen bilgidir
 4. 13. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların tesbit edilerek sıralanmasıdır.
 5. 14. Osmanlı devletinde yaşayan milletlerdir
 6. 15. Türklerin kullandığı ilk takvimdir
 7. 16. Ay ın dünya etrafında ki dönüşüdür
 8. 17. Osmanlı Devletinde tarih yazıcılığı yapanlara denir
 9. 18. Osmanlı Devletinin mali işlerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır
 10. 19. Büyük Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah ın emriyle Ömer Hayyam başkanlığında kurulan astronomi heyetince hazırlanmıstır
Down
 1. 1. Kitabe bilimidir
 2. 3. Tarih içinde basılan paraları inceler
 3. 4. Siyasi belgelerin cins, şekil içerik olaerak değerlendirilmesidir.
 4. 5. Tarihte TÜRK adının geçtiği ilk metindir
 5. 6. Toplanılan verilerin güvenilir olup olmadığını tespit ederek belgelerin orjinalini araştırır.
 6. 8. Tarihi olayları değerlendirmeyi ve yorumlamayı birleştiren kişidir
 7. 9. ORHUN Kitabelerinin okunuşunu çözen ilk kişidir
 8. 10. İstanbul surlarına Türk bayrağı diken ilk kişidir
 9. 11. Kaynakların belirli sistem içinde zamana mekana konuya göre sınıflandırılmasıdır
 10. 12. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır