Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

1234567891011121314151617181920
Across
 1. 4. Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.
 2. 8. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişinini inceler.
 3. 10. Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler.
 4. 11. HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.
 5. 12. Dillerin tarihi gelişimini ve değişimini araştırır.
 6. 14. Selçuklu döneminde türklerin kullandığı takvimdir
 7. 16. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 8. 17. Tarih kelimesi arapçada ....... anlamına gelir
 9. 18. Olayları neden-sonuç belgeler ve bulgularla açıklayan bilim dalıdır.
 10. 20. Tarih içinde basılan paraları inceler.
Down
 1. 1. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar
 2. 2. Kitabeleri inceler.
 3. 3. 1931 yılında kurulmuştur.
 4. 5. Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.
 5. 6. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir.
 6. 7. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır.
 7. 9. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler
 8. 13. Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.
 9. 15. Tarih araştırmasının son aşamasıdır.
 10. 19. Tarih araştırmaları yapan kişidir