Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

1234567891011121314151617181920
Across
 1. 2. Olayları neden-sonuç belgeler ve bulgularla açıklayan bilim dalıdır.
 2. 7. Kitabeleri inceler.
 3. 8. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini inceler.
 4. 10. Kitabelerin okunuşunu ilk çözen Danimarkalı Dil Bilimcidir.
 5. 11. bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır.
 6. 13. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 7. 14. Tarih araştırmaları yapan kişidir
 8. 16. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar
 9. 17. HZ. Ömer döneminde oluşturulan takvimdir.
 10. 18. Tarih içinde basılan paraları inceler.
 11. 19. Tarih konusu merkezinde ......... yer alır.
 12. 20. Zaman mekan ve konuya göre sınıflandırmadır.
Down
 1. 1. Selçuklu döneminde Türklerin kullandığı takvimdir
 2. 2. Tarih ile ilgili bilgilere ve kaynaklara ulaşmalıdır
 3. 3. Dillerin tarihi gelişimini ve değişimini araştırır.
 4. 4. Tarih kelimesi Arapçada ....... anlamına gelir
 5. 5. Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler
 6. 6. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir.
 7. 9. Tarih araştırmasının son aşamasıdır.
 8. 12. Hikayeci tarih yazıcılığını başlatandır.
 9. 15. Bazı toplumlar takvimlerini ........ esasına göre oluşturmuştur.