Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

T.C İNKILAP VE ATATÜRKÇÜLÜK

12345678910111213141516171819
Across
 1. 2. Toplanış bakımından bölgesel olmasına rağmen, alınan kararlar yönüyle ulusal olan kongre
 2. 3. Soyadı kanunun kabul edildiği tarih
 3. 5. Mustafa Kemal’i tüm dünyanın tanımasına sebep olan savaş
 4. 6. Atatürk’ün cephede bulunmadığı savaş
 5. 9. İtalya nereyi Osmanlı Devletine gözdağı vermek için işgal etti
 6. 11. 1.Dünya savaşı sırasında hangi devletin savaşa katılarak Osmanlı Alman bağıntısını kolaylaşmıştır
 7. 16. Mustafa Kemal’in gazeteci Şerif takma adıyla katıldığı savaş
 8. 17. Türk Tarih Kurumunun ve Türk Dil Kurumunun kurulmasının doğrudan bağlı olduğu ilke
 9. 18. Meşrutiyet hareketlerini Tanzimat ve Islahat Fermanlarından ayıran özellik
 10. 19. Birinci Dünya Savaşı’ndan ilk çekilen İtilaf Devleti
Down
 1. 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan hükümet
 2. 3. Düzenli Ordu’nun kazandığı ilk askeri başarı
 3. 4. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kemal adını aldığı okul
 4. 7. Hilafetin kaldırıldığı tarih
 5. 8. Bir savaştaki iki tarafın artık çarpışmaya son vermeleri adına yapılan anlaşma
 6. 10. Zorla yaptırılan göç
 7. 12. Bir savaşı sonlandıran anlaşma
 8. 13. Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki varlığını sona erdiren anlaşma
 9. 14. Atatürk’ün vefat ettiği yaş
 10. 15. Herkesin kanun önünde eşit olduğu ve kimseye ayrıcalık tanınmadığı durumunun bağlı olduğu ilke