Switch Layout
Clear Puzzle
Share Focus Mode

ünite 1

123456789101112131415
Across
 1. 4. bir kentin bir bölgenin yada yer yüzünün birer konu olarak ele alınması hangi tür sınıflandırmaya girer.
 2. 5. yılın ilk günü 1 ocak olan takvimin adı nedir.
 3. 8. rumi takvim hangi aydan başlamaktadır.
 4. 9. ‘’tarih yazmak tarih yapmak kadar mühim’’ sözü kime aittir.
 5. 14. kaynakların araştırılarak sınıflandırılması çözümlenmesi ve eleştirilmesi aşamalarından sonra bir araya getirilmesine ne denir.
 6. 15. Türk Tarih Kurumu 1937 yılından itibaren adını Atatürk’ün koyduğu…. dergisini yayımlamaya başlamıştır.
Down
 1. 1. zaman hareketin ölçüsüdür diyen bilim adamı kimdir.
 2. 2. olgu; ‘’tarihin omurgasını oluşturan ve bütün tarihçiler için değişmez metaryellerdir’’ diye tanımlayan kimdir.
 3. 3. bir tarihçi araştıracağı konu için herşeyden önce …. taraması yapmalıdır.
 4. 4. günümüzde bazı arap ülkeleri hariç dünyanın hemen her yerinde kullanılan miladi takvimin temeli …. takvimine dayanır.
 5. 6. Türkler hicri takvimi…. benimsedikten sonra kullanmışlardır.
 6. 7. insanların geçmişteki faaliyetlerini sebep-sonuç,yer-zaman göstererek inceleyen bilim dalı nedir
 7. 10. güneş yılına göre hazırlanan takvim Julius zamanında yeniden düzenlenmiştir ve …. takvimi adını almıştır.
 8. 11. mısır takvimi … yılına göre hazırlanmıştır.
 9. 12. tarihsel veriler ilk önce zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak …. edilir.
 10. 13. sosyal bir bilim olan tarih olgu ve olayları açıklarken neye başvuramaz.