PDF Word Share

Željezo

                                   
                                   
                               
                 
                               
                       
                             
                   
                               
       
                               
                     
                               
             
                                 
                                   
Across
 1. 4. Koje doba je bilo prije željeznog doba?
 2. 7. Plin koji nastaje otapanjem željeza u razrijeđenim kiselinama.
 3. 8. Kemijska formula Fe2O3 jest koja ruda?
 4. 10. Na kojem mjestu po zastupljenosti metala je željezo?
 5. 11. Telurno željezo možemo pronaći na otoku G______.
 6. 13. Željezo po postanku može biti: telurno i ______.
 7. 14. Stvaranje neproziranog zaštitnog sloj oksida Fe2O3 naziva se p_______ željeza.
Down
 1. 1. vapno U peći vapnenac se razlaže na: uglj. dioksid i ________(kalcijev oksid).
 2. 2. Broj atoma željeza koje sadrži hemoglobin.
 3. 3. Kisik iz zraka reagira sa koksom tvoreći ugljikov ______.
 4. 5. Pri proizvodnji željeza, u visoku peć se dodaju: ruda, vapnenac i ____.
 5. 6. Boja željeza.
 6. 9. Dvije rude koje sadrže najviše željeza su: hematit i ______.
 7. 12. Posljedica oksidacije željeza u doticaju s kisikom.