Aristotel - ponavljanje

 
1
 
 
2
 
           
     
3
 
     
4
 
   
                   
         
5
 
       
                   
6
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Across

3. dio duše koji treba prevladati da bi djelovali moralno ispravno

6. Aristotelova rasprava o etici __________ etika

Down

1. etika je za Aristotela _______ znanje

2. etička

4. dianoetička

5. eudaimonia