Aristotel - ponavljanje

 
 1
 
 
 2
 
           
     
 3
 
     
 4
 
   
                   
         
 5
 
       
                   
 6
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Across

3. dio duše koji treba prevladati da bi djelovali moralno ispravno

6. Aristotelova rasprava o etici __________ etika

Down

1. etika je za Aristotela _______ znanje

2. etička

4. dianoetička

5. eudaimonia