LL-Bladet 11.5.

                                       
 1
 
     
         
 2
 
   
 3
 
 
 4
 
             
 5
 
         
     
 6
 
                                       
                                               
 7
 
                         
 8
 
                 
                                               
   
 9
 
                 
 10
 
                     
                                               
                                       
 11
 
     
 12
 
                     
 13
 
                     
                                               
   
 14
 
                                         
                               
 15
 
             
                   
 16
 
                         
                                               
                                               
                                               
                                               
Across

7. någon som dansar som yrke

9. jobba tillsammans med andra människor

10. sisustus

11. sielu, mieli

12. lapsuus

13. ohjata (esim. elokuvia)

14. nuorisokulttuuri

16. esine, tavara

Down

1. kilpailu

2. ett organ som alla människor har inne i sitt huvud

3. varken ett radhus eller ett höghus, utan ....

4. vacker, vackrare, ....

5. onnellinen

6. rentoutuminen

8. där har man vanligtvis en soffa och en teve

11. kerätä, keräillä

12. kuva

15. ilo, riemu