Željezo

                   
1
 
               
                                     
           
2
 
               
3
 
     
               
4
 
                 
5
 
                                     
                 
6
 
       
7
 
       
                                     
 
8
 
 
9
 
                             
                                     
10
 
             
11
 
                   
             
12
 
                     
   
13
 
                               
                                     
14
 
                                   
                                     
                                     
Across

4. Koje doba je bilo prije željeznog doba?

7. Plin koji nastaje otapanjem željeza u razrijeđenim kiselinama.

8. Kemijska formula Fe2O3 jest koja ruda?

10. Na kojem mjestu po zastupljenosti metala je željezo?

11. Telurno željezo možemo pronaći na otoku G______.

13. Željezo po postanku može biti: telurno i ______.

14. Stvaranje neproziranog zaštitnog sloj oksida Fe2O3 naziva se p_______ željeza.

Down

1. vapno U peći vapnenac se razlaže na: uglj. dioksid i ________(kalcijev oksid).

2. Broj atoma željeza koje sadrži hemoglobin.

3. Kisik iz zraka reagira sa koksom tvoreći ugljikov ______.

5. Pri proizvodnji željeza, u visoku peć se dodaju: ruda, vapnenac i ____.

6. Boja željeza.

9. Dvije rude koje sadrže najviše željeza su: hematit i ______.

12. Posljedica oksidacije željeza u doticaju s kisikom.