Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης - Ιωάννης ο Καλυβίτης

12345678910
Across
  1. 2. Από αυτή την περιοχή καταγόταν ο Θεοδόσιος.
  2. 4. Οι γονείς του Ιωάννη πίστευαν ότι το παιδί τους ήταν ... .
  3. 6. Θεοδόσιος και Ιωάννης έζησαν τον ... μ.Χ. αιώνα.
  4. 8. Ο μήνας που τιμάται η μνήμη τους.
  5. 9. Το ζήτησε ως δώρο από τους γονείς του ο Ιωάννης.
  6. 10. Πάνω από το σπήλαιο των ... έχτισε ο Θεοδόσιος το κοινόβιο.
Down
  1. 1. Εκεί ζούσε ο Ιωάννης σαν ζητιάνος.
  2. 3. Ο αυτοκράτορας ... υποστήριζε αιρετικές κακοδοξίες και εξόρισε τον Θεοδόσιο.
  3. 5. Ήταν και οι δύο Άγιοι (Θεοδόσιος και Ιωάννης).
  4. 7. Σε αυτό το μοναστήρι (των ...) ασκήτεψε ο Ιωάννης.