εγγεγραμένες-επίκεντρες-Ομάδα Α

1234567891011121314
Across
 1. 2. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι_______.
 2. 4. Μία εγγεγραμμένη γωνία ______ σε ένα τόξο
 3. 5. Ένα τόξο έχει μέτρο ίσο με το _________ της αντίστοιχης εγγεγραμμένης γωνίας.
 4. 7. Ένα ημικύκλιο είναι τόξο 180 μοιρών αφού αντιστοιχεί στην αντίστοιχη______ επίκεντρη γωνία
 5. 9. Λέγεται η γωνία που η κορυφή της ανήκει στον κύκλο και οι πλευρές της τέμνουν τον κύκλο.
 6. 11. Οι________γωνίες είναι ίσες μεταξύ τους στην περίπτωση που βαίνουν στο ίδιο τόξο ή σε τόξα ίδιου μέτρου.
 7. 12. Ένα τόξο _________ σε μια γωνία
 8. 14. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία σε κύκλο έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου του ______τόξου στο οποίο βαίνει.
Down
 1. 1. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το______ της επίκεντρης γωνίας που έχει ίσο το αντίστοιχο τόξο.
 2. 3. αν μία χορδή είναι η διάμετρος του κύκλου τότε τα τόξα αυτά λέγονται_______.
 3. 6. Οι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο είναι______μεταξύ τους.
 4. 8. Λέγεται η γωνία που έχει την κορυφή της στο κέντρο του κύκλου.
 5. 9. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ίση με το μισό της αντίστοιχης επίκεντρης που είναι______γωνία.
 6. 10. Μία εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό της επίκεντρης που βαίνει στο ίδιο _____.
 7. 13. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο_____με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου της.