Βιολογία Γ.Π. Β' Λυκείου - 1ο Κεφάλαιο - 1ο σταυρόλεξο

12345678910111213141516171819
Across
 1. 6. Πρωτεΐνη η οποία αποτελεί συστατικό του συνδετικού ιστού (οστά, χόνδροι, τένοντες).
 2. 7. Το μόριο των αμινοξέων αποτελείται από δύο τμήματα, ένα σταθερό και ένα ………………..
 3. 10. Έτσι χαρακτηρίζονται οι βάσεις του DNA, αδενίνη / θυμίνη και γουανίνη / κυτοσίνη, μεταξύ των οποίων σχηματίζονται δεσμοί υδρογόνου.
 4. 13. Αντίστροφο της εξωκύττωσης.
 5. 14. Σειρά χημικών στοιχείων, τα οποία αν και καταλαμβάνουν μόνο περίπου το 0,01%κ.β. των οργανισμών, είναι απαραίτητα για σημαντικές λειτουργίες των οργανισμών.
 6. 16. Η ομάδα αυτή έχει διαφορετική χημική δομή για κάθε αμινοξύ.
 7. 17. Αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες μονάδες (μονομερή), όπως τα αμινοξέα, τα νουκλεοτίδια και τους μονοσακχαρίτες.
 8. 18. Στο τρίτο επίπεδο οργάνωσης μιας πρωτεΐνης, η πολυπεπτιδική αλυσίδα, πτυχωτή ή ελικοειδής, αναδιπλώνεται στο χώρο, και αποκτά μια καθορισμένη μορφή την ………………. δομή.
Down
 1. 1. Οι δεσμοί που σχηματίζονται μεταξύ των αζωτούχων βάσεών του DNA και συγκρατούν τους δύο κλώνους του.
 2. 2. Πως ονομάζονται τα μονομερή των πρωτεϊνών;
 3. 3. Αυτό συμβαίνει σε μια πρωτεΐνη όταν σπάζουν οι δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των πλευρικών ομάδων, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται η τρισδιάστατη δομή της και η πρωτεΐνη να χάνει τη λειτουργικότητά της.
 4. 4. Ειδική περίπτωση διάχυσης μορίων νερού μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης.
 5. 5. Ονομάζονται τα πεπτίδια στα οποία ο αριθμός των αμινοξέων υπερβαίνει τα 50.
 6. 8. Ρόλος που παίζουν τα λίπη εκτός από αποθήκη ενέργειας.
 7. 9. Η πεντόζη που περιέχεται στα νουκλεοτίδια του DNA.
 8. 11. Ονομάζεται η διάσπαση των μακρομορίων στα μονομερή τους, με την προσθήκη νερού.
 9. 12. Ο δεσμός με τον οποίο ενώνονται δύο μονοφωσφορικά νουκλεοτίδια, για να αποτελέσουν ένα δινουκλεοτίδιο.
 10. 15. Είναι η ουρά ενός μορίου φωσφολιπιδίου σε σχέση με το νερό.
 11. 19. Η πεντόζη που περιέχεται στα νουκλεοτίδια του RNA.