ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (Πολιτική Παιδεία)

1234567891011121314
Across
 1. 3. Διαφέρει από την Πολιτικοποίηση
 2. 5. Ο κοινωνικός έλεγχος που γίνεται με βάση τους γραπτούς κανόνες
 3. 9. Η επίδρασή τους από άτομο σε άτομο εξαρτάται από τη χρήση τους (Αρχικά)
 4. 11. Επιφέρει η αρνητική αξιολόγηση της συμπεριφοράς μας
 5. 12. Η άσκηση του κοινωνικού ελέγχου όταν το άτομο έχει παραβιάσει τους κανόνες
 6. 13. Ο σκοπός των πολιτικών κομμάτων είναι η κατάκτηση αυτής
 7. 14. Οι κοινότητες αυτές αποτελούν παιδαγωγικό θεσμό στα σχολεία
Down
 1. 1. Η διαδικασία εκμάθησης των αξιών και κανόνων της κοινωνίας
 2. 2. Όταν ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται εκ ων προτέρων
 3. 4. Ο έλεγχος που ασκεί το ίδιο το άτομο στη συμπεριφορά του
 4. 6. Σκοπός των Μαθητικών Κοινοτήτων είναι η μαθητεία στη ..........
 5. 7. Πράξη θετικής αξιολόγησης της συμπεριφοράς μας
 6. 8. Ο κοινωνικός έλεγχος που γίνεται με βάση τα ήθη και τις παραδόσεις μιας κοινωνίας
 7. 10. Φορέας Κοινωνικοποίησης