Δ1 ΒΑΣΙΛΗΣ - ΡΟΜΕΟ / ΙΣΤΟΡΙΑ

12345678
Across
  1. 3. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα;
  2. 4. Πόσοι ήταν οι έφοροι στην Σπάρτη;
  3. 6. Ποιο είναι το πιο ψηλό βουνό του Ρεθύμνου;
  4. 8. Ποια τέχνη σταμάτησε να αναπτύσσεται μετά την κάθοδο των ∆ωριέων;
Down
  1. 1. Ποιο είναι το κάστρο του Ρεθύμνου;
  2. 2. Ποιο ήταν το τελευταίο ελληνικό φύλλο;
  3. 5. Ποιος ήταν ο νέος βασιλιάς της Περσίας;
  4. 7. Ποιο ήταν το πρώτο πολίτευμα στην Ελλάδα;