Δ1 ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1234567
Across
  1. 2. Πώς αλλιώς λέγεται η Στερεά Ελλάδα;
  2. 3. Πόσα είναι τα Νησιά του Ιονίου Πελάγους;
  3. 5. Πώς λέγονταν οι άνθρωποι που κατοικούσαν παλιά στην Ήπειρο;
  4. 7. Από που πήρε το όνομά της η Μακεδονία ;
Down
  1. 1. Τι σχήμα έχει η Πελοπόννησος;
  2. 3. Η Θράκη βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ποταμούς στον Νέστο και στον;
  3. 4. Η Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στην Ευρώπη, στην Ασία και στην;
  4. 6. Τι ήταν η Θεσσαλία πριν από πολλά χρόνια;