Δ1 ΜΕΛΙΝΑ Α. - ΣΤΑΜΑΤΗΣ / ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

123456789
Across
  1. 3. Τι γιορτάζουμε 17 Νοεμβρίου;
  2. 4. Τι τρώγανε οι Έλληνες τότε για να πάρουν δύναμη γρήγορα;
  3. 7. Τελικά νικήσαμε τον πόλεμο του 1821;
  4. 8. Πόσα χρόνια ήτανε οι Έλληνες σκλάβοι των Τούρκων;
  5. 9. Τι κάναν οι Έλληνες μετά την ελευθερία ;
Down
  1. 1. Τι πάθαιναν οι Έλληνες στρατιώτες μετά τις μάχες ;
  2. 2. Με τι κάναν μπάνιο οι Έλληνες στρατιώτες ;
  3. 5. Τι φορούσαν για παπούτσια οι Έλληνες τότε;
  4. 6. Τι φωνάζαν οι Έλληνες στους αντιπάλους ;