Δ1 ΚΩΣΤΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ

1234567
Across
  1. 2. Λίθινο ή μαρμάρινο κατασκεύασμα πάνω στο οποίο οι άνθρωποι έκαναν θυσίες στους θεούς.
  2. 5. Το σύνολο των ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, όπως η καταγωγή, η θρησκεία, γλώσσα, συνήθειες.
  3. 6. Τα κτίρια στα οποία λειτουργούν υπηρεσίες του κράτους.
  4. 7. Η οχυρωμένη τοποθεσία σ' ένα ψηλό σημείο της πόλης.
Down
  1. 1. Η τέχνη που είχε αναπτυχθεί στις Μυκήνες, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας πριν από την κάθοδο των Δωριέων.
  2. 3. Πού πήγαιναν όσοι ήθελαν να μάθουν από το θεό τι θα τους συμβεί στο µέλλον;
  3. 4. Η πόλη-κράτος η οποία δημιουργούσε μια αποικία.
  4. 5. Έτσι ονομαζόταν το αλφάβητο που χρησιμοποιούμε σήμερα.