Η επανάσταση του 1821

123456
Across
  1. 4. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΣΚΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
  2. 5. Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.
  3. 6. ΤΡΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗΣ
Down
  1. 1. ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΕ ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ.
  2. 2. ΤΟ ΜΗΚΡΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ
  3. 3. ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ Μ