Δ2 ΑΝΤΩΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ

1234567
Across
  1. 3. Τι παρίσταναν τα αγάλματα που φτιάχνανε παλιά;
  2. 5. Πώς λέγεται το αλφάβητο που χρησιμοποιούμε σήμερα;
  3. 6. Πώς ονομάστηκε η παλιά τέχνη;
  4. 7. Πώς έγραφαν στην αρχή οι Έλληνες. Δεξιά προς τα;
Down
  1. 1. Τι βάζανε μέσα στα αγγεία;
  2. 2. Ποιος πολιτισμός σταμάτησε να αναπτύσσεται μετά την κάθοδο των Δωριέων;
  3. 4. Με ποιο άλλο λαό ήρθαν σε επαφή οι Έλληνες;
  4. 5. Τι πρόσθεσαν οι Έλληνες στην αλφάβητό τους;
  5. 7. Πώςήταν τα σπίτια που φτιάχνανε οι άνθρωποι. Μικρά και;