2 Konings 1-3

12345678910111213
Across
 1. 3. Die tweede beroep van Mesha, die koning van Moáv.
 2. 4. Die wonderwerk van die dal wat vol water geword het sonder 'n druppel reën, was só in die oë van Yahweh.
 3. 6. Hierdie groep van die stad het vir Elisha gesê: Gaan op, kaalkop.
 4. 9. Die water van Yerigo was sleg en het die grond só gemaak.
 5. 12. Eliyah is soms ook man van ... genoem.
 6. 13. Elisha se woorde aan Eliyah: So waar as Yahweh leef en u ... leef, ek sal u nie verlaat nie!
Down
 1. 1. 'n Wa en perde van ... het skeiding gemaak tussen Eliyah en Elisha.
 2. 2. Elisha het só 'n deel van Eliyah se gees begeer.
 3. 5. Eliyah sou hierin na die hemel toe opgeneem word.
 4. 7. Die konings van Yiesraél, Yehudah en ... het teen Moáv opgetrek om oorlog te maak.
 5. 8. Eliyah is aan hierdie tipe mantel uitgeken.
 6. 10. Eliyah se woord aan Agazyah: Van die ... waar jy op geklim het, sal jy nie afkom nie.
 7. 11. Elisha het iemand laat roep wat hierdie instrument kon bespeel, voordat hy 'n uitspraak oor die oorlog teen Moáv gemaak het.