ΛΥΣΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΛΕΞΟ!

1234567
Across
  1. 3. Το γινόμενο των αριθμών 789Χ9
  2. 4. Το άθροισμα των αριθμών7.895+11.089
  3. 7. Τα 35 δέκατα σε χιλιοστά είναι...
Down
  1. 1. Το υπόλοιπο της αφαίρεσης των αριθμών 15.007-9.879
  2. 2. Το γινόμενο των αριθμών 89 Χ 76
  3. 4. Μια γάτα ζυγίζει 1,5 κιλά.Πόσο είναι το βάρος της σε γραμμάρια;
  4. 5. Το πηλίκο της διαίρεσης 5136:6
  5. 6. Πρόσθεσε τους δεκαδικούς αριθμούς: 78,5+19,01+145,49