Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

1234567891011121314151617
Across
 1. 4. Σε αυτό το σύστημα παραγωγής άσκησε ο Μάρξ δριμεία κριτική.
 2. 5. Μορφή αυτοκτονίας η οποία εμφανίζεται, κατά τον Ντυρκέμ, όταν τα άτομα δεν έχουν αναπτύξει αρκετούς κοινωνικούς δεσμούς.
 3. 6. αυτού του είδους η αλληλεγγύη εμφανίζεται στις προβιομηχανικές κοινωνίες.
 4. 7. Η αλληλεγγύη, κατα τον Ντυρκέμ, η οποία βασίζεται στον υψηλό καταμερισμό της εργασίας.
 5. 9. Στο στάδιο αυτό, κατά τον Κόντ, ο άνθρωπος παρατηρεί τα φαινόμενα και ανακαλύπτει τους νόμους που τα διέπουν.
 6. 13. Βασικό εκπρόσωπος της σχολής των συγκρούσεων.
 7. 15. σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι άνθρωποι μέσα από τις κοινωνικές τους σχέσεις «κατασκευάζουν» την καθημερινή πραγματικότητα και την αντιλαμβάνονται ως δεδομένη, νομιμοποιημένη και «φυσική».
 8. 17. Στο στάδιο αυτό, κατά τον Κόντ, κυριαρχούν οι νομικοί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, ενώ η κυρίαρχη κοινωνική οντότητα είναι το κράτος.
Down
 1. 1. Στη σχολή αυτή ανήκουν κλασικοί κοινωνιολόγοι όπως οι Α. Κοντ, Χ. Σπένσερ, Ε. Ντυρκέμ
 2. 2. Ο Ντυρκέμ μελέτησε το φαινόμενο αυτό, εισάγοντας για πρώτη φορά την στατιστική ανάλυση.
 3. 3. Κατά τον Μαρξ, προκύπτει από την εργασία των εργαζόμενων και την ιδιοποιούνται οι καπιταλιστές με τη μορφή του κέρδους.
 4. 8. Διέκρινε την κοινωνική ζωή σε στιγμές που λαμβάνουν χώρα στο προσκήνιο και σε στιγμές που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο.
 5. 10. ερευνά τα ψυχικά φαινόμενα (προσωπικότητα, συναισθήματα, ικανότητες κτλ.) και τους νόμους που τα καθορίζουν.
 6. 11. Μορφή αυτοκτονίας η οποία εμφανίζεται, κατά τον Ντυρκέμ, σε περιόδους οικονομικής κρίση αλλά και σε περιόδους ευημερίας.
 7. 12. Κατά τον Μάρξ, αυτό ορίζεται από τον εκάστοτε τρόπο παραγωγής (οικονομική βάση.
 8. 14. Στο έργο του κατέγραψε τους ιδεατούς τύπους της γραφειοκρατίας, της εξουσίας, της κοινωνικής δράσης κλπ.εξορθολογισμος Κατά τον Βέμπερ, είναι απρόσωπος, λειτουργεί στο πλαίσιο τυπικών κανόνων και απετέλεσε το κύριο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού και του δυτικού πολιτισμού.
 9. 16. Χρησιμοποίησε τον όρο κοινωνιολογική φαντασία.