Ο μαύρος κότσυφας και ο άσπρος γλάρος

123456789
Across
  1. 2. Που ήταν το σπίτι του κότσυφα;
  2. 4. Τι δουλειά έκανε τώρα που έμεινε ο Ιάκωβος στο χωριό του Τζίμη;
  3. 7. το χρώμα του κότσυφα
  4. 8. Ποια ήθελε να δει και να γνωρίσει ο κότσυφας;
  5. 9. Ο Τζίμης και ο Ιάκωβος έγιναν δύο καλοί φίλοι
Down
  1. 1. Τι ήταν ο Τζίμης;;
  2. 3. Τι έτρωγε ο Τζίμης;
  3. 5. Το χρώμα του γλάρου
  4. 6. Που πήγαν την πρώτη τους βόλτα;