ΗΧΟΣ

123456789
Across
  1. 3. Το ηχητικό κύμα την μεταφέρει.
  2. 8. Το φαινόμενο κατά το οποίο ο ήχος "πάει κι έρχεται"
  3. 9. Η ακοή είναι μία από τις σπουδαιότερες.
Down
  1. 1. Έχει το δελφίνι, έχει και το αφτί μας.
  2. 2. Ο ήχος δημιουργείται από πυκνώματα και ...
  3. 4. Απορροφά τον ήχο σαν...
  4. 5. Κινδυνεύει η υγεία μας από αυτήν.
  5. 6. Οι ήχοι δημιουργούνται από αυτήν.
  6. 7. Τα σώματα που παράγουν ήχο ονομάζονται ..... πηγές