Ο Τριγωνοψαρούλης

1234567
Across
  1. 3. Το χρώμα του Τριγωνοψαρούλη
  2. 4. Φίλος του Τριγωνοψαρούλη με αγκάθια
  3. 6. Τι χάρισαν οι φίλοι στον Τριγωνοψαρούλη;
  4. 7. Αυτόν βοήθησε να γεννήσει ο Τριγωνοψαρουλης;
Down
  1. 1. Ποια ήταν η κυρία του σχολείου
  2. 2. Εκεί είναι το σπίτι του Τριγωνοψαρούλη
  3. 3. Ποιος κάλεσε τον Τριγωνοψαρούλη για φαγητό;
  4. 5. Το σχημα του Τριγωνοψαρούλη