Татар теле

123456789101112131415161718
Across
 1. 2. предметны белдерүче сүз төркеме
 2. 4. күрү органы
 3. 6. ашау урыны
 4. 7. китап алу урыны
 5. 10. Яр Чаллыга якын шәһәр
 6. 13. ис сизү органы
 7. 15. сызу әсбабы
 8. 16. Татарстандагы иң зур елга
 9. 17. "Туган тел" не кем язган?
 10. 18. яз көне иң беренче килүче кош
Down
 1. 1. Татарстанның президенты
 2. 3. уку йорты
 3. 5. хәрефнең әйтелеше
 4. 7. Татарстанның башкаласы
 5. 8. урман сарыгы
 6. 9. язу әсбабы
 7. 11. хәрефләр тәртибе
 8. 12. одноклассник сүзенең тәрҗемәсе
 9. 14. Яр Чаллы шәһәрендәге елга